Visa utbildning.se som: Mobil

Många utbildningsalternativ för chefer i offentlig sektor

PRESSMEDDELANDE 2015-06-15

Många inom HR tycker att utbildningar för chefer är en utmaning. I en undersökning gjord av utbildning.se rörande kompetensutveckling i offentlig sektor framkom att hälften av de tillfrågade inom offentlig sektor använder sig av mentorprogram för att utbilda chefer och att man ofta kompletterar med olika typer av utbildningar.

Den fjärde största utmaningen för HR:s arbete med kompetensutveckling är chefers utbildningar. Med så många som 45 000 chefer inom offentlig sektor i Sverige (enligt SCB 2013) är detta en viktig fråga.

Enligt en aktuell undersökning gjord av utbildning.se, där 40 personer inom offentlig sektor besvarat frågor om kompetensutveckling, framkom att 60 procent använder sig av öppna chefsutbildningar, det vill säga utbildningar med utsatt kursdatum, prisbild och kursplats som kursdeltagarna anmäler sig till. Vid dessa utbildningar medverkar ofta kursdeltagare från olika organisationer.

Efter öppna utbildningar är mentorprogram vanligast, som 50 procent av organisationerna inom offentlig sektor använder sig av vid kompetensutveckling av chefer.

30 procent av organisationerna har även interna utbildningar eller egna koncept. 15 procent använder sig av utbildning via skuggning, vilket menas att gå efter en annan chef, eller att en annan chef går efter personen som ska utbildas och ger feedback.

Chefers kompetensutveckling inom offentlig sektor

Diagramförklaring: På frågan “Vilken typ av utbildning använder din organisation för chefers kompetensutveckling?” kunde respondenterna ange flera svarsalternativ, vilket gör att den totala sammanräkningen överstiger 100 procent. Fem procent svarade “vet ej” och har därför inte angett något alternativ. I undersökningen framkom inte andelen av chefer inom organisationerna som erbjuds de olika utbildningsalternativen.

Om undersökningen

utbildning.se står bakom undersökningen som genomfördes i form av enkäter under HR NU-dagarna 2015 i Kista. Dagarna hade fokus på HR inom offentlig sektor och deltagare från hela Sverige medverkade. 40 personer inom offentlig sektor besvarade enkäten varav 70 procent arbetade inom kommun och 30 procent inom övrig offentlig sektor. Respondenterna arbetade som HR-chef, HR-medarbetare eller enhets-/avdelningschef.

Om utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter utbildningar och kurser besöker dagligen utbildning.se, där de kan söka bland närmare 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer. Genom intresseanmälningar, analysverktyg och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. utbildning.se gör regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling. Läs mer om utbildning.se här.

Frågor?

Vid frågor kontakta kommunikationschef Mia Wahlberg på: mia.wahlberg@utbildning.se 

Senast uppdaterad: 15 jun 2015

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!