Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

CFPA

CFPA är en europeisk certifiering för brandsäkerhet som arbetats fram i samarbete mellan brandskyddsföreningarna i Europa. Tanken bakom certifikatet är att skapa en solid standard för brandsäkerhet i Europa. Standarden ska reflektera den ackumulerade kunskapen av flera olika parter som tillsammans jobbar mot att förebygga brand och brandrisker.

I certifikatet ingår förebyggande åtgärder av brand såväl som säkrast möjliga hantering av brand som brutit ut.

 

Krav för certifiering

För att erhålla certifikatet måste du ha bevisat prov på färdigheter som på ett eller annat sätt berör förebyggande åtgärder vid brand. Du besitter också rätt kunskaper för att på säkrast möjliga sätt utrymma och hantera en brandsituation.

 

Vad får man lära sig i utbildningar med CFPA-status?

Kunskaperna kan vara allt ifrån hur du på säkert sätt utrymmer en arbetsplats eller annan lokal till säkerhetsriskerna i en explosiv miljö.

Generellt kan sägas att följande punkter brukar beröras i CFPA-klassade utbildningar.

 • Olika slags regelverk för rådande verksamhet.
 • Säkerhetstänk och riskminimering.
 • Beredsakpsplanering.
 • Brandskydd, drifts- och underhållsinstruktioner.
 • Vanliga brandfaror.
 • Försäkringslära.
 • Larm- och släckanläggningar.

 

CFPA Europa

CFPA Europa står bakom certifieringen. Medlemmar i samarbetet är: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Slovenien, Sverige och Spanien. Certifikatet är giltigt i samtliga länder som ingår i CFPA Europa.

Målen för CFPA Europa och dessmedelmar är som följer.

 • Förbättra kunskapen och förståelsen av frågor som rör brandvetenskap, brandskydd och skydd, säkerhet och andra där tillhörande risker.
 • Uppmuntra utbyte av information i samband med skydd av liv och egendom.
 • Underlätta samarbetet mellan medlemmarna för gemensamma program.
 • Utföra eller att beställa forskning och studier och agera som representant för organisationen.
 • Främja det europeiska perspektivet.
 • Främja utvecklingen av brandskyddsorganisationer i nya länder.
Annonser