Visa utbildning.se som: Mobil

Välj rätt ledarskapsutbildning

Att välja rätt ledarskapsutbildning kan vara svårt om du inte riktigt vet vad det är du behöver eller vad som finns. Med denna artikel vill vi ge dig tips om hur du kan tänka kring vad du behöver för kunskap – ska den vara konkret, generell eller utvecklande? Vi tipsar dig även om de olika typer ledarskapsutbildningar som vi har samlat här på utbildning.se.

Den här artikeln ingår i vår serie, Ledarskapsguiden.

 

Hur väljer du rätt ledarskapsutbildning? Valmöjligheter är alltid trevligt, men det finns så obotligt många att det är lätt att bli lite paralyserad av alla dessa val. Vilken är rätt för dig? Det är vad vi ska försöka gå till botten med i den här artikeln!

Klicka här om du vill komma direkt till de olika typerna av ledarskapsutbildning.

Det första vi behöver bena ut är vilken typ av kunskap du har behov av. Det finns flera olika inriktningar och specialkunskaper. Vilken kommer du få ut mest nytta av? Fundera utifrån din tjänst, din ledarskapsroll och vad du vill åstadkomma. Vad möter du för problem i din yrkesroll, finns det någon specifik kunskap som du känner att du saknar eller behöver du lite inspiration?

Vilka ledarkunskaper behöver du?

Det allra första du behöver göra när du ska välja en ledarskapsutbildning är att först fastställa vilken typ av kunskap du söker efter. För att göra det hela enklare för dig kategoriserade vi tre olika kunskapsbehov som ledare ofta har.

Konkret kunskap och ledarskapsverktyg

Handfast, lätt applicerbar kunskap för när du är väl medveten om vad det är du behöver lära dig, avgränsat till ett mindre område. Specifik och därför inte generell, bred kunskap.

Exempel: Du är chef eller arbetsledare inom en verksamhet där ni möter mycket besvärliga eller våldsamma personer. I dessa fall är en utbildning inom konflikthantering eller utbildning inom hot och våld lämpliga verktyg för dig att få rätt kunskap.

Generell kunskap och förhållningssätt

Kunskap för när dina ledarskapsproblem är mer diffusa. Du har inte bara ett problem utan flera, eller kanske ett problem som är svårdefinierat. Kunskapen som du behöver är mer övergripande, den är bred, generell. 

Exempel: Du har precis blivit befordrad till chef, grattis! Men du märker att det i rask takt dyker upp många frågor, problem som växer sig okontrollerbara. I detta läget gynnas du förmodligen inte av en alltför specifik kurs. Du behöver ett förhållningssätt, nästan som en mall, där någon hjälper dig begripa dina utmaningar. Vad passar då bättre än en Ny som chef-kurs?

Utvecklande kunskap och inspiration

Kunskapen som du inte måste ha, men som är ack så viktig långsiktigt. Vi blir aldrig fullärda, men vi söker ständigt utveckling. Med utveckling refererar vi då till kunskap som inte är vital, det är inget måste, men den gör dig bättre! Du är inte ute efter att lösa problem i samma utsträckning utan snarare att få en inspirationsinjektion.

Exempel: Det kan vara något så simpelt som ett frukostseminarium om ett spännande nytt ämne. Vare sig det är neuroledarskap eller hur du kan använda AI för att ta bättre beslut. Det handlar om att tänka i nya banor och få nya perspektiv.

Uppsträckt hand

Se på dessa typer som olika kunskapsresor du behöver göra som ledare. Ibland behöver du lära dig något specifikt, ibland något mer generellt och som alltid behöver vi alla ständigt utvecklas.

Exempel på olika ledarskapsutbildningar

Under den här rubriken kommer vi att samla några exempel på ledarskapsutbildningar som du kan bli inspirerad av. Kanske behöver du inte en idag, men då vet du vart du ska gå när du väl känner dig mogen. Utgå utifrån vad vi rekommenderat i artikelns inledande rubriker för att lättare kunna sålla vad det är som du behöver, vad som skulle berika ditt ledarskap.

Arbetsledarutbildning

En arbetsledarutbildning riktar sig till dig som är arbetsledare. En arbetsledare är ofta är en typ av mellanchef som har mycket kontakt med medarbetare. Du får lära dig detaljer om produktionskedjan men också personalrelaterade kunskaper som kan vara bra att ha med sig. De flesta arbetsledarutbildningarna ger dig god generell kunskap över hur din roll som arbetsledare fungerar.

Några ofta förekommande punkter i arbetsledarutbildningar:

 • Målstyrning – sätt rätt mål!
 • Arbetsgång, prioritering och delegering av arbetsuppgifter.
 • Gruppkemi, vad skapar bra stämning?
 • Vägledning och konstruktiv feedback.

Alla arbetsledarutbildningar

Coachande ledarskapsutbildning

Coachande ledarskap är en metod som hjälper dig att utvecklas som ledare samtidigt som det utvecklar dina medarbetare att bli bättre inom sina befintliga roller. När det kommer till coachande ledarskap handlar det lika mycket om attityd som metod, du kommer behöva jobba mycket med dig själv för att bli en bättre coach. Men väl värt mödan! Perfekt för dig som söker utveckling.

Några ofta förekommande punkter i coachande ledarskapsutbildningar:

 • Hur coachar du fram en välfungerande individ och grupp?
 • Förmågan att se utvecklingspotential och sedan förfina denna, både hos dig själv och dina kollegor.
 • Hur skapar du förtroende och trovärdighet som ledare?
 • Ökar din kommunikativa förmåga som ledare, du blir tydligare och bättre på att få fram ditt budskap.

Alla utbildningar i coachande ledarskap

Företagsledarutbildning

Passar bra för dig som behöver spetskompetens inom styrelse eller företagsledning. Utbildningar inom detta spann lär dig blir mer strategisk kring hur du leder en hel verksamhet och hur ni som organisation lyckas bättre. Dessa utbildningar kan vara väldigt specifika eller mer generella.

Några ofta förekommande punkter i företagsledarutbildningar:

 • Djupgående kunskaper om företagsledning och styrelsearbete.
 • Strategiskt tänkande och affärsmannaskap.
 • Utvecklingsmöjligheter och hur ni som organisation sätter smarta mål.
 • Organisationsförändringar, stora som små – hur du gör dem rätt!

Alla utbildningar i företagsledning

Konflikthanteringsutbildning

Dessvärre är konflikter en del av varje ledares arbetsuppgift. Det är inte en av de roligaste arbetsuppgifterna, men en av de viktigaste. Som ledare måste du kunna kontrollera att konflikter inte eskalerar och självfallet bemöta medarbetare som av olika skäl är missnöjda. Väldigt konkret kunskap för dig som behöver lära dig att hantera konflikter.

Några ofta förekommande punkter i konflikthanteringsutbildningar:

 • Hantering av svåra samtal, med kunder så väl som kollegor.
 • Verktyg för att lugna ner stämningen och komma till botten av problemet.
 • Kontroll över en situation och hur du behålla lugn i situationer.
 • Förberedelser inför tuffa samtal, vad ska du tänka på?

Alla konflikthanteringsutbildningar

Leda utan att vara chef-utbildning

Ännu kanske du inte riktigt har nått hela vägen, eller så trivs du där du är. Men du som leder utan att vara chef får i dessa utbildningar lära dig metoder för hur du ska hantera ett indirekt chefskap, en skör roll för många eftersom kollegor lätt kan störa sig på dig. Utbildningar på detta område ger i större utsträckning bra generella kunskaper.

Några ofta förekommande punkter i att leda utan att vara chef-utbildningar:

 • Hur du hanterar en ledarskapsroll utan auktoriteten av att vara chef.
 • Kommunikation, vad behöver du tänka på, hur formulerar du dig?
 • Individanpassat ledarskap.
 • Arbetsmiljö och allas trivsel.

Alla utbildningar i att leda utan att vara chef

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram kommer i alla sorter. Vissa program fokuserar kring specifika ledarskapsstilar eller ledarskapsteorier som lägger grunden för vad du kommer får lära dig. De flesta är mer generella och ämnar sig för att utveckla dig som ledare inom något som du är intresserad av.

Några ofta förekommande punkter i ledarskapsprogram:

 • Ledande förmåga.
 • Riskhantering.
 • Kommunicera som ledare.
 • Företagsstrategi.

Eftersom kurserna är så pass olika är det svårt att nämna kunskaper som förekommer i samtliga program.

Alla ledarskapsprogram

Ny som chef-utbildning

Den talar ganska väl för sig själv, men en ny som chef-utbildning är till för ledare som precis börjat sin karriär inom ledarskap och behöver hjälp att snabbt komma in i matchen. Det är inte alltid du som ny chef har tid att bli helt bekväm i din nya roll, kanske tar du över efter en kollega som lämnat abrupt, då kan det bli snabba ryck.

Några ofta förekommande punkter i ny som chef-utbildningar:

 • Hjälper dig som är ny att snabbt förstå din roll.
 • Hur sätter du mål, hanterar medarbetare och bygger förtroende som chef?
 • Strategier och lönsamhet.
 • Arbetsrätt.

Alla utbildningar för nya chefer

Medarbetarsamtalsutbildning

Här får du detaljkunskap om hur du ska hantera svåra samtal, känslig information och att bygga förtroende. Detta är området för dig som behöver kommunikativ kunskap, med utbildningar som har ett väldigt specifikt ändamål.

Några ofta förekommande punkter i medarbetarsamtalsutbildningar:

 • Förberedelser inför samtal.
 • Intervjuteknik.
 • Konflikthantering.
 • Vägledning.

Alla utbildningar i medarbetarsamtal

Mentorsutbildning

En mentorsutbildning är en fantastisk möjlighet för dig som redan har mycket erfarenhet och kunskap inom ledarskap. Om du är redo att dela med dig av denna skulle en mentorsutbildning passa perfekt för dig! Men en mentorsutbildning kan också vara bra för dig som är ny som chef och önskar att få en mentor. Här är det helt behovet som avgör.

Några ofta förekommande punkter i mentorsutbildningar:

 • Hur du får en mentor eller adept, stor chans till nätverkande.
 • Hur iklär man sig rollen som mentor eller adept, vilka är rimliga förutsättningar?
 • Hur tar du emot eller kanaliserar den kunskap du har/får?
 • För dig som mentor hur du på bästa sätt vägleder en adept.

Alla mentorsutbildningar

Produktionsledningsutbildning

Produktionsledning handlar om att förstå arbetsgången i producering av främst varor men i vissa fall tjänster. Det är ditt jobb att se över denna process och effektivisera den, samt förhindra stopp i ledet. Det finns många olika utbildningar inom produktionsledning, men de flesta utbildningarna ger dig mer generella kunskaper om produktionsledning.

Några ofta förekommande punkter i produktionsledningsutbildningar:

 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Effektiv produktionsgång.
 • Investeringsplanering.
 • Övergripande produktionsplanering.

Alla utbildningar i produktionsledning

UGL-utbildning

UGL är en av de mer krävande ledarskapsutbildningarna. Den kan göras med ditt team eller i en grupp av andra personer. Tanken med en UGL-utbildning är att förstå de olika rollerna som varje individ har i en grupp och hur man själv agerar. Tillsammans gör ni under utbildningen flera olika uppgifter som ska lösas på bästa sätt.

Några ofta förekommande punkter i UGL-utbildningar:

 • Större självinsikt och ökad förståelse för din arbetsgrupp.
 • Du blir bättre på att kommunicera som ledare.
 • Konkreta verktyg för hur ni bättre ska kunna samarbeta som grupp.
 • Hantera och upptäck konflikter innan de blommar ut.

Alla UGL-utbildningar

Utvecklande ledarskapsutbildning

Utvecklande ledarskap är en modell som tagits fram av Försvarshögskolan för att effektivisera ledarskap. Tanken med utvecklande ledarskap är att du ska få lättare att motivera och vägleda dina kollegor. Du utmanar både dig själv och dina medarbetare genom att driva er alla framåt till svårare utmaningar. En väldigt utvecklande metod av ledarskap.

Några ofta förekommande punkter i utvecklande ledarskapsutbildningar:

 • Kunskap om hur man utvecklar kollegor samt dig själv.
 • Effektivisering av dig och dina kollegor.
 • Skapa större tilltro till ditt ledarskap.
 • Hur du inspirerar och skapar kreativitet för dig och kollegor.

Alla utbildningar i utvecklande ledarskap

Summering

Att välja ledarskapsutbildning behöver inte vara så svårt. Du måste bara frågar dig själv vilken typ av kunskap som det är du behöver. Har du ett specifikt problem som du behöver hjälp med? Eller behöver du kanske en inspirationsinjektion? Svaret på den frågan kommer guida dig mot den ledarskapsutbildning som passar just dig. För utveckling är faktiskt ett måste. Människor som inte känner utveckling i arbetet stagnerar, de blir trötta, känner sig lättare utbrända och har i allmänhet betydligt tråkigare på jobbet. Och det låter ju inget kul, eller hur?

 

Läs hela ledarskapsguiden här!

Senast uppdaterad: 29 maj 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-09-06

Hur blir man chef?

Många drömmer om att en dag ta klivet upp och bli chef. Men att bli chef innebär ett helt nytt ansvar och det finns flera hinder att överlista, ofta många som gemene man inte känner till. Trots detta lockar positionen med bättre förmåner, högre lön och karriärmöjligheter. Men hur blir dessa förutsättningar dina och vad krävs egentligen för att bli chef?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-20

Bra ledarskap – vad innebär det att vara en bra ledare?

Vad som definierar ett bra ledarskap skiljer sig åt beroende på vem du frågar. I vissa studier påstås det att ett resultatorienterat ledarskap är det enda rätta, medan andra hävdar att relationsorienterade ledare är de mest framgångsrika. Tittar man på många av de TED-talks om ledarskap som finns där ute, verkar istället visionen vara det viktigaste en ledare kan tillföra.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-05-28

Kvinnligt och manligt ledarskap – myt eller sanning?

Det finns en bild av att det råder skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Den manliga ledaren beskrivs som trovärdig, beslutsam och auktoritär medan den kvinnliga ledaren skildras som anpassningsbar, konsensussökande och fokuserad på relationer snarare än mål. Men stämmer verkligen detta?

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!