SCRUM KOMBIPAKET: Scrum Master (SMC™) & Scrum Product Owner (SPOC™) eLearning, inkl. certifieringar

Längd
Egen takt
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
Egen takt
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Scrum Master Certified (SMC™)

 &

Scrum Product Owner Certified (SPOC™) 

Kombipaket - eLearning

Inklusive officiella prov och certifieringar (3 extra chanser att klara tentorna!)

Scrum är det mest populära agila ramverket. Det är en adaptiv, iterativ, snabb, flexibel och effektiv metodik som är utformad för att snabbt leverera betydande värde under hela projektet.

Scrum säkerställer öppenhet i kommunikationen och skapar en miljö med kollektivt ansvarstagande och kontinuerliga framsteg. Scrum-ramverket, som definieras i SBOK™-guiden, är strukturerat på ett sådant sätt att det stöder produkt- och tjänsteutveckling i alla typer av branscher och i alla typer av projekt, oavsett komplexitet.

Ett Scrum-projekt innebär ett samarbete för att skapa en ny produkt, tjänst eller ett annat resultat enligt definitionen i projektets visionsförklaring. Projekt påverkas av begränsningar i fråga om tid, kostnad, omfattning, kvalitet, resurser, organisatorisk kapacitet och andra begränsningar som gör dem svåra att planera, genomföra, hantera och slutligen lyckas. Ett framgångsrikt genomförande av resultaten av ett avslutat projekt ger dock betydande affärsfördelar för en organisation. Det är därför viktigt för organisationer att välja och tillämpa en lämplig projektledningsmetodik.

En av Scrums främsta styrkor ligger i användningen av tvärfunktionella, självorganiserade och självstyrande team som delar upp sitt arbete i korta, koncentrerade arbetscykler som kallas Sprints. Scrums fokus på värdedriven leverans hjälper Scrum-teamen att leverera resultat så tidigt som möjligt i projektet.

SCRUM Master Certified (SMC™)

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

KURSÖVERSIKT

Med hjälp av Scrum kan du leda din organisation mot ett mer agilt arbetssätt och upptäcka hur du inte bara reagerar snabbare på förändringar och krav utan också hur du håller fokus på rätt uppgifter, samarbetar och kommunicerar bättre samt levererar värde snabbare. Så oavsett om du arbetar mot en smartphoneapplikation, affärslogistik eller planerar evenemang, bör du med stor sannolikhet ta en närmare titt på Scrum.

Vad ingår i SMC™ paketet?

 • Kurslängd: ca. 20 timmar 
 • Tillgång till kursen: 6 månader
 • Inklusive: SBOK™ Guide (SCRUM Body of Knowledge)
 • Gratis kurs ingår: Scrum Fundamentals Certified (Mycket bra introduktion, för dig som är ny inom Scrum)
 • Mycket lättanvänd mobilapp inkluderad
 • Certifiering 1: Scrum Fundamentals Certified™ officiellt certifikat
 • Certifiering 2: Scrum Master Certified (SMC ™) officiellt certifikat
 • Om du inte klarar Scrum Master Certified (SMC™)-provet får du tre extra chanser att klara provet, utan extra kostnad!

MÅL MED KURSEN Du lär dig:

 • Syftet med Scrum och agila arbetsätt. Vad ramverket Scrum är, den bakomliggande filosofin från Lean och Agil utveckling, varför Scrum fungerar och vilka utmaningarna är med att införa Scrum.
 • Rollernas (Scrum Master, Produktägare och Team) samverkar och vilka ansvar och befogenheter respektive roll har.
 • Hur du som Scrum Master kan hjälpa teamet att hela tiden växa och förbättras och bli ett tvärfunktionellt, självorganiserande team.
 • Varför gruppdynamik är en avgörande faktor för hur väl teamet kommer att fungera.
 • Hur en bra Produktbacklogg ser ut och hur Produktägaren kontinuerligt underhåller den, så att du även kan hjälpa Produktägaren att växa.
 • Att estimera med Story Points, den metod som Teamet använder för att hjälpa Produktägaren estimera innehållet i Produktbackloggen.
 • Sprintplanering, dagligt möte (Daily Scrum), demonstration (Sprint Review) och återblick (Retrospective). Du får också lära dig hantera en rad situationer som kan inträffa i en Scrum Masters vardag.
 • Hur du mäter Teamets hastighet (Velocity) och hur du på ett enkelt sätt använder den för att göra långsiktig projektplanering gentemot ett mål (t.ex. en release) flera Sprintar bort.
 • Vikten av synlighet och transparens, och hur du kan skapa det med hjälp av Burndown Charts och Task Boards.

Målgrupp

Kursen vänder sig till blivande Scrum Masters och andra som behöver god kunskap om hur de olika delarna i Scrum fungerar, t.ex. projektledare, beställare, chefer, teamledare och utvecklare.

VAD INGÅR?

Kursinnehåll

 • Scrum 
  • Vad är Scrum
  • Var kommer det ifrån och hur har det utvecklats
  • Vad är skillnaden mot traditionell utveckling

 • Teori och underliggande principer
  o Varför fungerar Scrum
  o Kursen går igenom de teoretiska fundamenten och använder dem sedan genom hela kursen för att guida oss till att applicera Scrum-ramverket på bästa sätt

 • Scrumramverket och dess aktiviteter
 • Aktiviteterna: sprintplanering, daily scrum, sprintgranskning, och tillbakablick. Vad är syftet med varje aktivitet och hur får man den att fungera
  o Rollerna: Produktägare, Utvecklingsteam och Scrum Master. Vem gör vad och varför?
  o Vanliga problem och dess lösningar
 • Planering
  o På lång och kort sikt
  o Estimering av tid och kostnad
  o Att hantera fast pris och fasta leveransdatum med Scrum

 • Viktiga förändringar har gjorts i Scrum de senaste åren
  o Varför har förändringarna gjorts
  o Hur påverkar det vanliga sätt att implementera Scrum

 • Scrum Team
  • Vad skiljer Scrum Team från traditionella projektgrupper
  • Hur startar man bäst ett nytt team

 • Förutsägbarhet, riskhantering och rapportering - Stora organisationer/projekt
  o Hur samordnar sig löpande flera team som jobbar mot samma mål
  o Hur planerar man effektivt stora projekt eller releaser
  o Hur påverkas organisationen av att ha ett eller flera Scrumteam

 • Förändring
  o Vad händer när man börjar införa Scrum i en organisation
  o Olika förändringsstrategier och när de passar

 • Livscykelkostnaden för system
  • Hur mäter man och optimerar den med Scrum

Kurslängd: ca. 20 timmar

Gratis kurs ingår: Scrum Fundamentals Certified

Kursen "Scrum Fundamentals Certified" är skräddarsydd för att hjälpa alla som inte har Scrum-kunskaper att veta mer om Scrum, lära sig mer om nyckelbegrepp i Scrum enligt definitionen i SBOK®-guiden och få en grundläggande förståelse för hur Scrum-ramverket fungerar för att leverera framgångsrika projekt.

Syftet med Scrum Fundamentals Certified-examen är att bekräfta att du har en grundläggande förståelse för Scrum-ramverket. Om du klarar provet kommer du att bli ackrediterad som "Scrum Fundamentals Certified".

Mobilapp ingår: Med vår innovativa mobilapp har du alltid tillgång till din e-learningkurs, med samma inlärningsupplevelse som du får online på din dator. Nu kan du studera när du sitter i solen, i din fåtölj hemma... eller när du pendlar till jobbet. Effektivt!


SMC EXAMEN OCH CERTIFIERING

Examen och certifiering: Online!

Examen kommer att tas online vilket ger dig det bekväma valet att skriva tentamen hemma eller på kontoret. Vad vi behöver är en dator med internet för examen och webbkamera (ProctorU). Examen ingår i detta eLearning-paket. Mycket flexibel!

Certifiering: Scrum Master Certified (SMC ™) officiellt certifikat

Examensformat:

 • Multiple choice; 100 frågor per examen
 • Inga negativa märken för fel svar
 • 120 minuters online examen
 • Om du inte klarar Scrum Master Certified (SMC™)-provet får du tre extra chanser att klara provet, utan extra kostnad! 

Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

Den här online kursen riktar sig till dig som vill lära dig att leda produktutveckling i en modern och agil kontext. I dagens snabba och föränderliga samhälle krävs ett nytt sätt att arbeta med produktledning. Att snabbt känna in och agera på marknadens behov, kan vara den avgörande faktorn för framgång.

Vad ingår i SPOC™ paketet?

 • 180 dagars (ett halvår) tillgång till kursen
 • 6 kapitel indelade i 30 videor
 • Högkvalitativa videor, studiehandledningar, kapiteltester och fallstudier
 • Tillgång till eLearning-systemet 24/7
 • Tillgång till dokumenten: Ordlista; SBOK™ Guide; Fallstudier; test tentor
 • Mycket lättanvänd mobilapp inkluderad
 • Korsord (övningar)
 • Certification: Scrum Product Owner Certified (SPOC™) officiellt certifikat
 • Om du inte klarar Scrum Product Owner Certified (SPOC™)-provet får du tre extra chanser att klara provet, utan extra kostnad!

KURSÖVERSIKT

Du kommer under den här kursen få se hur du kan gå tillväga för att maximera värdet av din organisations utvecklingsinitiativ.

Produktägare är en av de svåraste och mest kritiska rollerna i Scrum. Denna kurs handlar om det praktiska dagliga arbetet men också hur man ska tänka och agera som produktägare.

Kursen består av moduler som bygger på varandra. Varje modul avslutas med övningar och saker att jobba vidare på när man kommer tillbaks till sitt vanliga arbete.

Kursen går bland annat igenom:

 • Hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten och kan planera effektiva releaser
 • Produktägare i jämförelse med Scrum Master och Development team
 • Hur man samarbetar med kunden och användare genom hela utvecklingen
 • Från plandriven till återkopplingsdriven utveckling (feedback loops)
 • Faciliteringstekniker för att skapa gemensam förståelse mellan team och övriga intressenter

MÅL MED KURSEN Du lär dig:

 • Förstå produktägarrollen
 • Konkreta verktyg för att förstå och möta användares/kunders behov
 • Hur kan en produktägare agera för att maximera värdet från ett team
 • Konkreta verktyg för att arbeta värdedrivet med produkter
 • Produktägarens roll och verktyg för att leverera i tid
 • Deltagarna kommer att vara bekanta med Scrum-ramverkets koncept, fördelar och utmaningar.
 • Deltagarna kommer att vara skickliga på att hantera de affärsmässiga aspekterna av Scrum-ramverket och intressenternas engagemang.
 • Deltagarna kommer att vara utrustade med den kunskap som behövs för att spela rollen som produktägare i sina organisationer och hjälpa sina organisationer att anta Scrum-ramverket. Denna kunskap kommer att omfatta en funktionell förståelse av de andra rollerna i Scrum.
 • Deltagarna kommer att ha kunskap om och förmåga att förutse problem relaterade till den praktiska implementeringen av Scrum.


Kursinnehåll

Värde-driven utveckling

 • Att mäta och öka det värde som genereras av produkter

Agil produktmanagement

 • Vad är det
 • Vad skiljer från traditionell produktmanagement
 • Fördelar

Kravhantering mha en backlog.

 • Prioriteringsstrategier
 • Organisationsstrategier

Releaseplanering

 • Hur man använder det för att optimera värde

Kostnadseffektiv och agil releasemanagement

 • Nå uppsatta mål
 • Maximera ROI

Hantera produkter

 • Livscykelkostnaden
 • Hela kostnaden


Mobilapp ingår
: Med vår innovativa mobilapp har du alltid tillgång till din e-learningkurs, med samma inlärningsupplevelse som du får online på din dator. Nu kan du studera när du sitter i solen, i din fåtölj hemma... eller när du pendlar till jobbet. Effektivt!

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig med rollen beställare, produktägare eller product manager.

Kursen lär dig strategier för att med hjälp av Scrum styra er produkt- och tjänsteutveckling så att den genererar mesta möjliga värde i en komplex och föränderlig omvärld.


SCRUM Product Owner Certified prov och certifiering: Online!

SCRUM Product Owner Certified prov kommer du att ta online vilket ger dig det bekväma valet att skriva examen hemma eller på kontoret, vid en tidpunkt som passar dig! Vad vi behöver är en dator med internet för examen. SCRUM Product Owner Certified (SPOC) prov ingår i detta eLearning-paket.  

Du får tre chanser att klara din examen


SPOC™ prov och certifiering

 • Flervalsfrågor
 • 140 frågor per prov
 • Inga negativa poäng för felaktiga svar
 • 180 minuters varaktighet
 • Övervakat prov online
 • Nuvarande godkända resultat: 93%.
 • Helt online SCRUM Product Owner Certified tentamen
 • Tre tentamensförsök 
 • Vi rekommenderar att du bokar varje tentamen minst 48 timmar i förväg

Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) - Ingår som e-bok

A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) har utvecklats som en nödvändig guide för organisationer och projektledare som vill implementera Scrum, och även för dem som vill förbättra sina processer. Den är baserad på erfarenheter från tusentals projekt i olika organisationer och branscher. Bidragen från många Scrum-experter och projektledare har beaktats i utvecklingen.

SBOK™-guiden är särskilt värdefull

 • För medlemmarna i Scrum Core Team, inklusive:
  • Produktägare som vill förstå Scrum-ramverket fullt ut och särskilt de kund-/intressentrelaterade frågorna som rör affärsmotivering, kvalitet, förändring och riskaspekter som är förknippade med Scrum-projekt.
  • Scrum Masters som vill lära sig sin specifika roll när det gäller att övervaka tillämpningen av Scrum-ramverket i Scrum-projekt.
  • Medlemmar i Scrum-teamen som vill få en bättre förståelse för Scrum-processerna och de tillhörande verktygen som kan användas för att skapa projektets produkt eller tjänst.
 • Som en omfattande guide för alla Scrum-utövare som arbetar med Scrum-projekt i alla organisationer och branscher.
 • Som en referenskälla för alla som interagerar med Scrum Core Team, inklusive men inte begränsat till Portfolio Product Owner, Portfolio Scrum Master, Program Product Owner, Program Scrum Master, Scrum Guidance Body och Stakeholders (dvs. sponsor, kund och användare).
 • Som en kunskapskälla för alla personer som inte har någon tidigare erfarenhet av eller kunskap om Scrum-ramverket men som vill lära sig i detalj om ämnet.

OMDÖME / RECENSIONER

"Jag har precis börjat kursen och kvaliteten på innehållet och strukturen är fantastisk. Jag är verkligen imponerad!"  Sofie Mattsson

"Bra kurs! Utmärkt interaktiv presentation, lätt att förstå. Bra supportteam."  Stefan Månsson

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om SCRUM KOMBIPAKET: Scrum Master (SMC™) & Scrum Product Owner (SPOC™) eLearning, inkl. certifieringar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 4 recensioner
Skriv en recension
5/5
Frida S.
23 mar 2024

Jag har precis börjat ett nytt jobb som Scrum master. Tack vare utbildningen :) Så bra! Tack för er fantastiska hjälp. Jag kommer nu att göra produktägaren. Utbildningen var ...

Visa mer
4/5
Frans vd Veen
02 nov 2023
Mycket bra!

Utbildningen hjälpte mig att lära mig alla viktiga Scrum-funktioner, verktyg och tricks. Efter utbildningen känner jag mig mycket tryggare i mitt nya team och det hjälper mig at...

Visa mer
5/5
Victoria Nyholm
30 mar 2023

Bra lösning till ett ännu bättre pris. Och den är sååå mycket värd varje krona. Mycket bra kurser, innehåll och trevlig utbildare. Lätt att följa och roligt att göra. Jag klarad...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights