Visa utbildning.se som: Mobil

Kvalitetssäkring av utbildningar viktigt – senaste nytt från utbildningsbranschen

låt kursdeltagarna recensera utbildningenIdag träffades cirka 70 utbildningsföretag när utbildning.se höll sitt årliga frukostseminarium som var fullmatat med nyheter. Nyttan med handlingsplaner för kompetensutveckling och vikten av att låta kursdeltagarna recensera utbildningar var några ämnen som diskuterades.

Vd Mattias Säker och informationschef Mia Wahlberg berättade om de senaste nyheterna som presenteras i rapporten Utbildningsbarometern 2015. Vi på utbildning.se tycker att det är viktigt att lyfta utmaningar som rör utbildningsbranschen och tror att det gynnar både oss, utbildningsarrangörerna och företagen/personerna som köper utbildningar. Det gäller att matcha efterfrågan med behovet och dessutom ligga steget före. Vi vill hjälpa alla att hitta rätt utbildning, samtidigt som vi vill vara till nytta för utbildningsföretagen.

Centrala handlingsplaner för vidareutbildning är viktigt

Under seminariet lyftes flera intressanta lärdomar från HR-rapporten 2015. Enligt undersökningen saknar fyra av fem organisationer handlingsplan för kompetensutveckling. Det kan tolkas som att många företagsledningar inte tycker att kompetensutveckling är en viktig fråga. Det känns ganska oroväckande att man ur ett ledningsperspektiv inte tänker mer långsiktigt på medarbetarnas kompetensutveckling, eftersom medarbetarna är en stor del av en organisations framgångsfaktor.

En utarbetad handlingsplan och process för att hantera den (förhoppningsvis) årliga kompetensutvecklingen borde minska den administrativa kostnaden runt vidareutbildning och effektivisera hanteringen för organisationer. Det borde därför ligga i företagsledningens och HR:s intresse att skapa handlingsplaner och tydliga processer för vidareutbildning.
Cirka 130 respondenter har angett att den näst största utmaningen är att ”förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling”. En utarbetad process skulle även kunna hjälpa organisationerna att få ökad förståelse för detta.

Tydliggöra långsiktiga nyttan med utbildning

En fråga som skapade dialog bland utbildningsföretagen var hur man bättre skulle kunna specificera och tydliggöra den långsiktiga nyttan med kompetensutveckling. Ett problem är att många organisationer vill veta den långsiktiga nyttan av just de utbildningar som deras medarbetare har deltagit på ─ men få organisationer är beredda att bekosta de undersökningar som i så fall behöver göras.

En annan aspekt är hur man ska mäta och vem man ska fråga för att påvisa nyttan med utbildning. Ska man fråga individen som har gått utbildningen eller ska man fråga chefen till personen?  Vissa typer av utbildningar är betydligt enklare att mäta effekten av än andra. Har exempelvis en helt ny kompetens tillförts organisationen eller till en särskild individ är nyttan ofta ganska enkel att påvisa.

Kursdeltagarnas recensioner viktiga

En annan utmaning som organisationer upplever vid kompetensutveckling är att ”kvalitetssäkra utbildningen”. Det går dock att göra på flera sätt – där det enklaste är att få kursdeltagarna att recensera och utvärdera en utbildning. Det ger mer trovärdighet att en kursdeltagare uttalar sig om utbildningen än att utbildningsarrangören själva berättar om nyttan med den. Vi uppmuntrar därför utbildningsarrangörer att låta deltagarna recensera kursen i efterhand och publicera resultatet. Att få konstruktiv återkoppling på en kurs gör även att utbildningsföretagen kan förbättra framtida utbildningar.

På utbildning.se har vi ett recensionsverktyg där man kan ranka utbildningen med 1-5 stjärnor, som gör det enkelt både för utbildningsföretagen att samla in recensioner och för kursdeltagarna att ge sin åsikt. Genom att standardisera och ha ett och samma recensionsverktyg som används av flera olika utbildningsföretag ger det mer värde då det gör det enkelt för potentiella deltagare att jämföra olika utbildningar.

Publicerad: 2015-01-29

Senast uppdaterad: 29 jan 2015

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!