Cyber Security Expert (Cybersäkerhet) - Masterprogram PRO (+2 extra exams) - Inkl. CISSP & CompTIA Security+ EXAMS

Längd
Egen takt
Pris
57 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
57 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Från 57 500 SEK exkl. moms / person

KursbeskrivningCyber Security Expert - Masterprogram PRO

2 extra exams!

INKLUSIVE CEH; CISSP & COMPTIA SECURITY+ 701 EXAMENSKUPONGER

Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Masterprogrammet i cybersäkerhet ger dig alla de färdigheter som krävs för att bli expert inom detta snabbt växande område. Du kommer att lära dig omfattande metoder för att skydda din infrastruktur, bland annat genom att säkra data och information, genomföra riskanalyser och minska riskerna, skapa molnbaserad säkerhet, uppnå efterlevnad och mycket mer med detta förstklassiga program.

Viktiga detaljer

 • Över 100 timmar av instruktionsledda online-klasser
 • Över 40 timmars e-learning innehåll 
 • Exam Voucher ingår för CEH
 • Master's Certificate efter avslutad kurs

Utbildnings och certifieringsprogram

 • Kurs 1: Introduction to Cyber Security
 • Kurs 2: CompTIA Security+ (SY0-701)
 • Kurs 3: CEH (v12) - Certified Ethical Hacker
 • Kurs 4: CISSP® utbildning

  Master's Certificate

  *Du får individuella certifikat för varje kurs.

Tillvalskurser - Bonusmaterial

 • Extra 1: Certified Cloud Security Professional
 • Extra 2: CompTIA Network+
 • Extra 3: CISM

Du behöver inte läsa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det övergripande programmet.

Om Cyber Security Expert-programmet

Målsättning

AVC's masterprogram för cybersäkerhetsexperter ger cybersäkerhetsexperter kunskaper på grundnivå, mellannivå och avancerad nivå som innebär branschledande certifieringar som CompTIA Security+, CEH, CISM, CISSP och CCSP. Programmet börjar med teknikutbildning på introduktionsnivå och går sedan vidare till hackningstekniker på mellannivå, t.ex. reverse engineering och nätverksintrångstestning. Den här kursen gör det möjligt för dig att:

 • Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och trenderna inom cybersäkerhet och se till att du genomför adekvata cybersäkerhetsåtgärder i din organisation med hjälp av lämplig hårdvara och mjukvara.
 • Undvika riskerna med phishing-attacker genom att följa etiska säkerhetsbeteenden.
 • Att förstå cloud computing och hur det kan hjälpa ditt företag är avgörande för att ditt företag ska lyckas.
 • Förstå de rättsliga kraven, sekretesspolicyerna och revisionsprocessen för din molnmiljö.
 • Fokusera på att få ordning på IT-infrastrukturen och ta bort röran genom att investera i rätt programvarulösningar; investera i en partner som har stöd för dig.

Cybersäkerhetsexperter måste lära sig att utveckla en 360-graders syn på cybersäkerhetsområdet som nu omfattar ett brett spektrum av säkerhetskomponenter och teknik. AVC har samlat alla dessa viktiga färdigheter i detta certifieringsprogram för cybersäkerhetsexperter.

Cybersäkerhet är avgörande för yrkesroller som penetrationstestare, cybersäkerhetsanalytiker, nätverksanalytiker, cybersäkerhetsrevisor, cybersäkerhetsarkitekt, kriminalteknisk utredare och många fler.

Vad kommer du att lära dig?

I slutet av detta masterprogram kommer du att ha följande färdigheter:

 • Installera, konfigurera och distribuera infrastruktur för offentliga nycklar och nätverkskomponenter samtidigt som du bedömer och löser problem för att stödja organisationens säkerhet.
 • Behärska avancerade hackningskoncept för att hantera informationssäkerhet på ett effektivt sätt.
 • Utforma säkerhetsarkitektur och ramverk för en säker IT-verksamhet.
 • Rita upp arkitekturer och säkerhetsstrategier för datalagring i molnet och använda dem för att analysera risker.
 • Skydda dataförflyttning, utföra katastrofåterställning, få tillgång till CSP-säkerhet och hantera kunddatabaser.

Vilka kurser och ämnen kommer att behandlas?

Cyber Security Expert Certification Learning Path

Kurs 1: Introduktion till cybersäkerhet

AVC:s kurs Introduktion till cybersäkerhet för nybörjare är utformad för att ge dig en grundläggande titt på dagens cybersäkerhetslandskap och ge dig verktygen för att utvärdera och hantera säkerhetsprotokoll i informationsbehandlingssystem.

Viktiga inlärningsmål

 • Få en omfattande översikt över principer och begrepp för cybersäkerhet.
 • Lär dig utmaningarna med att utforma ett säkerhetsprogram.
 • Utveckla och förvalta ett informationssäkerhetsprogram, utföra en analys av verksamhetens konsekvenser och genomföra tester för katastrofåterställning.

Kursplan

 • Lektion 1 - Introduktion till kursen
 • Lektion 2 - Grunderna för cybersäkerhet
 • Lektion 3 - Företagsarkitektur och komponenter
 • Lektion 4 - Styrning av informationssystem och riskbedömning
 • Lektion 5 - Hantering av incidenter

Kurs 2: CompTIA Security+ (SY0-701) INCL: EXAM VOUCHER)

Kursen CompTIA Security+ gör det möjligt för deltagarna att skaffa sig kunskap och färdigheter som krävs för att installera och konfigurera system för att säkra program, nätverk och enheter, utföra hotanalyser och reagera med lämpliga begränsningstekniker, delta i riskminimeringsaktiviteter och arbeta med medvetenhet om tillämpliga policyer, lagar och förordningar. Efter att ha bekräftat sina färdigheter genom att avlägga certifieringsprovet kommer eleverna att kunna utföra dessa uppgifter för att stödja principerna om konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. CompTIA Security+ uppfyller ISO 17024-standarden och är godkänt av den amerikanska myndigheten U.S. och i EU.

Viktiga inlärningsmål

 • Förstå riskidentifiering och riskreducering.
 • Säkerställa drifts-, informations-, applikations- och infrastrukturnivå.
 • Säkerställa nätverket för att upprätthålla tillgänglighet, integritet och konfidentialitet för viktig information.
 • Arbeta inom ramen för en uppsättning regler, policyer och bestämmelser där så är tillämpligt.

Kursplan

 • Lektion 01 - Lär dig mer om nätverk, brandväggar, LAN-säkerhet, IDS, NAC, IPSec.
 • Lektion 02 - Förstå principerna för säkerhet, riskhantering, dataklassificering, katastrofåterställning och kriminalteknik.
 • Lektion 03 - Förstå cyberattacker, DNS-säkerhet, grunderna för social ingenjörskonst, buffertöverflöden, användning av verktyg för säkerhetstestning, honeypots, sårbarhets- och penna-testning.
 • Lektion 04 - Lär dig hantera buggar, säkra lagringsplattformar och elnätet, hur man hackar IOT.
 • Lektion 05 - Bekanta dig med åtkomstkontroller, Kerberos, identitetsfederation och id-styrning.
 • Lektion 06 - Kryptering, avancerad kryptografi, kryptoalgoritmer, PKI etc. behandlas i denna lektion.

Kurs 3: CEH (v12)-Certified Ethical Hacker (INCL: EXAM VOUCHER)

AVC:s CEH v12-utbildning för Certified Ethical Hacker (tidigare CEH v11) och certifieringskurs ger praktisk klassrumsutbildning som hjälper dig att behärska samma tekniker som hackare använder för att tränga in i nätverkssystem och använda dem etiskt för att skydda din egen infrastruktur. Den omfattande kursen fokuserar på 20 av de mest populära säkerhetsdomänerna för att ge ett praktiskt förhållningssätt till viktiga säkerhetssystem.

Viktiga inlärningsmål
Efter att ha avslutat den här kursen kommer du att kunna:

 • Klara det praktiska CEH-examen
 • Lära sig att bedöma datasystemens säkerhet med hjälp av penetrationstestningstekniker
 • Skanna, testa och hacka säkra system och applikationer och få praktisk erfarenhet av sniffning, phishing och exploateringstaktik.

Kursplan

 • Lektion 01: Introduktion till etisk hacking- Översikt över informationssäkerhet, hot, angreppsvektorer, begrepp för etisk hackning, informationssäkerhetskontroller, begrepp för penetrationstestning samt lagar och standarder för informationssäkerhet behandlas i denna modul.
 • Lektion 02: Fotspårning och spaning- Dessa moduler omfattar begrepp och typer av fotspårning, fotspårning via sökmotorer, webbtjänster och sociala nätverkssajter, verktyg för fotspårning, motåtgärder och penningstester för fotspårning.
 • Lektion 03: Skanning av nätverk- Lär dig mer om begrepp, verktyg och tekniker för nätverksskanning, nätverksdiagram och pen-testning av skanning.
 • Lektion 04: Uppräkning- Begrepp, typer och tekniker för uppräkning samt pen-testning behandlas i denna modul.
 • Lektion 05: Sårbarhetsanalys- Översikt över begrepp, lösningar, poängsystem, verktyg och rapporter för sårbarhetsbedömning förklaras i den här modulen.
 • Lektion 06: Systemhackning- Lär dig att knäcka lösenord, gömma filer, dölja spår och mycket annat.
 • Lektion 07: Hot från skadlig programvara- Denna modul gör dig bekant med begrepp som rör skadlig programvara, trojaner, analys av skadlig programvara, motåtgärder och penetrationstestning av skadlig programvara.
 • Lektion 08: Sniffning- Begrepp, verktyg och tekniker för sniffning förklaras i den här modulen.
 • Lektion 09: Social Engineering- Förstår begrepp, tekniker, motåtgärder och pen-testning inom social ingenjörskonst.
 • Lektion 10: Denial-of-service- Begrepp, tekniker, verktyg, fallstudier och penetrationstestning för Dos/DDoS behandlas i den här modulen.
 • Lektion 11: Sessionskapning- Du får veta vad som är sessionskapning och dess typer, verktyg, motåtgärder och penetrationstestning för sessionskapning.
 • Lektion 12: Att kringgå IDS, brandväggar och honungpotatisar- Lär dig mer om brandväggar och honungpotatisar och hur man upptäcker och kringgår dem.
 • Lektion 13: Hacking Web Servers- Den här modulen fokuserar på begrepp, attacker, metoder, verktyg, motåtgärder och penetrationstester för webbserverns användning.
 • Lektion 14: Hacking av webbapplikationer- Denna modul behandlar begrepp, verktyg, metoder, motåtgärder och penetrationstestning för webbapplikationer.
 • Lektion 15: SQL-injektion- Bekanta dig med begrepp, typer, verktyg, metoder, motåtgärder och penetrationstest för SQL-injektion.
 • Lektion 16: Hacking av trådlösa nätverk- Den här modulen behandlar begrepp, hot och metoder för trådlösa nätverk.
 • Lektion 17: Hacking Mobile Platforms- Lär dig hur man hackar android IOS, mobil spionprogram, enhetshantering, säkerhetsverktyg och mycket mer i den här modulen.
 • Lektion 18: Hacking av sakernas internet- Denna modul omfattar begrepp, attacker, metoder, verktyg, motåtgärder och penetrationstester för hackning av sakernas internet.
 • Lektion 19: Cloud Computing- Den här modulen omfattar begrepp, attacker, metoder, verktyg, motåtgärder och penetrationstestning av cloud computing.
 • Lektion 20: Kryptografi- I denna modul lär du dig om kryptografibegrepp, krypteringsalgoritmer, verktyg, PKI, typer av kryptering, kryptoanalys och motåtgärder.

Kurs 4: CISSP®-utbildning (INCL: EXAM VOUCHER)

AVC:s utbildning för CISSP-certifiering är anpassad till kraven i (ISC)2 CBK 2018. Kursen utbildar dig i branschens senaste bästa praxis, vilket hjälper dig att klara provet i första försöket. Certifieringen hjälper dig att utveckla expertis för att definiera arkitekturen och för att utforma, bygga och underhålla en säker affärsmiljö för din organisation med hjälp av globalt godkända informationssäkerhetsstandarder.

Viktiga inlärningsmål

 • Kunna definiera arkitekturen, utformningen och hanteringen av säkerheten i din organisation.
 • Skaffa sig de relevanta kunskaper och färdigheter som krävs för att klara certifieringsprovet CISSP.
 • Tjäna de 30 CPE som krävs för att avlägga CISSP-certifieringsprovet.
 • Utveckla praktiska kunskaper inom de 8 områden som föreskrivs i CISSP Common Book of Knowledge, 2018.

Kursplan

 • Lektion 00: Introduktion till CISSP- Översikt över CISSP, CISSP-examen, ISC2 behandlas i denna lektion.
 • Lektion 01: Säkerhets- och riskhantering- Informationssäkerhetshantering, riskanalys, rättsliga system, IP-rättsliga lagar, BCA, CIA, etc. behandlas i denna lektion.
 • Lektion 02: Säkerhet för tillgångar- Lär dig hur man klassificerar information, skyddar sekretessen, upprätthåller äganderätten och fastställer krav för hantering.
 • Lektion 03: Säkerhetsteknik- Förstå säkerhetstekniska processer med hjälp av principer för säker utformning, ramar för arkitektur, utvärderingskriterier för säkerhetsmodeller, distribuerade system och mycket mer.
 • Lektion 04: Kommunikations- och nätverkssäkerhet- Lär dig hur man säkrar nätverksarkitektur, design, komponenter och kommunikationskanaler.
 • Lektion 05: Identitets- och åtkomsthantering- Implementera och hantera auktoriseringsmekanismer för att förhindra eller mildra attacker mot åtkomstkontroll.
 • Lektion 06: Säkerhetsbedömning och testning- Lär dig att utforma och validera bedömnings- och teststrategier.
 • Lektion 07: Säkerhetsverksamhet- Förstå och stödja krav på utredningar genom att införa tekniker för resursskydd och incidenthantering.
 • Lektion 08: Säkerhet vid programvaruutveckling- Förstå systemets livscykel och systemutveckling i denna lektion.

Kurs 5: Certifierad professionell inom molnsäkerhet

AVC:s online-utbildning CCSP hjälper dig att skaffa dig expertis inom arkitektur, design, tillämpningar och drift av molnsäkerhet. CCSP av ISC2 är en globalt erkänd certifiering som representerar den högsta standarden för molnsäkerhet. Kursen ger stegvis vägledning och lätt att följa detaljerade förklaringar om varje aspekt av CCSP.

Viktiga inlärningsmål

Efter att ha avslutat den här fasen kommer du att kunna:

 • Få ett fast grepp om Cloud computing och relevanta säkerhetsbegrepp.
 • Förstå designprinciperna för säker molntjänster.
 • Känna till livscykeln för molndata.
 • Utforma arkitekturer för lagring av molndata och säkerhetsstrategier och genomföra dem effektivt.
 • Tillämpa teknik för upptäckt och klassificering av data.
 • Skapa och genomföra relevant rättsligt dataskydd för personligt identifierbar information.
 • Planera och genomföra riktlinjer för lagring av data, radering och arkivering.
 • Lär dig mer om molninfrastrukturkomponenter och analysera de risker som är förknippade med dem.
 • Inse behovet av utbildning och medvetenhet om applikationssäkerhet.
 • Förstå och tillämpa SDLC-processen (Software Development Lifecycle).
 • Utforma lämpliga lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM).
 • Bygga och köra logiska och fysiska arkitekturer för molnet.
 • Förståelse för rättsliga krav, integritetsfrågor och metoder för revisionsprocesser i molnmiljön.

Kursplan

 • Lektion 01: Arkitektoniska begrepp och designkrav- Förstå begrepp för cloud computing, referensarkitektur för cloud computing, designprinciper för säker cloud computing.
 • Lektion 02: Datasäkerhet i molnet- Förstå och tillämpa molnets datalivscykel, strategier för datasäkerhet, teknik för upptäckt och klassificering av data, hantering av datarättigheter och mycket mer.
 • Lektion 03: Säkerhet för molnplattform och infrastruktur- Analysera risker som är förknippade med molninfrastruktur, utforma och planera säkerhetskontroller och katastrofåterställning.
 • Lektion 04: Säkerhet för molntillämpningar- Lär dig mer om SDLC-processen (Software Development Life-cycle), detaljerna i arkitekturen för molntillämpningar och mycket mer inom detta område.
 • Lektion 05: Drift- Bygg, implementera och hantera fysisk infrastruktur för molnmiljön.
 • Lektion 06: Juridik och efterlevnad- Förstå juridiska krav, integritetsfrågor, revisionsprocess, utformning av molnkontrakt.

Kompletterande utbildningar ingår:

CompTIA Network+

CompTIA Network+ är en ISO-17024-kompatibel, leverantörsneutral teknikcertifiering som verifierar den certifierade individens färdigheter och kunskaper för att ta sig an en central roll för att bygga, hantera och skydda den kritiska tillgången, dvs. datanätet. CompTIA Network+-kursen från AVC täcker målen för Network+-examen N10-006 och fokuserar främst på de IT-kunskaper som oftast används av IT-personal. Kursen omfattar även ämnen som felsökning, säkerhetskunskap och säkerhetskontroller.

CISM

CISM (Certified Information Security Manager) är en viktig certifiering för yrkesverksamma inom informationssäkerhet som hanterar, utformar, övervakar och utvärderar företagets informationssäkerhet. Denna CISM certifieringskurs, är nära anpassad till ISACA:s bästa praxis, hjälper dig att lära dig om IT-säkerhetssystem.

Du behöver inte läsa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det övergripande programmet.


Master's Certificate

När du har slutfört detta masterprogram får du certifikat från AVC för kurserna i cybersäkerhet i Learning Path. Dessa certifikat kommer att vittna om dina färdigheter som expert inom cybersäkerhet. När programmet avslutas kommer du också att få ett branscherkänt mastercertifikat från AVC & Simplilearn.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Cyber Security Expert (Cybersäkerhet) - Masterprogram PRO (+2 extra exams) - Inkl. CISSP & CompTIA Security+ EXAMS, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Anders W.
07 maj 2024

Teamet på AVC hjälpte mig mycket med bra råd om vad jag skulle utbilda och certifiera i. Med deras rådgivare har jag byggt ett fantastiskt kurspaket, inklusive de certifieringar...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights