Visa utbildning.se som: Mobil

Certifierad Marknadsekonom

Xpectum AB
Kort om utbildningen
10 veckor
26 900 SEK exkl. moms
Distans

Kursbeskrivning

Bli Certifierad Marknadsekonom på distans

Vill du jobba med marknadsföring tex marknadsassistent, marknadskoordinator, eller i en annan roll på en marknadsavdelning så kanske det här kan vara något. Du kanske är i behov av gedigna marknadsföringskunskaper för att sköta ditt jobb bättre eller för att ta dig vidare i din karriär.Marknadsekonom

En omfattande marknadsföringsutbildning på distans som ger dig en djupare förståelse för marknadsföring. Vi tittar på allt från marknadsföring och försäljning till juridik och ekonomistyrning. Allt för att du ska få en totalförståelse.

Kvalitetsutbildning

xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 år lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen har du stöttning av våra meriterade handledare som svarar på dina frågor. En av xpectums styrkor är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna dels via de medietekniker som designer dem samt samarbetet med FAR. FAR är en viktig samarbetspartner som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Marknadsföring

Kursen inleds med grundläggande marknadsföring där vi tittar på hur hot och möjligheter ska analyseras, vilka yttre förutsättningar som finns i form av olika marknader samt konsument- och producentmarknadsföring. Vi får lära oss hur modeller kan appliceras inom de olika områdena. Du får också en hel del kunskaper i försäljning.

CSR

CSR, Corporate social responsibility, handlar om hur ett hållbart tänkande bidrar till ökad lönsamhet. Sociala medier är också en viktig ingrediens i dagens marknadsmix som vi tar upp.

Analys och planering

Med denna baskunskap går du vidare till nästa steg i utbildningen, där konkreta marknadsverktyg hjälper dig att utforma en strategisk marknadsplan. Här analyseras branschers lönsamhet, företags konkurrens- position, produkters och affärsområdens marknads- och konkurrensförmåga samt hur kundmarknaden värderar och uppfattar företags konkurrensförmåga. Försäljningsprocessens behandlas, där en del konkreta tips lyfts fram. Ekonomiska styrhjälpmedel ger den viktiga kopplingen mellan kund, marknad och lönsamhet.

Juridik

I juridikavsnitten belyses köprättsliga situationer och vad som gäller för att säkra ett företags kommersiella budskap. En effektiv distansutbildning som du läser på den tid och plats som passar dig bäst.

Upplägg

Kursen är helt på distans, utan träffar, och studietakten är fri dvs du läser i egen takt och på den tidpunkt som passar dig. Kursen sker med hjälp av Internet, interaktivt kursmaterial, faktabok och övningshäfte (som .pdf). Du har kontakt med en handledare under hela studietiden.

Teorin presenteras med ljud, bild och video. Allt för att stimulera så många sinnen som möjligt och att göra lärandet effektivt. Teorin blandas med interaktiva övningar.

Välkommen!

Målgrupp

 • Du som vill jobba som marknadskoordinator, marknadsassistent eller på annan marknadsföringsfunktion.
 • Försäljare, ekonomer, marknadsassistenter och egna företagare som vill utvecklas för att bli duktigare i sina roller och få ökad förståelse för marknadförings- och försäljningsprocesserna.
 • Övriga som vill skaffa sig kunskaper om försäljning och marknadsföring på postgymnasial nivå.

Studieomfattning:

Motsvarar 10 veckors heltidsstudier men du väljer själv studietakt.  Du har 12 månader, från och med leveransdatum, på dig att genomföra kursen.

Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Stödfunktioner:

Handledning

Genom hela utbildningen har du stöd av en personlig handledare. 

Inlämningsuppgifter

I utbildningsprogrammet ingår obligatoriska inlämningsuppgifter. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare

Media:

Allt material ingår

 • Digitalt kursmaterial
 • Fakta- och övningshäften som .pdf.
 • Referenslitteratur
 • Handledarstöd

Kursinnehåll

Marknadsföring & FörsäljningstrategierMarknadsekonom

 • Affärsidé och 
 • Yttre förutsättningar
 • Konsumentmarknadsföring
 • Producentmarknadsföring
 • Försäljning

Strategisk Marknadsföring

 • Strategisk planering
 • Analysverktyg
 • Marknadsplanen
 • Din egen verktygslåda

Corporate Social Responsibility

 • Ekonomiskt ansvarstagande
 • Miljömässigt ansvarstagande
 • Socialt ansvarstagande
 • Etiskt ansvarstagande

Sociala medier

 • De social mediernamarknadsekonom 2
 • Effektiv användning
 • Socialt ansvarstagande
 • Digital marknadsföring

Avtalsrätt och köprätt

 • När är ett avtal slutit
 • Vem ska du avtala med
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal

Marknadsrätt

 • Det kommersiella budskapet
 • Upphovsrätt och förfoganderätt
 • Det kommersiella budskapets innehåll
 • Vilseledande marknadsföring
 • Begreppet rea
 • Felaktig angivet pris
 • Förpackningsproblematik
 • Renomésnyltning
 • Förväxlingsrisk

Ekonomistyrning

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

Räkenskapsanalys och lönsamhetsbedömning

 • Kalkylering & Prissättning
 • Budgetering
 • Finansiering
 • Investeringsberäkning
 • Internredovisning
 • Årsbokslutets innehåll

Video

Upplägg

Distansstudier som börjar max en vecka efter att kursanmälan är gjord. Ett utbildningspaket skickas till dig med kurslitteratur och studieanvisningar. Du erhåller login till dinstudiesida där du kommer åt dina kurser och kommunicerar med din handledare. Tillsammans med din handledare lägger du upp en individuell studieplan som passar just dig. Löpande under utbildningens gång kommer du att redovisa inlämningsuppgifter och skriva olika webbtentamen. 

Tid & plats

Distanskurs – du styr själv tid och plats.

Investering

26 900 SEK exkl. moms.

Kursledare

Ekonomie Doktor Christer Strandberg

Examen, diplom m.m.

Examinationen består av webbtentamen och inlämningsuppgifter. När man är godkänd på utbildningens alla examinerande moment så är man godkänd på utbildningen och erhåller ett examensbevis.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Marknadsekonom, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 3 recensioner.

Johannes M Abrahamsson
Bra och lagom bred, lagom djup, utbildning - där jag som även läst marknadsföring på universitetsnivå fortfarande kände att jag fick mycket bra kompletteringar. Det gäller inte minst de företagsekonomiska delarna som var väldigt intressanta i sammanhang av hur de hör ihop med marknadsföringen.
Kursdeltagare
Kursdeltagare

Xpectum AB

xpectum

xpectum erbjuder distanskurser inom ekonomi, juridik, data och personlig utveckling. xpectum har mer än 20 års erfarenhet av distansutbildningar och vår styrka är att vi erbjuder distanskurser med personlig handledning där professionella handledare ger full support. Ett interaktivt studiematerial med...


Läs mer om Xpectum AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Xpectum AB


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 297 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Certifierad Marknadsekonom från Xpectum AB, fyll i dina uppgifter: