Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

BAS P och BAS U

BAS P och BAS U

På varje byggarbetsplats måste byggherren utse byggarbetssamordnare, dels för utförandet av bygget och för projektering. BAS U står för Byggarbetsmiljösamordnare för utförande och BAS P står för Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering.

Syftet med BAS P och BAS U är att se till att säkerheten på byggarbetet är tillräckligt hög. Det är personen som beteckningen BAS U som ansvarar för att den uppsatta arbetsmiljöplanen följs på byggarbetsplatsen.

BAS P och BAS U kan vara samma person eller två olika personer som växlar mellan rollerna. Det får dock enbart finnas en BAS P och en BAS U på samma gång.

Vilka kunskaper krävs för att vara BAS P och BAS U?

För att kunna fungera som BAS P och BAS U på byggarbetsplatsen krävs att du har den kunskap det krävs för att kunna upprätthålla en hög säkerhet på arbetsplatsen. Innan uppdraget påbörjas kräver Arbetsmiljöverket ett godkänt kunskapstest.

Under en utbildning inom BAS P och BAS U lär du dig bland annat mer om:

  • Arbetsmiljölagen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Metoder och föreskrifter för användning och besiktning av hjälpmedel och maskiner
Annonser