Business Analyst - Masterprogram Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 16 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

 

Business Analyst - Masterprogram 


- Ett unikt utbildnings- och certifieringsprogram!

- Sammanlagt 14 kurser & certifieringar!

- I samarbete med IBM och EY.


Verktyg och tekniker för affärsanalytiker är bland de mest efterfrågade och bäst betalda kompetenserna i den digitala ekonomin. Accelerera din karriär med vårt hyllade Business Analyst Master's Program, med den perfekta blandningen av praktiska färdigheter, med verkliga fallstudier, omfattande praktiska övningar och masterklasser av IBM och EY branschexperter. Detta masterprogram kombinerar självstudier med onlinevideor och virtuella klasser. Mentorssessioner ger en mycket engagerad inlärningsupplevelse och verkliga tillämpningar, så att du kan behärska viktiga affärsanalysfärdigheter. Du kommer att få djupgående kunskaper om begrepp som dataanalys, statistik, Agile Scrum-metoder, MS Excel, Tableau, R, Python och SQL-databaser. Detta förbereder dig för en karriär inom affärsanalys.

Information om utbildningen

 • Masterclasses med branschexperter från IBM och EY
 • Avslutande praktiska projekt, från 3 domäner och 11+ projekt med industriella dataset från Unilever, Amazon, etc.
 • Exklusiva IBM Hackathons, AMA och certifiering inom dataanalys
 • Certifieringar från IBM och AVC som erkänns av branschen
 • 8 gånger mer interaktion i live-lektioner online som leds av branschexperter

Om EY Learning Solutions.

I dagens krävande affärsmiljö, där organisatorisk omvandling och regeländringar är ständiga inslag, är en flexibel och kostnadseffektiv arbetskraft avgörande. Utbildning av hög kvalitet är en viktig del av innovativ talanghantering, för att förbättra prestationen och se till att dina team kan svara på dagens utmaningar och är utrustade för en framgångsrik karriär. På EYFAAS är vi medvetna om detta behov, vilket är anledningen till att vi har etablerat en dedikerad "Learning Solution"-praktik för att hjälpa företag och yrkesverksamma att hantera nya krav. FAAS Learning Solutions kompletterar EY:s primära tjänsteutbud och tillhandahåller affärsspecifika utbildningslösningar för våra kunder och affärssamfund i Indien, Europa, Mellanöstern och Afrika. Detta görs med hjälp av ett tvärvetenskapligt team av utbildare från hela världen. Som ett globalt integrerat företag ger vi våra utbildningsprogram en global inblick. Alla utbildningsprogram uppdateras regelbundet för att återspegla föränderliga trender och riktlinjer. Våra praktiska, relevanta och stimulerande kurser ges av mycket kompetenta utbildare som har förstahandskunskap om ämnet. Vi är medvetna om att varje kund har olika historia, storlek, plats och sektor, och därför kan programmen skräddarsys för att möta de specifika behoven i ditt företag.

Mål för masterprogrammet 

 • Förstå grunderna för analytiska funktioner och villkorlig formatering i Excel
 • Tillämpa statistiska verktyg och begrepp som glidande medelvärde, hypotesprövning, ANOVA och regression på dataset med hjälp av Excel
 • Förstå de verktyg och tekniker som används för att planera och övervaka affärsanalyser
 • Behärska begreppen för hantering av livscykeln för krav
 • Få grundläggande kunskaper om det agila perspektivet
 • Lär dig att analysera data med Tableau och bli skicklig på att bygga interaktiva instrumentpaneler. Behärska projektledningsmetoden Agile Scrum.
 • Få expertis inom Agile Scrum-metodik och applikationer, daglig scrum-synkronisering, sprintplanering och granskning.
 • Förstå de grundläggande begreppen inom affärsanalys och den centrala modellen för affärsanalys (BACCM).
 • Få avancerade kunskaper om hur man identifierar, definierar, bedömer och slutför olika delar av affärsanalysuppgifter.
 • Behärska SQL-koncept, t.ex. Universal Query Tool (UQT) och SQL-kommandon.
 • Planera, genomföra, övervaka och spåra Scrum-projekt
 • Ta till dig agil filosofi och få fördjupad kunskap om Scrum
 • Tillämpa Scrum effektivt i dina organisationer

Förkunskapskrav

En grundutbildning inom valfritt område med grundläggande kunskaper i matematik och statistik.

Vem bör anmäla sig till detta program?

Detta program riktar sig till yrkesverksamma från olika branscher och bakgrunder; mångfalden hos våra studenter ger rikedom till klassrumsdiskussioner och interaktioner. Blivande yrkesverksamma med analytisk bakgrund är bäst lämpade för Business Analyst Master's Programme, inklusive.

Nedan följer några yrkesprofiler som är idealiska studenter för denna kurs:

 • Blivande affärsanalytiker - inklusive nyutexaminerade och de som letar efter en karriärväxling.
 • Andra befattningar som utför affärsanalysuppgifter, t.ex. administratörer, chefer och projektledare.
 • Yrkesverksamma inom IT
 • Nybörjare inom området dataanalys
 • Projektledare
 • Yrkesverksamma inom bank och finans
 • Marknadsföringschefer
 • Operatörer av kedjenätverk

Utbildningsplan

 1. Certifierad Business Analysis Professional (CBAP®)
 2. Tableau-utbildning
 3. Dataanalys och visualisering med Python
 4. Slutprojekt Business Analysis
 5. Matematisk optimering för affärsproblem
 6. Harvard Business Publishing Fallstudier för Business Analysis

  Mastercertifikat

  * Och du får individuella certifikat för varje kurs.

Extra/valfria kurser

 • Masterclass för företagsanalytiker
 • Masterclass i Business Analysis - EY
 • Agil Scrum Master
 • Certification of Capability in Business Analysis™ (CCBA®)
 • SQL-utbildning
 • Data Science with R
 • Business Analysis med Excel Statistik Grundläggande för datavetenskap

  Du behöver inte läsa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det övergripande programmet.

1. Certified Business Analysis Professional


Denna CBAP-certifieringsutbildning gör det möjligt för dig att behärska de högsta färdigheterna inom affärsanalys, inklusive avancerad dokumentation, effektiv planering och design av affärslösningar. Denna kurs täcker kärnmodellen för affärsanalys och de sex kunskapsområdena i BABOK® Guide Version 3 och förbereder dig för IIBA-CBAP-examen.

Mål

 • Planering och kontroll av affärsanalys
 • Elicitering och samarbete
 • Hantering av livscykeln för krav
 • Strategisk analys
 • Kravanalys och definition av design
 • Perspektiv på omvärldsbevakning
 • Perspektiv på affärsarkitektur
 • Perspektiv på hantering av affärsprocesser

Läroplan

 • Lektion 01 - Introduktion till CBAP-certifiering
 • Lektion 02 - Introduktion till BABOK V3
 • Lektion 03 - Verksamhetsanalys Planering och kontroll
 • Lektion 04 - Elicitering och samarbete
 • Lektion 05 - Hantering av livscykeln för krav
 • Lektion 06 - Strategisk analys
 • Lektion 07 - Kravanalys och definition av design
 • Lektion 08 - Utvärdering av lösningar
 • Lektion 09 - Agilt perspektiv
 • Lektion 10 - Business Intelligence-perspektivet
 • Lektion 11 - Perspektiv på informationsteknik
 • Lektion 12 - Perspektiv på verksamhetsarkitektur
 • Lektion 13 - Perspektiv på hantering av affärsprocesser


2. Utbildning i Tableau


Denna Tableau-kurs hjälper dig att förstå hur du bygger upp visualiseringar, organiserar data och utformar diagram och instrumentpaneler för att fatta mer meningsfulla affärsbeslut. Du kommer att introduceras till begreppen datavisualisering, olika kombinationsdiagram och berättelser, arbete med filter, parametrar och uppsättningar samt bygga interaktiva instrumentpaneler.

Viktiga inlärningsmål

Efter denna fas kommer du att kunna

 • Bli expert på visualiseringstekniker som värmekartor, trädkartor, vattenfall, Pareto
 • Förstå metadata och dess användning
 • Arbeta med filter, parametrar och uppsättningar
 • Behärska vissa fälttyper och Tableau-genererade fält samt processen för att skapa och använda parametrar
 • Lär dig hur du skapar diagram, interaktiva instrumentpaneler och berättelsegränssnitt och hur du delar ditt arbete
 • Behärska begreppen datablandning, skapa datautdrag och organisera och formatera data
 • Behärska aritmetik, logik, tabell- och LOD-beräkningar

Läroplan

 • Lektion 1 - Kom igång med Tableau.
 • Lektion 2 - Centrala ämnen i Tableau.
 • Lektion 3 - Skapa diagram i Tableau.
 • Lektion 4 - Att arbeta med metadata.
 • Lektion 5 - Filter i Tableau.
 • Lektion 6 - Tillämpa analyser på kalkylbladet.
 • Lektion 7 - Instrumentpanel i Tableau.
 • Lektion 8 - Göra ändringar i datakopplingar.
 • Lektion 9 - Introduktion till detaljnivån i Tableau (LODS).


3. Dataanalys och visualisering med Python


Växa bortom kalkylprogram för dataanalys. Utför statistiska analyser och skapa meningsfulla datavisualiseringar med Python. Denna kurs tar dig från grunderna i Python till att utforska många olika datatyper. Du kommer att lära dig att förbereda data för analys, utföra enkel statistisk analys, skapa meningsfulla datavisualiseringar och förutsäga framtida trender från data.

Viktiga inlärningsmål

 • Lär dig att analysera data med Python
 • Lära dig att importera dataset, rensa upp och förbereda data för analys
 • Sammanfatta data och bygga maskininlärningsmodeller med sci-kit-learn
 • Bygga datapipelines
 • Lär dig bibliotek för datavisualisering i Python, nämligen Matplotlib, Seaborn och Folium

Läroplan

 • Lektion 01 - Dataanalys med Python
 • Lektion 02 - Datavisualisering med Python


4. Matematisk optimering för affärsproblem


Bygg optimeringsmodeller för att lösa affärsproblem i den här kursen. I den här kursen lär du dig olika aspekter av matematisk programmering för att konstruera optimeringsmodeller med hjälp av IBM Decision Optimisation-teknik.

Viktiga inlärningsmål

 • Lär dig hur man modellerar och löser en optimeringsmodell
 • Lär dig grunderna i optimeringsmodellen, t.ex. data, beslutsvariabler, målfunktioner och begränsningar
 • Förstå de olika möjliga lösningarna och matematiska programmeringstekniker för optimering.

Läroplan

 • Lektion 01 - Den stora bilden
 • Lektion 02 - Linjär programmering
 • Lektion 03 - Nätverksmodeller
 • Lektion 04 - Bortom enkel LP
 • Lektion 05 - Praktisk modellering


5.  Slutprojekt Business Analysis


Förbättra dina färdigheter i affärsanalys med ett praktiskt, branschrelevant capstone-projekt, som sammanför varje kurs till ett portföljvärdigt slutprojekt. Du erbjuds 8 timmars mentorskap med branschkunniga utbildare under en 4-veckorsperiod. Detta kommer att förbättra dina färdigheter i affärsanalys med praktiska och branschrelevanta projekt, samtidigt som varje kurs sammanförs till en portfölj. Studenterna kan välja mellan följande tre branscher att arbeta med i sitt slutprojekt:

Online skafferi

Ett ledande globalt e-handelsföretag vill skapa en Pantry-funktion för att sälja dagliga nödvändigheter. Detta skulle vara en ytterligare förbättring av företagets nuvarande webbplats eller app. Detta skulle vara företagets första steg in på marknaden för dagligvaror som konsumeras regelbundet och köps varje månad.

E-fixerade depositioner

En världsledande bank har för närvarande ett manuellt alternativ för att skapa en fast insättning. Bankanvändare går till närmaste Citibank-filial och gör en fast insättning. Citibank vill bli en 100% onlinebank i framtiden och vill göra sig av med alla manuella bankprocesser. De har identifierat behovet av att skapa en elektronisk fast insättning.

Ledningssystem för restauranger

En amerikansk kändiskock driver sin egen restaurangkedja i flera städer i USA. Han ville ha ett nytt restauranghanteringssystem för att kunna följa den dagliga driften av sin restaurang.


6.  Harvard Business Publishing Fallstudier för Business Analysis


Lär dig begreppen inom affärsanalys med hjälp av praktiska fallstudier skrivna av Harvard Business School-professorer och andra topplärare inom affärsvetenskap. Dessa fallstudier hjälper dig att analysera affärssituationer och olika aspekter av beslutsfattande för att hjälpa dig att lösa affärsproblem.


7. Kursens avslutande projekt


Projekt 1: Beställningssystem för Unilevers matsal

Utforma en onlineportal för Unilevers matsal som gör det möjligt för anställda att beställa sin mat online, vilket minskar väntetiden, minskar matsvinnet och ökar chansen att de får den mat de vill ha.

Projekt 2: Bibliotekshanteringssystem för Stanford

Designa en programvara för bibliotekshantering för Stanford University, som automatiserar biblioteksaktiviteter som att tillhandahålla omedelbar och korrekt information om alla böcker, tidskrifter eller forskningspapper.

Projekt 3: WhatsApp Pay

Hjälp WhatsApp utforma en affärsmodell för att få minst en miljon användare att använda WhatsApp Pay-funktionen under de första tre månaderna efter lanseringen, så att 30 procent av WhatsApp-användarna använder tjänsten.

Projekt 4: Sjukhusledningssystem för Mayo-kliniken

Utforma ett sjukhushanteringssystem för Mayo Clinic för att effektivt hantera och samordna administrativa aktiviteter mellan avdelningar, t.ex. patientjournaler, sängtillgänglighet, patientfakturering och schemaläggning av läkarbesök.

8. Valbara extra kurser - Bonusmaterial


Du behöver inte läsa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det övergripande programmet.

Masterclass för affärsanalytiker - IBM

Delta i interaktiva online-masterclasses från IBM och få insikt i de senaste teknikerna inom affärsanalys.

Masterclass iBusiness Analysis - EY

Delta i interaktiva masterclasses online från EY:s branschexperter och få en inblick i den senaste tekniken inom området affärsanalys.

Certification of Capability in Business Analysis™ (CCBA®)

Denna CCBA-utbildning (Certification of Capability in Business Analysis) täcker de grundläggande färdigheter som krävs av yrkesverksamma inom affärsanalys baserat på branschstandarder och riktmärken från International Institute of Business Analysis (IIBA®) och andra. Du kommer att bli skicklig på att identifiera ett företags behov så att de mest tillämpliga lösningarna kan identifieras och implementeras, vilket ger tillförlitliga kvalitetsresultat med ökad effektivitet och konsekvens.

Agil Scrum Master

Denna onlinekurs i Agile Scrum Master introducerar dig till de bästa metoderna för Agile och nyanserna i Scrum-metoden. Behärska projektledningsmetoden Agile Scrum och förbättra din förmåga att utveckla och leverera kvalitetsprodukter till kunderna. Använd denna populära metod för att maximera affärsvärdet och minska potentiella risker.

SQL

Denna kurs ger dig all information du behöver för att komma igång med SQL-databaser och använda databasen i dina applikationer. Lär dig att strukturera din databas, skriva effektiva SQL-satser och klausuler och hantera din SQL-databas för skalbar tillväxt.

Data Science with R

Denna kurs ger dig möjlighet att tillämpa dina datavetenskapliga färdigheter i en mängd olika företag för att analysera data och fatta mer välgrundade affärsbeslut. Kursen omfattar datautforskning, visualisering, prediktiv analys och beskrivande analystekniker med hjälp av R-språket. Du får lära dig om R-paket, hur man importerar och exporterar data i R, datastrukturer i R, olika statistiska begrepp, klusteranalys och prognoser.

Business Analysis med Excel

Boosta din analyskarriär med nya kraftfulla färdigheter i Microsoft Excel. Denna utbildning i affärsanalys ger dig alla de koncept och färdigheter som behövs för en robust analyskarriär. Du får lära dig de grundläggande begreppen inom dataanalys och statistik, vilket bidrar till datadrivet beslutsfattande.

Viktig statistik för datavetenskap

Fatta effektiva datadrivna beslut med hjälp av statistik. Kursen täcker de grundläggande begreppen inom statistik, t.ex. beskrivande statistik, hypotesprövning och regression.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Business Analyst - Masterprogram Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
4/5
Katarina Cederquist
13 okt 2023
Mycket bra!

Detta Business Analyst Masters Program hjälpte mig att utveckla min karriär och bli Senior Business Analyst. Jag fick massor av ny kunskap och idéer som jag kan använda i mitt n...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights