Visa utbildning.se som: Mobil

Bra ledarskap – vad innebär det att vara en bra ledare?

Vad som definierar ett bra ledarskap skiljer sig åt beroende på vem du frågar. I vissa studier påstås det att ett resultatorienterat ledarskap är det enda rätta, medan andra hävdar att relationsorienterade ledare är de mest framgångsrika. Tittar man på de många TED-talks om ledarskap som finns där ute, verkar istället visionen vara det viktigaste en ledare kan tillföra.

Den här artikeln ingår i vår serie, Ledarskapsguiden.

 

Sanningen är att det inte enkelt går att sätta en definition för vad gott ledarskap är. Däremot finns det vissa genomgående drag för de egenskaper som bra ledare har och beteenden som återkommer hos ledare i framgångsrika företag.

Bra ledarskap enligt McKinsey

Bra ledarskap är avgörande för en organisations styrka och dessutom starkt kopplat till det finansiella resultatet. Det visar en studie som det amerikanska konsultföretaget McKinsey genomfört. De analyserade de senaste årens ledarskapsforskning och deras undersökning pekar på att det finns fyra ledarskapsbeteenden som är speciellt viktiga för ett effektivt ledarskap: Stödjande, resultatfokuserande, effektivt problemlösande och perspektivsökande.

  • Stödjande – Ett stödjande ledarskapsbeteende går ut på att ledaren tar in och förstår medarbetarnas känslor. Med denna insikt kan ledaren bygga förtroende hos sina anställda, inspirera till handling och hjälpa medarbetarna i deras dagliga utmaningar. De ser också till att involvera sig själva i gruppens arbete, förebygger konflikter och uppmuntrar till effektivt samarbete.

  • Resultatfokuserande – Ledare med ett resultatfokuserat beteende betonar vikten av effektivitet, produktivitet och prioriterar arbete som levererar högst värde för organisationen.

  • Effektivt problemlösande – Framgångsrika ledare ser till att noga samla in, analysera och överväga beslut och beslutsunderlag innan de tacklar ett problem. Ett nyckelbeteende som är viktigt för både små och stora frågor.

  • Perspektivsökande – Ledare som har ett perspektivsökande beteende ser till att väga in flera olika aspekter i sitt problemlösande. De tar hänsyn till sina medarbetares åsikter såväl som externa intressenter och baserar sina beslut på en noga avvägd analys av tillgänglig information.

Bra ledarskap har inte bara goda effekter på företags resultaträkning utan även på arbetsmiljön och för medarbetarnas välmående. En studie som publicerats i den akademiska tidskriften The Leadership Quarterly diskuterar hur ledare och chefers beteende är starkt kopplat till medarbetarnas välmående. Både vad det gäller arbetsglädje och motivation som den psykiska hälsan i stort. Bra ledare tar hänsyn till människorna i organisationen och arbetar för att främja både organisationens såväl som medarbetarnas välmående.

Bra ledarskap och motivation

En god ledare sätter inte bara målen för organisationen, den ser även till att målen uppfylls. På kort sikt kan ett auktoritärt ledarskap, där ledaren pekar med hela handen, leda till goda resultat. På längre sikt än nästa kvartalsrapport är denna ledarskapsstil inte att föredra. Den stora anledningen är att ett auktoritärt ledarskap urholkar medarbetarnas motivation. Det finns ett flertal studier om motivation på arbetsplatsen och dessa visar på att ett toppstyrt och enväldigt ledarskap kan leda till utbrändhet, ökad stress och ökad personalomsättning.

Att pengar driver världen är en gammal klyscha. När det gäller motivation stämmer den dock dåligt. Högre lön är endast marginellt sammankopplat med högre arbetsglädje. Det visar en analys som Tim Judge och hans kollegor utförde av de senaste 120 årens motivationsforskning.

Motivation påverkas i långt högre grad av inre värden, som nyfikenhet, erkännande, samarbete och inspirationen som kan uppstå av svåra eller utmanande arbetsuppgifter. Forskningen har till och med visat att belöningar kan sänka medarbetarnas inre motivation.

Med det sagt är monetära belöningar inte helt utdömda. Psykologiforskaren Michael Gibbs har visat att bonusar faktiskt kan öka produktiviteten, men att belöningen främst ökar kvantiteten och inte kvaliteten på arbetet. Bra ledarskap är därmed inte synonymt med en givmild ledare.

Vill du lära dig att bli bättre på att motivera dina medarbetare? Under en kurs i coachande ledarskap får du lära dig hur du får dina kollegor att flyga.

Motivera dina anställda

Motivation är personligt

Men hur ska då ledare och chefer gå tillväga för att motivera sina anställda om morötter inte verkar fungera? En av de viktigaste hörnstenarna är att du som ledare tar dig tid att lära känna dina anställda. Varje person är unik och det är även de faktorer som motiverar dem.

För vissa kan det vara införandet av ett mer flexibelt schema. För andra kan det vara friheten att utföra sina arbetsuppgifter på sina egna sätt. Vissa personer blir mer motiverade av att ha tydliga arbetsuppgifter och uppstyrda processer som bestämmer hur de ska utföra sitt arbete.

För ett bra ledarskap är det viktigaste att du tar dig tiden att lära känna individerna i ditt arbetslag. Det är det enda sättet att komma in på djupet, och ta reda på hur just din sammansättning av medarbetare motiveras i sitt arbete.

Att styra en organisation utifrån en vision

Många TED-talks om ledarskap handlar om ämnet vision. Ett exempel är ledarskapsexperten och prominente TED-föreläsaren Simon Sinek, som i sina föreläsningar trycker på att riktigt bra ledare inspirerar och styr sina organisationer efter en vision. Denna vision är det som får alla medarbetare, och chefer för den delen, att gå upp på morgonen och ta sig till jobbet.

Företagsledare måste ställa sig frågan: Varför? Varför gör vi det vi gör? Varför ska någon annan bry sig om just vårt företag? Svaret på den frågan kommer hjälpa företaget att hitta sin identitet.

Visionen spelar även en stor roll inom en organisation. Personer som arbetar på ett företag med en tydlig vision känner en större stolthet över att gå till jobbet och är mer villiga att lägga ner all sin möda på att hjälpa organisationen att uppnå den. Ledarens roll är att definiera denna vision och att sprida den inom och utanför organisationen.

En bra vision är tydlig, kort och koncis. Den går igenom varför företaget finns samt vilka värden och mål företaget har. En vision är framtidsfokuserad och definierar vad organisationen ska nå. Det är ingen mening med att sikta mot trädtopparna, skjut mot stjärnorna. En vision har som mening att vara inspirerande. Sätt upp mål som kommer att vara utmanande att nå.

Sammanfattning av bra ledarskap

Bra ledarskap är en sammanställning av flera olika förmågor, värderingar och inneboende kapacitet. Den bästa ledaren är den som är flexibel nog att möta alla de olika utmaningar som kommer i hens väg. Här är några av de viktigaste punkterna att tänka på för att lyckas som ledare:

  1. McKinsey menar att effektivt ledarskap består av fyra nyckelbeteenden: Stödjande, resultatfokuserande, effektivt problemlösande och perspektivsökande.

  2. Förmågan att vara lyhörd för sina anställda och de utmaningar som finns är A och O för att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö.

  3. Auktoritärt ledarskap kan ge kortsiktiga resultat, men i längden vinner alltid den ledare som motiverar och respekterar sina medarbetares gränser och inte tvingar dem att gå på knäna.

  4. Pengar och bonus motiverar inte lika bra som ledaren som visar sina medarbetare genuint intresse samt utmanar och utvecklar dem.

  5. Ställ frågan varför? Varför finns ni som företag, vad får dina medarbetare att gå upp varje morgon och ge järnet på jobbet?

  6. Skapa en vision! Motivation går ihop med vision. Sätt utmanande mål som knyter ihop till frågan varför finns vi.

Den perfekta ledaren har allt detta och mer därtill, men det är inga realistiska krav att ha på varken en chef eller en person överhuvudtaget. Fokusera på dina styrkor som ledare. Om du är väldigt bra på att motivera och sätta mål, men mindre bra på att ge stöd så vet du vad du behöver jobba mer med, men också vad som är din styrka.

 

Hela ledarskapsguiden hittar du här

Senast uppdaterad: 20 nov 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-06-12

Ledarskapsguiden

Välkommen hit! Om du har funderingar om ledarskap har du kommit helt rätt. Detta är nämligen utbildning.se:s omfattande ledarskapsguide. En omsorgsfull samling av nyttig kunskap för dig som vill växa som ledare.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-20

Hur du skapar din egen ledarskapsstil

Att skapa din egen ledarskapsstil är inte nödvändigtvis så komplicerat som du kanske tror. Egentligen är det en kombination av hur du är som människa och hur du leder i rollen som chef. Men för att utveckla din egen stil har vi gjort en checklista som hjälper dig att ikläda dig din alldeles egen ledarskapsstil.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-09-06

Hur blir man chef?

Många drömmer om att en dag ta klivet upp och bli chef. Men att bli chef innebär ett helt nytt ansvar och det finns flera hinder att överlista, ofta många som gemene man inte känner till. Trots detta lockar positionen med bättre förmåner, högre lön och karriärmöjligheter. Men hur blir dessa förutsättningar dina och vad krävs egentligen för att bli chef?

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!