Så lyckas du med fjärrundervisningen – 8 tips

På flera håll har skolor och utbildare ställt om för att möta utbildningsbehovet på distans. Vet ni vad ni kan göra för att underlätta undervisningen som den ser ut idag – och hur ni kan förbereda er för framtida fjärrundervisningssituationer?

Student deltar i fjärrundervisning hemifrån

På flera håll har skolor och utbildare ställt om för att möta utbildningsbehovet på distans. Vet ni vad ni kan göra för att underlätta undervisningen som den ser ut idag – och hur ni kan förbereda er för framtida fjärrundervisningssituationer?

Oavsett om du arbetar som IT-ansvarig, pedagog eller utbildningsadministratör är det viktigt med rätt kunskaper och förutsättningar för att lyckas med fjärrundervisningen. Karin Larsson jobbar med att hjälpa och utbilda lärare och administratörer för att underlätta deras arbete med Googles G Suite. Här delar hon med sig av sina bästa tips för att lyckas med fjärrundervisniningen.

1 Se till att ni har tillgång till rätt utrustning

Rätt resurser är avgörande för möjligheten att bedriva god fjärrundervisning! Har ni tillgång till all utrustning ni behöver? Se till att inventera behovet av digitala verktyg och utrustning, undervisningsresurser och digitala plattformar. På så sätt får ni en överblick och kan se till att komplettera det som saknas i organisationen. 

2 Förbered er!

För att fjärrundervisningen ska fungera bra är det viktigt att pedagoger, elever och vårdnadshavare är väl förberedda. Se till att informera alla som berörs av förändringarna och ordna tillfällen för att testa de digitala plattformar och lärresurser som skolan använder. Genom att testa verktygen i förväg kan ni upptäcka svårigheter som kan behöva åtgärdas eller förberedas av IT-ansvariga i organisationen för att säkerställa att alla ges goda förutsättningar att både lära ut och lära in.

3 Satsa på relevant utbildning för IT-ansvariga och pedagoger

Hur förberedda är organisationens IT-ansvariga på att bedriva undervisning digitalt? Är pedagogerna bekväma med de verktyg som används? För att vara så förberedda som möjligt är det bra att förse både IT-ansvariga och pedagoger med relevanta utbildningar! Genom att få tillgång till rätt utbildning kan alla förstå och utnyttja undervisningsresurserna på bästa sätt och använda digitala plattformar mer effektivt!

Se utbildningar inom IT 

4 Satsa på en kommunikationskanal

För att pedagoger, elever och vårdnadshavare lätt ska hitta information och instruktioner är det viktigt att ni kommer överens om och använder en och samma informationskanal. Bestäm er för en kanal, som Google Classroom, Google Sites eller Microsoft Teams och håll er till den kanalen för att dela information.

5 Inkludera föräldrar och vårdnadshavare

När läraren inte finns fysiskt närvarande blir föräldrarnas roll extra viktig! Det betyder naturligtvis inte att föräldrarna ska ta över lärar- och undervisningsrollen utan snarare att de informeras om att deras roll är viktig för barnens förutsättningar att lära. Planera uppgifterna väl så att de har tydliga och lättförståeliga instruktioner och så att de kan utföras relativt självständigt av eleverna.

6 Tappa inte den sociala interaktionen

När undervisningen sker på distans blir det viktigare än någonsin att försöka hålla kvar den sociala interaktionen med varandra. Använd olika digitala mötesplatser, som Google Hangouts Meet eller Microsoft Teams för att skapa undervisningstillfällen, möjligheter till grupparbeten och möten – såväl formella som informella. Även här är det viktigt att alla känner sig bekväma med de digitala plattformarna så att lärtillfällena och mötena blir lika bra som om ni hade befunnit er i ett klassrum eller i en konferenslokal.

Se utbildningar i G Suite och Microsoft Teams

7 Anpassad undervisning

Det är lika viktigt nu som i alla andra undervisningssituationer att alla elever, oavsett möjligheter och behov, får anpassade uppgifter och undervisning även nu när undervisningen sker på distans. Ta hjälp av de speciallärare och specialpedagoger som finns för att anpassa uppgifterna och undervisningssituationerna. Eller varför inte ta hjälp av eleverna själva för att utvärdera och optimera uppgifterna och undervisningsmetoderna?

8 Följ upp ordentligt

Uppföljning är viktigt dels för att hålla elevernas motivation uppe och dels för att pedagogerna ska kunna säkerställa att eleverna följer med i undervisningen. Följ gärna schemat med digitala undervisningssituationer och skapa hellre många mindre uppgifter än stora omfattande som tar flera veckor att slutföra. På så sätt kan eleverna få snabbare återkoppling och ni kan boka uppföljningssamtal med var och en för att diskutera eventuella funderingar. Glöm inte att dokumentera framstegen!

Utveckla din kompetens inom fjärrundervisning


Annonser

Du kanske också är intresserad av: