Visa utbildning.se som: Mobil

Ledarskapsutbildningar lockar fler kvinnor än män

Ledarskapsutbildningar lockar fler kvinnor än män

66 procent av de som sökt en ledarskapsutbildning online under 2015 är kvinnor. Den siffran visar på en ökning från 2014, då 62 procent av de som sökte ledarskapsutbildning var kvinnor. Störst intresse visade kvinnorna för ledarskapsutbildningar med fokus på konflikthantering. Detta framgår av en ny undersökning från utbildning.se som baseras på statistik från över 42 000 användare.

Trots att det enligt SCB finns fler män än kvinnor med ledande befattning visar undersökningen att kvinnor är mer benägna att söka efter ledarskapsutbildningar. Ett undantag är MBA-utbildningar, vilka männen i större utsträckning än kvinnor eftersöker.

Konflikthantering populärt bland kvinnor

Allra störst är skillnaden när det kommer till ledarskapskurser inriktade mot konflikthantering. Där är 72 procent av de sökande kvinnor och endast 28 procent män. Liknande siffror återfinns när det gäller utbildningar i coachande ledarskap, där 71 procent var kvinnor och 29 procent män.

Något jämnare är könsfördelningen när det kommer till utbildningar inom UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Inom denna kategori är 64 procent av de sökande kvinnor och 36 procent män.

MBA-utbildningar avviker fortfarande från trenden

I en undersökning från första kvartalet 2015 visade det sig att tre av fem som sökt MBA-utbildningar var män. Sett till hela året var det fortfarande huvudsakligen män som söker MBA-utbildningar, men kvinnorna knappar in. Under hela 2015 minskade skillnaden till 49 procent kvinnor och 51 procent män, vilken innebär en minskning med nära 10 procentenheter jämfört med det första kvartalet.

MBA är den ledarskapsutbildning män favoriserar mest – nära var tredje man som sökte en ledarskapsutbildning under 2015 visade intresse för MBA. 

Om undersökningen

Analysen baseras på besöksstatistik för utbildning.se under perioden 1 januari–31 december 2014 samt 1 januari–31 december 2015. Totalt handlar det om över 42 000 besökare 2015 jämfört med över 22 000 besökare under 2014.

Frågor?

Har du frågor eller vill du ta del av mer statistik kring utbildning och kompetensutveckling – kontakta oss på info@utbildning.se

Om utbildning.se

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som söker vidareutbildning besöker vår webbplats varje dag där de kan söka bland närmare 8 000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer. Vi samlar kontinuerligt in statistik kring utbildning och kompetensutveckling som vi regelbundet förmedlar i pressmeddelanden och rapporter. Genom intresseanmälningar, analysverktyg och andra funktioner på utbildning.se får vi information om användarna och vad de efterfrågar.

Senast uppdaterad: 20 mar 2017

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!