Professionell projektledare

Längd
9 dagar
Pris
53 500 SEK exkl. moms
Längd
9 dagar
Pris
53 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Professionell projektledare

Professionell Projektledare

En framgångsrik projektledare har fokus på tid, pengar och kvalitet och har en förmåga att skapa engagemang och bra förutsättningar för sig själv och andra.

Programmet vänder sig till personer som valt projektledning som ett yrke och karriärväg och som vill befästa hantverket kring professionell projektledning och öka förmågan att leda andra.

Omfattning

Utbildningen genomförs under cirka sex måna­der, med totalt 9 seminariedagar uppdelade på fyra seminarietillfällen. Utbildningen avslutas med en workshop tillsammans med deltagarnas närmsta chefer och projektägare.

För de som önskar ett internationellt certifikat för projektledare stödjer vi IPMA och PMI.

Mål

Mål

Efter genomfört program har du utökat din förmåga och trygghet i att leda projekt och högpresterande team, samt byggt upp den egna insikten om kommunikation som bas för prestation i projekt. Du står på en bred plattform av kunskap baserad på projektledningens internationella standards. Programmet stödjer IPMA och PMI certifiering.

Genomförande

Genomförande

Ditt arbete inleds före det första seminariet med att förteckna och skicka in dina projekterfarenheter i en blankett som du får från oss.

Under programmets gång varvas teoripass och erfarenhetsutbyte med praktisk tillämpning, reflektion och träning i den egna verksamheten. 

Lärteam

Vid det första seminariet skapas lärteam som håller ihop genom utbildningen. Lärteamets medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och är ett forum för fördjupade diskussioner.

Upplevelsebaserad pedagogik

Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experi­mentera och upptäcka medan några lär bäst genom upplevelser och konkreta situationer. Vi arbetar både med upplevelsebaserad process­pedagogik och teoretiska analyser där alla del­moment i processen vävs samman till en helhet.

Slutrapport

Som professionell projektledare är det viktigt att ha förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Deltagarna gör under programtiden en utvärdering av sig själva och skapar därigenom en plattform och en bild av sitt eget nuläge vad det gäller attityd, beteende och kunskap i sin roll som projektledare.

Som en summering av detta arbete skriver deltagarna en slutrapport som skickas till programansvarig efter seminarium 4 och programmet avslutas med personlig återkoppling på slutrapporten via telefon.

Programansvarig ger stöd under utbildningen

Programansvarig är tillgänglig under hela utbildningen som en sammanhållande länk samt stöd för deltagare, lärteam och handledare.

Innehåll

Seminarium 1 – PLATTFORM, 3 dagar (genomförs på internat)

Seminariets syfte är att startsäkra en gemensam plattform för projektledning.

Innehåll:

 • Verktyg
 • Alla på samma plan
 • Skapa trygghet
 • Skapa öppenhet
 • Gruppgemenskap
 • Gruppens resurser
 • Starta samtal

Seminarium 2 – PROFESSIONELL PROJEKTLEDARE, 2 dagar (genomförs på internat)

Seminariets syfte är att ge deltagarna en bild av sitt professionella projektledarskap.

Innehåll:

 • Mod, tydlighet och trygghet
 • Projekt – affär - roller
 • Maktbalans i projekt
 • Synligt och tydligt ledarskap
 • Riskhantering
 • Ändringshantering

Seminarium 3 – KOMMUNIKATION, 2 dagar (genomförs på internat)

Seminariets syfte är att skapa förutsättningar, att leda andra och att samverka med andra ledare.

Innehåll:

 • Struktur för kommunikation
 • Kommunikation i geografiskt spridda projekt
 • Projektledarens riktningsvisare
 • Att leda andra ledare

Seminarium 4 – SAMVERKAN linje/projekt, 2 dagar (genomförs på internat)

Seminariets syfte är att skapa leverans till organisationen med en workshop för att stärka samverkan linje/projekt. Till seminariet inbjuds deltagarnas närmsta chefer och projektägare.

Innehåll:

 • Samverkan linje – projekt
 • Workshopledning
 • Ansvar för eget lärande
 • Professionella nätverk

Målgrupp

Målgrupp

Målgruppen är personer:

 • med minst 3 års erfarenhet av projektarbete och med minst 2 års erfarenhet som projektledare eller delprojektledare
 • som har deltagit i någon form av grundläggande ledarutbildning t ex Certifierad projektledare eller Coaching för bättre resultat
 • som har genomgått grundläggande projektutbildning motsvarande Certifierad Projektledare samt en metodutbildning, t ex PPS eller PROPS

För att bereda deltagarna ett så bra program och träningsarena som möjligt är det viktigt att de som deltar uppfyller ovanstående kriterier. För att delta i programmet ska deltagaren beskriva sina projekterfarenheter utifrån mallar och kompetenskrav som pekas ut av IPMA:s krav inför en C-certifiering.

Fortsatta studier

Internationell certifiering enligt IPMA eller PMI

För de som önskar ett internationellt certifikat för projektledare stödjer vi IPMA och PMI.

Utbildningen bygger på samma kunskapsbas som IPMA och PMI.

Investering

Pris: 53 500 kr/deltagare. Internat- och konferenskostnader tillkommer. 

För företagsinterna program - begär offert. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Professionell projektledare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Westhagen Utbildning AB
Sundsvall

Westhagen Utbildning AB

Det är tillsammans med våra kunder vi skapar resultaten och allt fler väljer att använda vår kompetens. Vi har uppdrag över hela landet. Sedan 1989 har vi, genom Project Management Training, PMT, ökat kompetensen inom projektarbete i olika organisationer. Varje år...

Läs mer om Westhagen Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights