Feedback Lab

Längd
Skräddarsytt för era behov, rekommendation 0,5 - 1 dag
Nästa kurstillfälle
Löpande uppstarter se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
Skräddarsytt för era behov, rekommendation 0,5 - 1 dag
Nästa kurstillfälle
Löpande uppstarter se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Utvecklas genom Novares upplevelsebaserade LAB

I vårt programkoncept LAB arbetar vi med upplevelsebaserad träning inom ett specifikt område, såsom feedback eller coaching.

Metodiken är ”hands-on” där vi varvar bakgrund och teori med en stor dos praktiska övningar och konkreta exempel som är lätta att relatera till. Vi skapar en trygg miljö med reflektion och diskussion efter varje övning. Vår erfarenhet visar att Novares LAB främjar lärandet och stärker deltagarnas förmågor inom det valda området.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Löpande uppstarter

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Kursinnehåll

Feedbackträning - att hantera modiga konversationer

I Novares Feedback Lab tränar vi förmågor och förhållningssätt som krävs för att hålla viktiga samtal och för att på ett effektivt sätt bygga mod och tillit för att ge och ta emot feedback. Feedback är ett kraftfullt verktyg för medarbetare och ledare i hela organisationen. Forskning visar att övergången från att ge feedback, till att be om feedback, främjar en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring inom organisationer.

Träna feedback i en trygg och utvecklande miljö

Psykologisk trygghet och neuroledarskap är två viktiga grundpelare som vi arbetar utifrån när vi utformar labbet. Grunden i träning av feedback och modiga konversationer är att som ledare skapa en plats där vi tillåts att uttrycka åsikter och se misstag som en möjlighet för lärande. Novares Feedback Lab fungerar som en trygg miljö där medarbetare kan öva och testa nya sätt att kommunicera, vilket i sin tur leder till bättre samarbete och en stärkt företagskultur.

Upplägg

Skräddarsytt för att maximera ert lärande

Vi anpassar Feedback Lab efter er organisations specifika utmaningar och behov. Längden på ett Feedback Lab är oftast en halv- eller heldag.

Exempelvis kan ni utforska frågeställningar som:

 • Hur kan jag använda feedback i mitt förändringsledarskap idag?
 • Vilka typer av samtal känner jag mig bekväm i?
 • Vad behöver jag öva mig i?
 • Hur kan jag hitta nya sätt att kommunicera?

Exempel på innehåll:

 • Olika metoder för feedback
 • Praktisk träning för att hitta nya sätt att leverera utvecklande feedback
 • Exempel på hjälpsam och hindrande feedback
 • Vanliga fallgropar i feedbacksamtal
 • Verktyg för att planera ditt samtal: före, under, efter

Reflektioner & lärdomar

Efter att deltagarna fått prova olika metoder och tekniker för att leverera och be om feedback och hålla viktiga samtal utvärderar vi träningen tillsammans.

Vi reflekterar kring frågor som:

 • Hur var det att ge feedback på olika sätt?
 • Hur var det att ta emot feedback på olika sätt?
 • Vad fungerade? Vad fungerade inte?
 • Vad tar jag med mig för att fortsätta träna i min vardag?

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Feedback Lab, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Novare Leadership Academy - Mentor, Ledarskap- och styrelseutbildningar
Blasieholmsgatan 4B
111 48 Stockholm

Ledarskaps- och Styrelseprogram på Novare Leadership Academy

Vi erbjuder öppna ledarskaps- och styrelseprogram, nätverk och forum för ledare och specialister. I våra program skapar vi unika möten och dialoger som ger våra deltagare verktyg, kunskap och nya perspektiv för att utveckla sig själva såväl som sin organisation, styrelse,...

Läs mer om Novare Leadership Academy - Mentor, Ledarskap- och styrelseutbildningar och visa alla utbildningar.

Highlights