Certifierad Verksamhetsutvecklare

Längd
6 dagar
Pris
43 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6 dagar
Pris
43 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 43 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Certifierad Verksamhetsutvecklare riktar sig till dig som jobbar med verksamhetsutveckling och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper. Du kanske idag jobbar som ledare, projektledare, förändringsledare eller processägare inom IT, HR eller marknad och vill förbättra dina möjligheter att gå från ord till handling för att nå uppsatta mål.

Utbildningen är fördelad på 6 dagar totalt med fokus på vad vi kallar taktiska arbetsområden vilket innebär att du baserat på förutsättningar i omvärld, intressenter och verksamhetslogik lär dig utveckla organisationer, processer, kulturer, internkommunikation och team för att nå uppsatta mål. Då utbildningen är moduluppbyggd är det också möjlighet att addera ytterliga kompetensområden som hur man exempelvis gör för att utveckla varumärke, marknad och tjänster.

Vi har bokat våra mest erfarna lärare och konsulter tillsammans med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig att dels utvecklas i din roll och som människa, dels kunna etablera nuläge och mål för att därefter leda hela eller delar av verksamheten genom utvecklingsresan.

En viktig komponent under hela kursen är erfarenhetsutbytet mellan deltagare. Ni delar med er av erfarenheter från era organisationer, "best practice" och ger råd och tips till varandra vilket ökar värdet av utbildningen.

Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende för att kunna göra skillnad i rollen som verksamhetsutvecklare. Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • Agera i rollen som Verksamhetsutvecklare
 • Förstå vad som är ”på gång” avseende teknik, olika ramverk, agil utveckling och verksamhet
 • Jobba med olika organisationsmodeller, processer och team
 • Visualisera och omprogrammera verksamhetskulturer
 • Tillämpa ledarskap i olika situationer
 • Visualisera nuläge, gap och målbilder
 • Jobba med internkommunikation och förankring
 • Genomföra digitala och fysiska workshops
 • Förändringsleda team och människor

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

6 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Kursens innehåll

Steg 1:ATT FÖRSTÅ SIN ROLL, OMVÄRLD OCH ORGANISATION ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT KUNNA UTVECKLA DEN

 • Rollen, en introduktion och dess framgångsfaktorer
 • Projektarbetet – förberedelser
 • Omvärld och trender - teknik, hållbarhet, organisation och rollen
 • Viktiga begrepp – inom olika ramverk och agil utveckling
 • Organisationen – viktiga principer och modeller
 • Processer – övergripande och detaljerat
 • Team, roller och arbetssätt

Steg 2:VERKSAMHETSUTVECKLING  FÖRUTSÄTTER BÅDE TEORETISK KUNSKAP OCH PRAKTISK KOMPETENS

 • Motivationsfaktorer
 • Individ, egenskaper och samverkan
 • Kreativ utveckling
 • Teamutveckling
 • Kultur, hur uppstår den och hur kan man förändra den
 • Ledarskap, framgångsfaktorer
 • Verksamhetsstyrning och värdedimensioner
 • Konflikthantering

Steg 3:ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING FÖR ATT INFRIA UPPSTÄLLDA MÅL

 • Etablera nuläge, gap och mål
 • Identifiera förväntningar och behov hos intressenter
 • Internkommunikation, budskapsorientering, retorik och förankring
 • Förändringsledning, modeller och verktyg
 • Certifiering

Målgrupp

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som på ett eller annat sätt jobbar med verksamhetsutveckling eller i rollen som Verksamhetsutvecklare och som vill utveckla sin förmåga att leda och utveckla organisationer, processer, team och människor verksamma inom IT, HR eller marknad.

Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om utvecklingsarbete och vilja att arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på teknik – människa - organisation.

Upplägg

Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen (2+2+2 dagar). Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar. Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på det projekt som du valt att genomföra under kursen och som Du redovisar på kursens sista dag.

Tider:
kl 9-17 alla dagar, med avbrott för lunch och raster.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

 • Grundläggande förståelse för roll och ansvar samt vad som krävs för att lyckas
 • Ökad insikt i ”vad som är på gång” avseende teknik, kvalitet och hållbarhet
 • Insikt om olika organisations-modeller, roller och ansvar samt dess fördelar och nackdelar
 • Kunskap om gruppsykologi, teamutveckling, personliga egenskaper och kreativ utveckling
 • Förmåga att förändra kultur för att nå framgång i ett förändringsarbete
 • Utökad kunskap och verktygslåda vad gäller tillämpat ledarskap
 • Förmåga att visualisera och förankra nuläge, GAP och olika målbilder
 • Ökad förmåga att kommunicera internt och motivera individer, grupper och organisationer
 • Förmåga och kunskap att leda projekt och arbeta med målstyrning

Språk
Utbildningen genomför på svenska.

Kursmaterial
Efter genomförd utbildning får deltagarna kursmaterialet som använts under kursens genomförande.

Investering

Pris:43500 kr (ex moms)

Kursstart hösten 2024:
Steg 1: 6-7 november
Steg 2: 25-26 november
Steg 3: 16-17 december

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Verksamhetsutvecklare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights