IWS-utbildningar

Sammanfoga kunskap med ett certifikat

Kraven på svetsande personal ökar och i takt med detta behöver personer som arbetar med svets utbilda sig för att uppfylla de grundläggande kraven. En IWS-utbildning möjliggör arbete som svetsansvarig såväl i Sverige som ute i världen.
Visar 1-1 av 1 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-1 av 1 träffar

Svetsansvarig

Om du vill bli antagen till en IWS utbildning finns två vägar att gå. Du är behörig att söka utbildningen om du:

  • Har tre års erfarenhet av svetsarbete samt utbildning från en tvåårig verkstadsskola, gymnasieskolans industriprogram med svetsinriktning, plåt- och svetslinje, IW-utbildning eller liknande.
  • Har fem års erfarenhet av arbete med svets, grundskoleutbildning samt godkänt betyg på ett teoretiskt inträdesprov.

Om du vill arbeta som svetsansvarig måste du ha ett IWS-diplom. Detta diplom får du efter att du genomgått en utbildning inom IWS och blivit godkänd på tentamina. Som svetsansvarig är det ditt ansvar att bland annat genomföra tillsyn och se till att svetsarbetet följer rätta procedurerna.

Risk för skador i arbete med svets

Exempel på arbetsskador som du som svetsare kan råka ut för kan vara elstötar eller problem med luftvägarna efter att ha andats in svetsrök. Skador i samband med arbetet kan drabba dig oavsett ålder eller erfarenhet, därför är det viktigt att ha den rätta kunskapen. Genom att utbilda dig är det möjligt att förbättra företagets lönsamhet samtidigt som risken för arbetsrelaterade skador kan minska. Om du upplever problem som du tror beror på ditt arbete bör du ta upp detta med din arbetsgivare för att se över era rutiner och vad som kan ändras för att förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare.

Ytterligare ett sätt att minska riskerna när i arbete med svets är att använda rätt personlig skyddsutrustning. När du arbetar med svets bör du använda skyddsglasögon, hörselskydd andningsskydd med visir samt rätt skor och kläder.

IWS utomlands

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som Internationell Svetsspecialist (IWS). Eftersom det idag ställs högre krav på industrier ser framtiden ljus ut för individer med ett IWS-diplom. Utbildningens internationella perspektiv gör dessutom att du kan arbeta i över 30 länder världen över. Efter att du genomfört utbildningen kan du arbeta som exempelvis svetsledare, svetslärare eller svetsansvarig både i Sverige och utomlands.

Utbildningens utformning

Utbildningen är både teoretiskt och praktisk och enligt Svetskommissionen ska IWS utbildningar minst innehålla:

  • 24 timmar Konstruktion
  • 48 timmar Svetsmetoder och svetsutrustning
  • 54 timmar Tillverkning och kvalitetssäkring
  • 56 timmar Materiallära/metallurgi
  • 60 timmar Praktiska övningar

Efter att du med godkänt resultat genomgått en utbildning inom IWS kan du ansöka om ett IWS-diplom.

Att arbeta som IWS - Svetsspecialist

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som Internationell Svetsspecialist (IWS). Eftersom det idag ställs högre krav på industrier ser framtiden ljus ut för individer med ett IWS-diplom. Utbildningens internationella perspektiv gör dessutom att du kan arbeta i över 30 länder världen över. Efter att du genomfört utbildningen kan du arbeta som exempelvis svetskoordinator, svetslärare eller svetsansvarig både i Sverige och utomlands.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨