Visa utbildning.se som: Mobil

Offentliga sektorn fortfarande skeptisk till e-learning

PRESSMEDDELANDE 2015-06-12

Den tredje största utmaningen för HR-chefer som arbetar med kompetensutveckling är att få organisationen att avsätta tid till utbildningen. Att använda e-learning i kompetensutveckling kan vara en lösning på detta, men trots det används inte e-learning regelbundet inom offentlig sektor ‒ det framkom när utbildning.se frågade HR-personal om hur de arbetar med e-learning.

utbildning.se har frågat 40 personer inom offentlig sektor om hur de arbetar med kompetensutveckling. På frågan “Hur använder er organisation datoriserade utbildningsmetoder (e-learning) för medarbetarnas kompetensutveckling?“ framkom att det inte alltid används.

En tredjedel av respondenterna har angett att de sällan eller aldrig använder e-learning och 23 procent enbart för vissa yrkesgrupper.

 Användandet av e-learning inom offentlig sektorDiagramförklaring: Flera svarsalternativ kunde anges på frågan vilket gör att den totala summan överstiger 100 procent. Några valde exempelvis att att ange kombinationen “E-learning används regelbundet” och “Databas med e-learning finns on-demand”.

Blended learning är en utbildningsform som får allt mer uppmärksamhet i Sverige, men endast åtta procent av de tillfrågade inom offentlig sektor använder sig av det. Med blended learning menas att blanda lärmetoder i undervisningen, exempelvis e-learning och traditionella klassrumsföreläsningar.

Om undersökningen

utbildning.se står bakom undersökningen som genomfördes i form av enkäter under HR NU-dagarna 2015 i Kista. Dagarna hade fokus på HR inom offentlig sektor och deltagare från hela Sverige medverkade. 40 personer inom offentlig sektor besvarade enkäten varav 70 procent arbetade inom kommun och 30 procent inom övrig offentlig sektor. Respondenterna arbetade som HR-chef, HR-medarbetare eller enhets-/avdelningschef.

Om utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter utbildningar och kurser besöker dagligen utbildning.se, där de kan söka bland närmare 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer.

Genom intresseanmälningar, analysverktyg och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. utbildning.se gör regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling. Läs mer om utbildning.se här.

Frågor?

Vid frågor kontakta kommunikationschef Mia Wahlberg på: mia.wahlberg@utbildning.se 

Senast uppdaterad: 12 jun 2015

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!