Inga recensioner än

Validering Hjullastare – anläggning

AD Maskin AB, i Gävle
Längd
1 dag
Pris
8 000 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
8 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Hjullastare anläggning

Validering Hjullastare

Hjullastare godshantering- arbete med att lasta, lossa och bära gods med skopa, gafflar och kranarm, men även hydrauliska redskap som sopvals, snöslunga eller plogblad.

Du måste också ha kunskaper om anläggningsarbete. Här ingår bland annat att läsa ritningar och utsättning. Därefter kan man även arbeta med vägbyggnad och liknande.

Du skall ha:

 • Traktor/AM-kort eller B-kort
 • fyllt 18 år
 • god erfarenhet av maskinen och anläggningsarbete

Denna validering utgår ifrån att du redan har god erfarenhet av maskinen. Detta innebär att du inte kommer att få någon direkt utbildning.

Eftersom du redan har god erfarenhet av maskinen kommer vi nu med dessa prov att kontrollera att du vet tillräckligt för att hantera maskinen säkert. Vi tillhandahåller alltså ingen undervisning inför detta prov. Se detta som en provskrivning.

Sedan ingår även ett praktiskt moment där du får visa att du även kan hantera maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

Frågorna omfattar tre kategorier:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Maskinkännedom och hantering
 • Anläggningsarbete.

Du kommer att få frågor om:

 • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler
 • Hjullastarens konstruktion
 • Hantering/arbetssätt
 • Stabilitetsfaktorer
 • Ergonomi, arbetssätt, säkerhetskontroller och daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Ritningsläsning och utsättning
 • Farligt gods
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Särskilda risker som kan vara förknippade med att använda maskinen tex fallande sten, vibrationer, buller, roterande maskindelar etc.

Online + Praktik

Enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2006:4 med bilaga B.

AD Maskin AB
Nävergatan 3
80283

AD Maskin – ett familjeföretag

AD Maskin är ett familjeföretag som funnits sedan 2011. Ett ganska nytt företag alltså. Med detta i åtanke försöker vi också var "nya" i vårt sätt att tänka och utbilda. Vi håller oss uppdaterade med det senaste utbildningsmaterialet och med...

Läs mer om AD Maskin AB och visa alla utbildningar.

Highlights