Visa utbildning.se som: Mobil

Vad är ledarskap?

Vad är ledarskap? Det kan tyckas vara självklart att det handlar om att leda och skapa struktur, och så är det nog. Vårt mål med denna artikel är att visa dig olika sätt att tänka på ditt eget ledarskap och uppmuntra dig att hämta inspiration från andra typer av ledarskap.

Den här artikeln ingår i vår serie, Ledarskapsguiden.

 

Det finns många föreställningar om hur det är att vara ledare och det är knappast särskilt märkligt när man funderar på det. Det finns i verkligheten lika många ledarskapsstilar som det finns ledare. Hur ofta funderar du över din egen, eller hur mycket drömmer du om att en gång bli chef?

I denna artikel kommer vi att försöka koka ner vad ledarskap innebär. Hur kan olika ledarskapstyper påverka en arbetsplats, hur kan de se ut, vilka är deras för- och nackdelar? Detta är några av de nedslag som vi kommer att göra i denna artikel. Vår tanke är att du ska få en så enkel och tydlig överblick över vad ledarskap kan betyda. Vi hoppas att det kan vara ett stöd till dig som är ny i rollen och få dig att tänka annorlunda om du är senior och kanske något att aspirera till för dig som än bara kunnat drömma.

Med det sagt är målet med just denna artikel att göra en övergripande analys av ledarskap. Vi kommer inte gå in på vad som gör en bra ledare, hur man blir chef eller vilken ledarskapsutbildning som passar dig bäst. Dessa med flera kan du däremot läsa mer om i vår stora ledarskapsguide. Vi har jobbat hårt för att ge dig en så omfattande och läsvärd guide som möjligt.

Låt oss gå vidare med en sedvanlig frågeställning, finns det någon skillnad mellan chef och ledare?

Skillnaden mellan chef och ledare

Chef vs Ledare. Föreställningen av skillnaden mellan ledare och chefer brukar lyda att en chef är någon som bestämmer och ställer krav, medan en ledare är någon som visar vägen och stöttar. Men skildringen behöver inte alltid vara så negativ. Chefskapet kan snarare vara en annan typ av ledarskap, en som passar olika organisationer, militären till exempel där kedjan av hierarki är direkt avgörande för soldaternas överlevnad. Sedan är det snarare så att det är upp till person. Du är lagd på ett visst sätt och formerar din ledarstil efter det, men det kan vara bra att vara medveten om hur du leder.

Warren Bennis, var en av de första personerna att börja forska kring ledarskap. Han myntade citatet: “Managers are people who do things right, and leaders are people who do the right thing.”. Bennis hade en väldigt tydlig bild av vad det innebar att vara chef respektive ledare.

 Ledare

 • Står för innovation.
 • Är originell.
 • Utvecklar sig själv och andra.
 • Fokuserar på människor.
 • Inspirerar till frihet under ansvar.
 • Jobbar långsiktigt.
 • Ställer frågorna ’vad’ och ’varför’.
 • Villig att ta fler ekonomiska risker.
 • Jobbar för sin egen vinning.
 • Ledaren utmanar strukturer.

 Chef

 • Står för struktur.
 • Är en avbild.
 • Håller strukturer och balanserar.
 • Fokuserar på process.
 • Inspirerar trygghet under kontroll.
 • Jobbar kortsiktigt.
 • Ställer frågorna ’hur’ och ’när’.
 • Tar inga onödiga ekonomiska risker.
 • Jobbar för företagets vinning.
 • Chefen bygger struktur.

Är du chefen eller ledaren?

Förmodligen är det så att de flesta är människor i ledande positioner är lite av varje, möjligtvis lite mer av den ena än den andra. Ingen av dem är fel, utan båda är essentiella för en välfungerande arbetsplats och större organisationer. Det är också så att visa positioner kräver olika typer av ledare. En säljchef kanske måste vara mer kortsiktig än en kommunikationschef kan vara eftersom de har olika mål, andra förutsättningar och drivs av helt vitt skilda ambitioner i livet. För dig är det viktigt att förstå ungefär vart någonstans du står, så att du lättare kan ta tuffa beslut och ibland vara mer konservativ eller progressiv beroende på vad situationen kräver.

Allt som allt finns det någon riktigt skillnad? Nej, inte i någon vedertagen bemärkelse men fundera på det utifrån vad vi har skrivit här när du ska beskriva dig själv på LinkedIn eller funderar över vilken personlighet du ska välja till posten som ny mellanchef.

Är du chefen eller ledaren?

Ledarskapstyper ’vilken är jag?’

Som vi precis har berört finns det flera sätt att leda på. Men det går att gräva djupare än Warren Bennis chef och ledare. Genom att analysera personlighet och ledarskapstyp kan vi ytterligare närma oss vilken typ av ledare du är. Återigen är dessa bara drag och inte något fast. Precis som i vilken personlighetsanalys som helst besitter de allra flesta en mångfacetterad persona. Det intressanta är vilka drag som är starkast, varför och vad säger det om dig? Och för den som är klok, hur du kan använda denna kunskap för att bli en ännu bättre ledare.

Hur skapar du din egen ledarskapsstil? Vi skrev en artikel om även detta!

Karismatiskt ledarskap

Det karismatiska ledarskapet handlar om att skapa vilja, engagemang och glöd – med dig själv som energikälla. Du skapar ideal som dina medarbetare brinner för genom att vara inspirerande och på andra sätt trolla fram intresse kring det ni tillsammans ska göra. Det är en mer personlig ledarskapsstil som tar utgångspunkt i dig själv och vart du vill ta er alla, tillsammans.

Fördelar

 • Det är tacksamt att jobba under en ledare som älskar vad den gör.
 • Skapar en bra gemenskap och en ’vi-känsla’ inom gruppen.
 • En av de mer inspirerande ledarskapstyperna som finns.

Nackdelar

 • Kan tappa verklighetsperspektivet, speciellt inom vissa branscher.
 • Risk för att bli för personlig och inte fokusera tillräckligt på organisationens agenda.
 • Eftersom du är kärnan till drivkraften kan kvintessens till ert driv lätt rubbas om du känner dig i obalans eller lämnar organisationen.

Passar dig som älskar människor och som inte önskar något annat än att driva på, skapa och utveckla. Det är kanske en av få ledarskapstyper som inte går att hyckla med eftersom den baseras så väldigt mycket på dina personliga värderingar och vem du är som människa. Dina medarbetare behöver vara mottagliga, förmodligen är dem yngre människor, i alla fall yngre än dig. Stilen lämpar sig förmodligen bäst i branscher där det sker mycket utveckling eller förändring. På så sätt blir det mindre uppförsbacke att inspirera dina anställda.

Transformativt ledarskap

På många sätt ganska likt karismatiskt ledarskap i den mån att du som ledare försöker att skapa något ni tillsammans tror på och ska dra emot. Skillnaden är att det inte på samma sätt utgår ifrån dig som person. Istället kan transformativt ledarskap hämta mer från gruppen och vad ni vill tillsammans eller vad organisationen har för grundvärderingar och låta dessa attribut genomsyra ditt ledarskap framåt. Du vill att alla ska lyckas och hjälper dina medarbetare hjälpa dig!

Fördelar

 • Mycket flexibel, passar olika typer av människor, som både inkluderar och skapar engagemang.
 • En beprövad, stabil ledarskapsstil och en av den vanligaste inom företagsverksamhet.
 • Driver för utveckling av verksamhet och anställda.

Nackdelar

 • Är inte helt tydlig i sin applicering.
 • Riskerar att vilja för mycket på samma gång.
 • Tittar mycket framåt och riskerar att missa vad som sker just nu.

Passar dig som vill inspirera och utmanas positivt av förändring, men samtidigt är skicklig på att se och förstå helheten av det ni gör. Det handlar inte bara om att inspirera och skapa gemenskap utan om att förstå de projekt och mål som ni ska ta er mot. Att arbeta transformativt är att vilja arbeta mot förändringar genom gemenskap och inspiration, men det kan ibland bli smått tvetydligt. Dina medarbetare behöver inte på samma sätt vara mottagliga som vid karismatiskt ledarskap, men ni kan komma att krocka om de är bakåtsträvare eller rädda för förändringar.

Visionärt ledarskap

Visionären liknar båda de ovanstående ledarskapstyperna, men skiljer sig i att det handlar mindre om engagemang och samråd och mer om en slutdestination och idyll. Du sätter målen och sedan är det upp till alla att göra sin del för att ta er till er slutdestination. Visionärt ledarskap är därför aningen toppstyrt eftersom du frågar ’vad’ men inte lika mycket ’hur’. Det går ofta snabbare som resultat, men till en högre risk för misstag eller att målen är för ambitiösa.

Fördelar

 • Snabbare beslut eftersom du sätter destinationen.
 • Skapar ett självgående team som alla bidrar till resan på ett eller annat sätt.
 • Hög risk, hög avkastning.

Nackdelar

 • Skapar mindre gemenskap eftersom du skalar bort mycket av interaktionen i ditt lag.
 • Kräver mer specialister och självgående medarbetare.
 • Hög risk, hög avkastning.

Passar dig som älskar förändring och som snabbt blir uttråkad. För dig och ditt team är det destinationen, inte resan, som är poängen. Dina medarbetare får inte vara med och bestämma målet, utan de ansvarar snarare för sin egen sträcka på vägen.

Byråkratiskt ledarskap

Fäster stor tyngd kring regler och ramverk. Inga beslut tas utanför dessa och kan till grunden vara svår att förändra med anledning av diverse föreskrivelser. Är knappast flexibel, men gör upp för detta i tydlighet och kan på många sätt ge hög produktivitet för att det alltid finns en glasklar linje att följa. Du slipper involvera dig i hur dina medarbetare arbetar eftersom spelreglerna är klara och kan istället fokusera på helheten och effektivisering. Du stöttar, tolkar och löser tvister när de kommer upp, men generellt finns det en regel att följa i första hand.

Fördelar

 • Det blir sällan fel.
 • Bra förutsättningar för produktivitet.
 • Frigör dig själv utan att släppa på ansvar eller genom att vara autokratisk.

Nackdelar

 • Hög kvalitet, men låg kreativitet.
 • Lägre grad av flexibilitet i organisationen.
 • Tröttar ut kreativa och drivna människor.

Passar dig som är en rättshaverist i alla lägen, som belåtet noterar att vartenda mejl är helt och hållet grammatiskt korrekt, samt frigjort från fördömliga anglicismer. Du behöver kanske inte riktigt vara så nitisk, men du gillar struktur och regler. Dina medarbetare kan lugnt vila i att alla lägen har en normsättning att följa. Det låter kanske inte superspännande, men kan fungera bra på vissa arbetsplatser och i situationer där känslig information ska hanteras, GDPR till exempel. Då det är lättare att följa praxis och göra rätt istället för att riskera att det blir ägg över hela ansiktet.

Laissez-Faire ledarskap

’Låt det ske’, så lyder de franska slagorden Laissez-Faire. Uttrycket ger också innebörd till en from av ledarskap som går ut på att låta dina anställda styra sig själva med små, nödvändiga inslag från dig som chef. Ledaren släpper mer ansvar till de anställda och låter sina medarbetare klara sig själva i så hög utsträckning som möjligt. Man kan tycka att det låter som en helt vansinnig stil att leda efter, och om du är säkerhetschef på en kärnvapenbas är det möjligt att det blir för mycket ’hakuna matata’. Men även om det inte kanske är den bästa stilen i alla roller så finns det tillfällen som är som skapta för ett Laissez-Faire ledarskap. Det är en bra stil för att leda andra chefer och medarbetare som inte behöver någon nämnvärd tillsyn.

Fördelar

 • Låter dina medarbetare växa till avsevärt mer eget ansvar.
 • Ger dina medarbetare full kontroll över sin egen arbetstid och främjar till mer innovation och kreativitet.
 • Skapar drivkraft till medarbetarens roll och område, genom ett helt annat ägarskap över sin arbetsinsats.

Nackdelar

 • Svag när medarbetare inte är självgående eller motiverade.
 • Högre risk för felprioriteringar och missförstånd.
 • Svår stil att applicera eftersom medarbetare kan behöva olika mängd stöd.

Passar för dig som är avslappnad och trygg som person. Du har inte svårt att skapa förtroende och du har inte svårt att finna det hos andra. Du behöver mycket tillit till dina medarbetare och de behöver vara relativt inkörda i sina arbetsuppgifter, men definitivt kunniga, motiverade och självgående. Avsätt också tid att regelbundet följa upp och stämma av med dina anställda, även om detta inte behöver vara så ofta.

Auktoritärt ledarskap

Autokratiskt ledarskap, som det också kallas, går ut på att all makt och alla beslut fattas av ledaren. Ansvaret ligger helt på dig som chef. Du delegerar inte ansvar utan uppgifter och sätter ramen för när det ska vara klart. Effektivt, men kortsiktigt. Du skapar ingen långsiktig lojalitet och stryper kreativitet och engagemang genom att fatta alla beslut med järnhand. Samtidigt är det en stil med fart i och om företagets framtid hänger på ett visst projekt kan det vara befogat med hårdhandskarna. Men är du för militant i ditt ledarskap riskerar du att bränna ut dina anställda och demonisera dig själv. Även om du behöver ha mycket kontroll i din position kan det vara bra att släppa på den när du kan.

Fördelar

 • Snabb, effektiv stil som ger kortsiktigt bra resultat, med kapacitet för hög kvantitet.
 • Passar väl i organisationer som ofta tar viktiga beslut som liv och död, säkerhet eller andra högkänsliga faktorer.
 • Hjälper anställda som har svårt att strukturera och ger bra förutsättningar för nya medarbetare att snabbt komma in i sin roll.

Nackdelar

 • Stagnerar kreativitet och drivkraft.
 • Riskerar att bränna ut medarbetare och skapa en hård arbetsplats.
 • Saknar ofta andra perspektiv eftersom du fattar alla beslut själv och skoningslöst.

Passar dig som är extremt noggrann och auktoritär, du har pondus men också förmågan att skapa förtroende utan hot och krav. Du behöver ha medarbetare som klarar av att jobba under strikta regler, människor som kan hantera press men som också vågar säga ifrån för att det är ditt enda sätt att motta feedback.

Demokratiskt ledarskap

Motsatsen till det auktoritära ledarskapet, i det demokratiska ledarskapet låter ledaren alla vara med att ta besluten, men reserverar rätten att ta det sista avgörande beslutet. Den demokratiska ledaren är den som lyssnar, som vill höra, som berikas av sina kollegors åsikter innan den tar ett beslut. Du delegerar ansvar och låter dina medarbetare driva viktiga projekt och frågor som ni kommit överens om i grupp. Det är inte den snabbaste ledarskapstypen men det är en som får de flesta att känna sig inkluderade.

Fördelar

 • Dina medarbetare ges möjligheten att aktivt delta i beslut som påverkar dem själva.
 • Lämplig när kvalitet är mycket viktigare än kvantitet.
 • Skapar lättare förtroende och lojalitet eftersom alla får chansen att göra sig hörda.

Nackdelar

 • Kan vara problematisk med personer som hörs för mycket eller för lite.
 • Processer blir ofta långsamma och tröga eftersom beslut måste gå genom fler instanser, mycket möten.
 • Du sitter i slutändan på det avgörande beslutet, vilket ibland kan bli frustrerande om gruppen tycker tvärt om.

Passa dig som är rättvis, analytisk och ödmjuk. Du måste vilja inkludera alla och verkligen tro på att konsensus är hur ni når bästa möjliga resultat. Det kan vara svårt att anpassa i vissa grupper, speciellt om någon i gruppen konstant utmanar dina beslut eller kanske värre, inte alls deltar. Du behöver ha mogna medarbetare som förstår att beslut måste fattas för gruppen och företagets bästa och inte för sin egen vinning.

Transaktionellt ledarskap

På engelska kallas denna typ av ledarskap för ’Transactional Leadership’ och är den typen av ledarskap som belönar framgång och tagna mål, men bestraffar motsatsen. Det kan se lite olika ut baserat på kultur och lagstadga. I Sverige är det inte så vanligt att bestraffa dåliga resultat, det kan till och med i vissa fall inte vara i enlighet med svensk lag. Det viktiga att ta med sig från denna ledarskapsstil är att det är ett ledarskap som pressar det allra mesta ur sin personal. Både på gott och ont.

Fördelar

 • Driver dina anställda till att göra sitt yttersta för att få belöning och undvika eventuell bestraffning.
 • Ger ofta höga resultat.
 • Tydlig målsättning för dina medarbetare.

Nackdelar

 • Alltför målinriktat ledarskap blir nästan alltid kortsiktigt.
 • Skapar ett klimat för stress och otrygghet.
 • Du bestraffar människor som kanske underpresterar av en anledning.

För dig som är en skitstövel. Skämt åsido, det är kanske inte den vanligaste stilen i Sverige. Passar dig som förmår sig att vara rättvis men också tuff. Du behöver våga ställa krav och ha styrkan att hålla dig till dem. Samma regler måste gälla för alla medarbetare utan undantag. Dina medarbetare kan inte bara drivas av eventuell belöning, du måste också vara villig att coacha och jobba fram en grundinställning för att sedan maximera insatsen med belöningar. Annars finns det ingen annan grundmotivation än att undvika skottgluggen.

Tjänande ledarskap

Engelskans variant av tjänande ledarskap kallas för ’Servant Leadership’. En ganska ovanlig ledarskapsstil som sätter de anställda före chefen. Det är inte och säga att alla andra ledarskapsstilar är mer själviska, men den för den tjänande ledaren är detta grunden för ditt ledarskap. Du leder med exempel, du gör lika mycket om inte mer av grovjobbet och respekterar dina anställda som dina viktigaste verktyg för att verkställa jobbet. Moder Teresa är ett praktexempel på tjänande ledarskap.

Fördelar

 • Du är ledaren som inspirerar handling genom aktion.
 • Du bryter ner hierarkiska föreställningar och skapar ett klimat med likavärde.
 • Fokuserar på individerna och gruppens uppgift framför ledaren.

Nackdelar

 • Är komplicerad att applicera ordentligt.
 • Varken särskilt snabb eller reaktiv. Kortsiktig organisationsutveckling.
 • Risk för att bli utnyttjad.

Passar dig som besitter hög integritet och värderar människor som individer. Du är altruistisk, med hög moral och har förmågan att sätta andra människor framför dig själv. Det krävs att dina medarbetare är människor som också ger tillbaka. Risken finns annars att vissa kommer att utnyttja din generositet och att arbetet laggar efter.

Målorienterat ledarskap

Du kan aldrig gissa vad denna ledarskapsstil centrerar kring? Det är inte så konstigt att det är målen som står i fokus när du leder med ett målinriktat ledarskap. Att nå målet så snabbt och effektivt som möjligt. Det finns vissa likheter att dra till arbetsmetoden Lean, som jobbar efter största möjliga produktivitet till lägsta möjliga kostnad. Målet är viktigast, men vägen dit är öppen för förslag. Målorienterat ledarskap må eka lite av tidigare nämnt visionärt ledarskap, men till skillnad från visionärt ledarskap handlar målinriktat ledarskap inte om ideal eller inspiration. Denna ledarskapsstil är mer avskalad och effektiv, resultatet är målet, inte en idyll eller en vision för framtiden.

Fördelar

 • Vansinnigt effektiviserad.
 • Snabba beslut, villig att ta emot feedback.
 • Håller deadlines och överprestation är vanligt.

Nackdelar

 • Som med alla högintensiva ledarskapstyper blir även denna kortsiktig, eftersom risken att bränna ut dina medarbetare eller att de tappar gnistan är hög.
 • Ser på personer mer som kuggar i ett stort maskineri och inte som individer.
 • Risk för stagnation och brist på kreativitet, vilket kan göra att medarbetare blir mer benägna att lämna organisationen.

Passar dig som är effektiv och ekonomisk. Du sätter själv egna mål och tycker om att jobba strukturerat mot dessa mål. Du styr inte med envälde, förslag och diskurs som effektiviserar är välkommet, men målen är prioritet, inte utveckling. Du kan komma att ha hög ruljans på personal eller medarbetare som likt dig själv trivs med att jobba efter mål och under press.

Relationsbaserat ledarskap

Kan ses lite som en motsats till målorienterat ledarskap. Fokus ligger inte alls på samma sätt kring uppgiften utan på individen och vad hen behöver. Du stöttar och utvecklar människor framför att titta på mål. Självklart kan ni ha mål, men det är inte prioriterat. Människan och de band ni skapar är det viktigaste. Genom trygghet och motivation kommer dina anställda prestera som bäst, i alla fall enligt de som proklamerar för relationsbaserat ledarskap.

Fördelar

 • Skapar lugn och harmoni på arbetsplatsen. Trygghet är ett nyckelord.
 • Ger dig chansen att verkligen förstå dina medmänniskor på djupet och tillsammans gör ni varandra skickligare arbetare och bättre människor.
 • Stabil även i krissituationer, personliga som arbetsrelaterade.

Nackdelar

 • Riskerar att bli för fokuserad kring person och tappa produktivitet.
 • Känsligare gruppdynamik på grund av de starka banden om någon t.ex. byter jobb eller det tillkommer någon till gruppen.
 • Riskerar att bli för privat i en relation som mestadels behöver vara professionell.

Passar dig som är emotionellt mogen och har lätt till empati och förståelse för andra människor. Du kan absolut inte vara skygg för privata och känsliga konversationer, men ha också med dig att inte bli för personlig. Passar medarbetare som är sköra eller organisationer som haft en turbulent tid. Krockar lätt med personer som är mer privata och inte lika kommunikativa.

Coachande ledarskap

Den coachande ledaren ser till att utveckla och förfina sina medarbetare. Du tar fram deras styrkor och filar på deras svagheter. Mål sätts inte bara för organisationen eller gruppen utan också på individnivå. Här hjälper du och anpassar målen utefter medarbetaren, gruppen och organisationens utveckling.

Fördelar

 • Skapar enormt förtroende hos dina medarbetare.
 • Utveckling av dina medarbetare gör att dem lyckas bättre i sina roller, därför mycket långsiktig.
 • Flexibel, med högkvalitativ produktion.

Nackdelar

 • Inte lika direkta resultat.
 • Kräver mycket av dig som chef.
 • Vissa medarbetare är inte intresserade av utveckling.

Passar dig som tror att det bästa sättet att utveckla dig själv och ditt företag är genom att utveckla dina medarbetare. Du är intresserad, lyhörd och förtroendeingivande. Trygg nog i dig själv att hantera medarbetare vitt spridda över ett spektra av personligheter. Kräver mer av dig än dina medarbetare, för även den mest oengagerade personen kan coachas till stordåd. Frågan är snarare vilka som faktiskt är värda din tid och dina resurser?

Strategiskt ledarskap

Denna ledarskapstyp är vanligt förekommande i de högre skikten av en organisation. Detta av den enkla anledningen att många arbetsledare och mellanchefer inte behöver lägga samma vikt kring strategi. Säkert behöver alla planera, men i det strategiska ledarskapet läggs enormt mycket tid på vad andra människor i organisationen bör göra och hur. Det är inte en stil som är autokratisk eller demokratisk utan snarare ger förtroende till andra människor att hantera de bitar som du inte anser som strategiskt nödvändiga.

Fördelar

 • I händerna av en skicklig strateg jobbar ni både långsiktigt och kortsiktigt.
 • Viktiga beslut tas av dig och dina närmaste, du är effektiv och handfast i dina beslut.
 • Flexibel i den mån att du snabbt kan anpassa dig och din organisation efter förändringar.

Nackdelar

 • Hur väl man än planerar går inte alltid saker som man önskat, din förmåga att hantera detta kommer att ställas på prov, dagligen.
 • Hierarkisk och snudd på elitistisk i din utövning. Inte för att du inte är villig att lyssna på feedback, utan för att du minimerar interaktionen där du kan få den.
 • Toppstyrd och klumpig på att reagera på förändringar som du inte tror är viktiga, som kanske senare visar sig vara vitala för din bransch.

Passar dig med god framförhållning och som gillar att planera. Trots att du har en hård övergripande kontroll, vad som behöver hända nu, vilken fas ni befinner er i så delegerar du mycket av detaljerna till medarbetare och mellanchefer. Det är ingen överraskning om du har ett kontrollbehov, men du behöver också ha lätt att ge andra människor förtroende att hantera det som du inte behöver. Du behöver medarbetare som är flexibla och vet vilka bollar de ska springa på, för du har inte tid att hålla någon i handen.

Din egen stil

Det ska sägas att sinnebilden av alla dessa ledarskapstyper dras till sin spets och förutom det, är det också svårt att säga exakt hur dina medarbetare skulle reagera på dem. Vissa medarbetare vantrivs med en demokratisk ledare som hela tiden ber om deras feedback, andra känner sig uppskattade och bidrar mer än gärna. Vår poäng är att det inte finns något rätt eller fel, utan olika stilar passar olika människor. Hittar du inte din egen i någon av dessa? Då är det kanske så att du är en unik snöflinga, eller så enkelt att du har plockat det bästa ur flera olika. Sedan är de inte de enda ledarstilarna som finns, men de är bland de absolut vanligaste. Som vi sa tidigare finns det lika många ledarskapsstilar som det finns ledare. Hitta och mixa de stilar som fungerar för dig och dina anställda, det är det enda receptet vi kan sånär garantera för en framgångssaga.

Avslutande analys

Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att tänka lite annorlunda kring ditt eget ledarskap och vad det kan innebära att vara chef, arbetsledare eller bara en person i ett team som leder utan att vara chef. Det finns många roller och oändligt med grepp att ta när det kommer till de individer som är oss människor. Alla olikheter till trots, finns det också några gemensamma nämnare som vi har kokat ner till de mest essentiella i att vara en bra ledare.

 • Det yttersta ansvaret är ditt, något som aldrig bör delegeras eller försummas.
 • Se till att ha en helhetssyn, oavsett vad du delegerar.
 • Social förmåga är ett absolut måste för att vara en bra chef. En ledare som inte kan kommunicera inspirerar ingen, saknar tydlighet och frambringar ingen trovärdighet.
 • Förutsättningarna utgår från dig, sedan varierar detta helt beroende på stil, men att det är från dig som dina anställda får möjlighet att göra ett bra jobb råder inga tvivel. Ta alltid ditt ansvar som ledare, oavsett vad det innebär!
 • Om dina anställda misslyckas är det ofta lika mycket ditt debacle som deras, ibland mer ditt. Det är priset av att vara ledare, för att få säga vad andra människor ska göra. Du kan aldrig vara småsint eller en liten person. Ledare kan vara på alla sätt, men en bra ledare är stor nog att kunna erkänna sina misstag och hantera kritik.

 

Läs hela ledarskapsguiden här!

Senast uppdaterad: 20 nov 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-05-28

Kvinnligt och manligt ledarskap – myt eller sanning?

Det finns en bild av att det råder skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Den manliga ledaren beskrivs som trovärdig, beslutsam och auktoritär medan den kvinnliga ledaren skildras som anpassningsbar, konsensussökande och fokuserad på relationer snarare än mål. Men stämmer verkligen detta?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-02-19

Hur sätter man ihop en effektiv projektgrupp?

Vad ska man tänka på när man sätter ihop en effektiv projektgrupp inför ett projekt? Vilken roll spelar personlighetstester? Hur förändras gruppen med tiden, och hur kan man mäta resultaten? Dessa, och flera andra frågor reder vi ut i denna artikel. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-05-29

Välj rätt ledarskapsutbildning

Att välja rätt ledarskapsutbildning kan vara svårt om du inte riktigt vet vad det är du behöver eller vad som finns. Med denna artikel vill vi ge dig tips om hur du kan tänka kring vad du behöver för kunskap – ska den vara konkret, generell eller utvecklande? Vi vill också tipsa dig om de olika typer ledarskapsutbildningar som vi har samlat här på utbildning.se.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!