Visa utbildning.se som: Mobil

Fyra av fem organisationer saknar central handlingsplan för medarbetarnas kompetensutveckling

PRESSMEDDELANDE 2015-01-27

Ny undersökning visar att fyra av fem organisationer saknar central handlingsplan för medarbetarnas kompetensutveckling


En ny undersökning gjord av utbildning.se har kartlagt organisationer och företags syn på kompetensutveckling. Då det finns få liknande undersökningar i Sverige är den unik. 132 respondenter som arbetat i ledande befattningar eller inom Human Resources har besvarat undersökningen som har varit kvalitativ och som genomfördes under hösten 2014.


På frågan ”Vem initierar kompetensutvecklingen?” framkom att fyra av fem organisationer saknar central handlingsplan från ledningen hur kompetensutvecklingen ska initieras, vilket kan tyckas anmärkningsvärt.

Respondenterna kunde ange flera svarsalternativ och till 57 procent initieras kompetensutveckling av närmaste chef. Medarbetarna själva tar även många initiativ, 48 procent har angett att frågan tas upp på medarbetarens eget önskemål under årligt medarbetarsamtal. 29 procent av medarbetarna tar upp önskemålet vid kompetensbehov. Att så många medarbetare löpande tar upp frågan vid behov tyder på att organisationer bör ha ett flexibelt förhållningssätt när kompetensutveckling ska sättas in. Att enbart ta upp frågan i anslutning till medarbetarsamtalet kan vara otillräckligt.

På frågan ”Har ni en uttalad process för regelbunden kompetensutveckling av medarbetarna” svarade 32 procent av respondenterna att det inte finns någon uttalad process för kompetensutveckling. Dock har 22 procent svarat att även om det inte finns någon process så förekommer det regelbundet.

Hur frågan om kompetensutveckling drivs varierar mellan organisationerna, det man kan konstatera är att det ofta inte verkar så strukturerat. Bristen på tydliga handlingsplaner och processer tyder på att det finns organisationer som inte aktivt satsar på kompetensutveckling.

Vem initierar kompetensutvecklingen pressmeddelande

Om utbildning.se som genomfört undersökningen

utbildning.se står bakom undersökningen och vi är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling och på utbildning.se vi har vi samlat cirka 8.000 kurser från 300 olika arrangörer. Vi på utbildning.se vill lyfta frågan om kompetensutveckling till en strategisk nivå. Det är viktigt att kompetensutvecklingen går i linje med företagets långsiktiga strategi.

utbildning.se är länken mellan utbildningsköpare och utbildningsarrangörer i Sverige och hjälper dagligen HR-ansvariga och enskilda medarbetare med att hitta den utbildning som matchar deras behov. utbildning.se används idag av de flesta företag i Sverige, både inom privat- och offentlig sektor. Vår inriktning är kurser och utbildningar för de som redan är yrkesverksamma och vill kompetensutveckla sig. Hos oss hittar du utbildningar inom alla olika branscher och områden.

Respondenter i undersökningen

Undersökningen besvarades av 132 respondenter som arbetar som av HR-chefer (28 %), övrig HR-personal (30 %), områdes- /avdelningschefer (16 %), vd:ar (12 %) och annan personal (14 %). De som har angett sig vara ”annan personal” arbetar exempelvis som inköpschefer, administratörer eller ekonomer.  Undersökningen genomfördes under hösten 2014. 17 procent tillhörde organisationer med färre än 20 anställda, och 22 procent tillförde organisationer med fler än 900 medarbetare och övriga där emellan. Respondenterna verkade inom varierande branscher vilket har gjort att svaren har varit representativa för många företag och organisationer i Sverige.

Kontakt

För mer information om undersökningen kontakta informationschef på utbildning.se; mia.wahlberg@utbildning.se eller tel 076-326 17 45.

Läs mer på:

www.utbildning.se/om-oss
www.utbildning.se/hr-rapporten


Läs hela undersökningenHämta hela HR-rapporten

Hela undersökningen finns att laddas ned som pdf på utbildning.se/hr-rapporten.  Den innehåller:

Summering
Så initieras kompetensfrågan
Många organisationer saknar process
Utbildningsalternativ
E-learning
Synen på den övergripande hanteringen av kompetensutveckling
HR:s involvering bör öka
8 största utmaningarna vid kompetensutveckling
Varierade budgetar
Den individuella kompetensutvecklingen
Önskemål på egen kompetensutveckling
Diskussion och tolkning
Respondenter och insamlandet av material

Senast uppdaterad: 27 jan 2015

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!