Visa utbildning.se som: Mobil

Så tänker svenska företag kring personalutbildning

Det senaste året har Fredrik Edborg hunnit besöka omkring 100 olika företag inom vitt skilda branscher. Här delar han med sig om sina erfarenheter om hur svenska företag tänker kring investering i kompetensutveckling. "Alla vill vara sådana företag som satsar på personalen, men många saknar tyvärr strategierna för det”, säger Fredrik.

personalutbildningFredrik Edborg är VD för FindCourses PRO som tillhandahåller skräddarsydda HR- och inköpslösningar av utbildning för enskilda företag och organisationer. Syftet med hans besök hos olika företag runt om i Sverige är alltid detsamma; att ta reda på vilka behov som finns inom organisationen när det gäller personalutbildning.

– Som HR- eller inköpsansvarig idag är det inte helt lätt att få vetskap om eller möjlighet att tillgodose medarbetarnas utbildningsbehov, bland annat eftersom man inte känner till utbildningsutbudet som marknaden tillhandahåller. Många saknar också ett fungerande verktyg där de enkelt ser vilka kurser medarbetarna behöver och bokar till sig själva. Kort sagt saknar man ett samlat grepp om utbildningsinsatserna inom organisationen. 

Samtidigt menar Fredrik att många av företagen sitter med höga mål när det gäller personalförmåner och rekrytering.

– Alla vill ju egentligen kunna säga att de satsar mycket på medarbetarnas fortbildning och att de ligger steget före i utvecklingen, men när det sedan kommer till kritan saknas ofta strategierna för att nå de målen.

Det är dessa strategier som FindCourses PRO vill hjälpa till att upprätta. Genom en utbildningsportal med bokningsfunktion som anpassas efter företagets särskilda behov kan alla, speciellt Inköp och HR, få en tydlig överblick, styrning och kontroll över utbildningsinsatserna. För att göra processen så smidig som möjligt kopplas portalen ihop med företagets intranät där medarbetarna kan gå in och söka och boka utbildning direkt. En lösning som spar både tid, pengar och huvudvärk då hela organisationens utbildningsinköp samlas på ett och samma ställe med en faktura.

Vilka utbildningsområden investeras det mest i?

Fredrik uppfattar kategorierna ledarskap, teknik och IT som några av de populäraste områdena för personalutbildning just nu, liksom brand och säkerhetsutbildningar. De företag som investerar allra mest i kompetensutveckling verkar vara företag som arbetar inom utveckling och förändring; exempelvis it, teknik, fordon och läkemedelsindustrin.

– De är ju alla branscher med höga krav på att följa med i utvecklingen. Det känns ganska logiskt då att de också behöver ha personal med en väl uppdaterade kunskapsbank, förklarar Fredrik.

Vad är det då som hindrar företag att satsa mer på utbildning för sina anställda?

Ekonomi är visserligen en faktor, men Fredrik menar att utbildning trots allt verkar vara ganska okänsligt för konjunktursvängar, jämfört med andra tjänster.

– Varje halvår sammanställer vi tillsammans med utbildning.se en lista med Sveriges största företagsutbildare baserat på deras omsättning, vilket indirekt avspeglar hur mycket utbildning som köps. Siffrorna för utbildningsköpen har hittills varit relativt oföränderliga trots att vi konjunkturmässigt skiftat en del under årens lopp.

Fredrik tror snarare att ett av de största hindren för mer personalutbildning är tid och prioritering. Även svårigheten att veta vilket tillvägagångssätt som är bäst när det gäller att utbilda sin personal. Ska man skicka personalen på en traditionell personalutbildning eller fungerar en företagsanpassad utbildning på kontoret bättre? Variationerna är många och även utbildningsformer som e-learning (interaktivt lärande) och Blended learning (traditionella klassrumsbaserade kurser kombinerat med interaktiva datamoment) har fått ett allt starkare fotfäste på senare år.

Ytterligare en trend han ser växa fram är att allt fler företag bygger så kallade egna akademier.

– Det rör sig om företag som själva anordnar utbildning efter de behov som finns bland personalen. Man samlar hela eller delar av organisationen som sedan undervisas av en extern eller ibland en intern lärare.

Och så här kommer det att fortsätta tror Fredrik.

– Utbildningsformerna vi ser idag kommer att bli mer mångfacetterade och anpassningsbara framöver. Du kanske kommer att delta i en klassrumsbaserad lektion för att sedan sitta och läsa in kursmaterialet på kontoret och slutligen göra ett test på din iPad hemma i vardagsrummet. Det är bara att titta på hur människors beteende ändras, idag har vi till exempel med oss mobiltelefonerna som ett helt annat arbetsredskap än tidigare. Då inser man att sättet att utbilda sig också måste förändras och anpassas efter hur vi lever idag.


Kort om PRO:

FindCourses PRO är dotterbolag till FindCourses Global AB.

PRO hjälper företag och organisationer att söka och jämföra utbildning till medarbetarna samt sköter administreringen av utbildningsinköpen för att underlätta bokningsflödet.

PRO: samarbetspartners får en skräddarsydd utbildningsportal grundat på utbudet från utbildning.se

Under 2013 har FindCourses PRO köpt in utbildning åt sina samarbetspartners för ca 25 milj. kr, vilket innefattar ca 2000 st kursdeltagare. Inför 2014 siktar PRO på att öka bokningsvärdet till ca 35 miljoner och 3000 kursdeltagare.

Gå till FindCoursesPRO

Gå till utbildning.se

Publicerad: 2014-02-08
Text: Louise Ringheim Foss

Senast uppdaterad: 27 jan 2015

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2018-11-13

Under Felicias praktikperiod på FindCourses PRO är problemlösning i fokus

Felicia Lindmark studerar vid Uppsala universitet och har under 20 veckor praktiserat på FindCourses PRO där hennes arbetsuppgifter bland annat varit att undersöka potentiella utvecklingsmöjligheter för företaget.

Taggar: FindCourses_PRO
Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-14

FindCourses PRO

För organisationer som köper mycket utbildning har vi tagit fram tjänsterna Boka Utbildning och FindCourses PRO. Boka Utbildning är för det lilla företaget och FindCourses PRO för det stora eller medelstora företaget. Vi kopplar ihop utbildningsportalen med era befintliga processer och system och gör den tillgänglig via exempelvis ert intranät, Learning Management System (LMS), inköps- eller HR-system.

Taggar: FindCourses_PRO
Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-01-27

FindCourses PRO AB (Tidigare FCG Booking)

Nyhet: Vi på FCG Booking, som sköter utbildningsbokningar åt flera olika företag, har bestämt oss för att byta namn. Vårt nya namn är från och måndagen den 15 april FindCourses PRO AB.

Taggar: FindCourses_PRO
Läs mer
Om utbildning.se

utbildning.se är portalen där du hittar kompetensutveckling för att utvecklas inom alla branscher. Tusentals kurser över hela Sverige. Alla våra tjänster är kostnadsfria att använda.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!