Första Hjälpen / D-HLR

Utbilda Norrbom AB, i Alnö (+1 orter)
Längd
3 till 8 timmar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för kostnadsförslag (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Längd
3 till 8 timmar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för kostnadsförslag (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

HLR

Första hjälpen och D-HLR (Defibrillering och Hjärt-Lungräddning) är två viktiga delar av akutvård som används för att rädda liv i nödsituationer. Här är en beskrivning av båda:

Första hjälpen:
Första hjälpen är den initiala medicinska vård som ges till en person som har skadats eller blivit sjuk plötsligt innan professionell medicinsk hjälp kan nå dem. Syftet med första hjälpen är att bevara liv, förhindra ytterligare skada och främja återhämtning. Första hjälpen kan innefatta åtgärder som att kontrollera andning och puls, stoppa blödningar, behandla chock, ge mun-till-mun-andning eller hjärt-lungräddning (HLR), och stabilisera eventuella skador. Det är viktigt att första hjälpen ges snabbt och korrekt för att maximera chanserna till överlevnad och återhämtning.

D-HLR (Defibrillering och Hjärt-Lungräddning):
D-HLR, eller avancerad hjärt-lungräddning, är en livräddande procedur som används för att återställa normal hjärtrytm hos en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Det innefattar användning av en defibrillator, som är en medicinsk apparat som levererar en elektrisk stöt till hjärtat för att återställa normal rytm. D-HLR kombineras oftast med traditionell HLR, där man ger bröstkompressioner och luftvägsöppning, för att bibehålla blodcirkulationen och syresättningen av kroppen tills defibrillering kan utföras. Snabb tillgång till defibrillering och effektiv HLR är avgörande för att öka chanserna till överlevnad vid hjärtstopp.

Sammanfattningsvis är första hjälpen och D-HLR båda viktiga komponenter i akutvård, som syftar till att rädda liv och minimera skador i nödsituationer. Att kunna utföra dessa åtgärder korrekt kan vara avgörande för att öka chanserna till överlevnad hos personer som drabbats av allvarliga medicinska nödsituationer.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Löpande under året

  • Öppen utbildning
  • Alnö
  • Svenska

Kontakta oss för kostnadsförslag

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

Målgruppen för första hjälpen-utbildningar kan vara mycket bred eftersom alla kan dra nytta av att ha kunskap om första hjälpen i händelse av en nödsituation. Här är några exempel på specifika grupper som vanligtvis kan dra nytta av att gå en första hjälpen-utbildning:

Allmänheten: Alla vuxna och tonåringar kan dra nytta av att lära sig första hjälpen. Det är en grundläggande livskunskap som kan vara avgörande i en nödsituation, både hemma och på allmänna platser.

Föräldrar och vårdnadshavare: Föräldrar och vårdnadshavare bör särskilt överväga att lära sig första hjälpen eftersom barn ofta är i större risk för olyckor och skador. Att ha kunskap om första hjälpen kan ge föräldrar trygghet och förmågan att agera snabbt om deras barn skadar sig.

Företagspersonal: Många arbetsplatser kräver att anställda har första hjälpen-kunskaper för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Detta gäller särskilt för personer som arbetar inom branscher där det finns en ökad risk för olyckor eller skador, såsom byggbranschen, restaurangbranschen eller hälso- och sjukvården.

Skolpersonal: Lärare, skolsköterskor och annan skolpersonal kan dra nytta av att ha första hjälpen-kunskaper för att kunna ge akutvård till studenter vid behov.

Sportledare och tränare: Personer som arbetar inom idrott och fysisk träning bör vara utbildade i första hjälpen eftersom det finns en ökad risk för skador och olyckor under träning och tävlingar.

Frivilligorganisationer: Medlemmar i frivilligorganisationer som Röda Korset, Frivilliga brandkåren och Frivilliga sjöräddningen kan behöva första hjälpen-kunskaper för att kunna ge akutvård i katastrofsituationer eller vid räddningsuppdrag.

Sammanfattningsvis är första hjälpen-utbildningar relevanta och användbara för en bred målgrupp av människor och kan vara avgörande för att rädda liv och minimera skador i nödsituationer.

Kursinnehåll

Kursinnehållet för en kurs i Första hjälpen och D-HLR (Defibrillator-Hjärt-Lungräddning) omfattar följande:

Introduktion till Första hjälpen:
- Principer för Första hjälpen.
- Vikten av att vara förberedd och agera snabbt vid nödsituationer.

Bedömning av situationen:
- Hur man bedömer situationen säkert för att undvika ytterligare skada för både den drabbade och den som ger hjälp.
- Att bedöma medvetslöshet och andningsstopp.

Livsräddande åtgärder:
- Konceptet ABC (Andning, Blodcirkulation, Medvetande).
- Hur man utför kontrollerad andning och pulskontroll.
- Positionering av den drabbade för att säkerställa en fri luftväg.

Hjärt-Lungräddning (HLR):
- Tekniker för att utföra bröstkompressioner och konstgjord andning.
- Anpassning av HLR till olika åldrar och kroppstyper.
- Kontroll av puls och andning under pågående HLR.

Defibrillering (D-HLR)
- Användning av en defibrillator för att återställa normal hjärtrytm vid plötsligt hjärtstopp.
- Säker användning av defibrillatorutrustning.
- Automatiska externa defibrillatorer (AED) och deras roll i att tillhandahålla snabb vård.

Specifika scenarier och behandlingar:
- Hantering av olika typer av skador och sjukdomar som kan uppstå, såsom blödningar, brännskador, stroke, hjärtinfarkt etc.
- Hantering av luftvägsblockeringar och främmande kroppar i luftvägarna.

Praktiska övningar:
- Simulerade nödsituationer för att ge deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter under övervakning av instruktörer.
- Övningar med defibrillatorer för att träna på korrekt användning och snabb reaktion vid hjärtstopp.

Eftervård:
- Rekommendationer och råd för hur man ger fortsatt vård och stöd till den drabbade efter en nödsituation.
- Att hantera eventuell chock och stress hos den drabbade och vittnen.

Kursen kan variera i längd och djup beroende på organisationen och målgruppen, 

Upplägg

Vi anpassar oss efter målgruppen och behovet som finns.

Återkom gärna med er intresseanmälan, så återkommer vi med ett förslag.

Kursens mål

Målet med utbildning i första hjälpen och D-HLR att rusta individer med kunskaper, färdigheter och förtroende för att kunna agera effektivt och tryggt vid akuta situationer där snabbt ingripande kan vara avgörande för att rädda liv och minska skador.

Kursledare

Maria Norrbom

Maria är certifierad säkerhetsrådgivare och arbetar med ekonomi, administration och utbildar själv i ämnen som ADR, HLR, Första hjälpen och asbestsanering.

Ständig påbyggnad av kompetens pågå.

Maria är har även kompetenser som tex: C,CE-körkort, utbildad maskinförare samt ekonomisk utbildning

Mats Norrbom

Mats arbetar med utbildningar i ett annat företag,BUCHEN/Remondis , men hjälper till i mån av tid. Främst kvällar och helger.

Mats är Säkerhetsrådgivare och specialist på ADR-regelverk. 

Dessutom instruktör inom Heta Arbeten, Asbest, PCB, ESA, BAM, BASU/P, Säkerhet på väg med mera

35 års erfarenhet inom saneringsbranschen, både från industri- och skadeservice.

Examen, diplom m.m.

Ett utbildningsintyg upprättas efter godkänd utbildning

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Första Hjälpen / D-HLR, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Utbilda Norrbom AB
Alnövägen 74
865 91 Alnö

Välj Utbilda

Utbilda Norrbom AB är ett litet familjeföretag som har en stor kompetens och stor vilja att lösa kunders olika önskemål. Måttot i bolaget är att försöka kundanpassa utbildningar så de ger ett rejält mervärde för företaget än bara utbildningsintyget. Utbilda...

Läs mer om Utbilda Norrbom AB och visa alla utbildningar.

Highlights