Visa utbildning.se som: Mobil

Det delegerade arbetsmiljöarbetet

Zober Arbetsmiljö AB
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-03-24 - Stockholm
Sista ansökan: 2021-02-28
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Välkommen till utbildningen "Det delegerade arbetsmiljöarbetet" med Nya regler för företagsbot 1 januari 2020 och Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur "Det ska vara lätt att göra rätt" med Arbetsmiljöverket nya regelstruktur. En 2-dagarsutbildning med med fokus på arbetsmiljö/straffansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter! 

Kursen innehåller bland annat:

 • Förändringar i arbetsmiljölagstiftningen
 • Nya regler för FÖRETAGSBOT 1 januari 2020!
 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
 • Arbetsmiljöansvaret & Straffrättsligt ansvar 
 • Personligt straffansvar & företagsbot
 • Nya regler i arbetsmiljölag och föreskrifter
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)
 • Sanktionsavgifter
 • Skyddsombudsrollen
 • Uppgiftsfördelning i teori och praktik
 • Gemensamt arbetsställe
 • Inhyrda & Entreprenörer
 • Samordningsansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunskapsspel (lagspel med 3-4 deltagare/grupp)

Lotten Loberg, åklagare arbetsmiljömål/ Maria Steinberg, Docent Arbetsmiljörätt/ Benny Gustafsson, arbetsmiljö och säkerhetsexpert 

Att vara okunnig om lagar och regler fritar inte från ansvar” Praxis Svea Hovrätt

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Vi vänder oss bland annat till:

Chefer • Arbetsledare • Arbetsmiljöchefer • Skyddsombud • Arbetsmiljöhandläggare • Personalchefer • Företagshälsovård

Ur kursinnehållet:

Förslag på kursupplägg 2 dagar (går att anpassa till 1 dag):

Dag 1

 

Arbetsmiljöarbete i teori och praktik

 • nya utökade regler för företagsbot 1 januari 2020
 • genomförda och planerade    förändringar i arbetsmiljölagstiftningen
 • arbetsmiljöverkets nya regelstruktur 
 • arbetsmiljölagen
 • arbetsmiljöförordningen
 • föreskrifter (AFS)
 • vidgat arbetsmiljöbegrepp
 • arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

arbetsmiljö och samverkan

 • tidsfaser för MBL och AML vid förändringar och riskbedömningar
 • samverkanskrav med arbetstagare   
 • och skyddsombud
 • krav på arbetstagarens medverkan

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • undersökningsskyldighet
 • riskbedömningar, åtgärdsplanering
 • rutiner, dokumentation, uppföljning

Kunskapsspel

 • Straffrättsligt perspektiv på arbetsmiljö
 • personligt straffansvar
 • företagsbot vid arbetsmiljöbrott
 • vad menas med uppsåt och försumlighet, "garantställning"
 • vem kan straffas vid arbetsmiljöbrott
 • erfarenheter av tidigare domslut
 • skärpt straff vid arbetsmiljöbrott
 • samarbete polis – åklagare

Diskussioner kring aktuella rättsfall

Dag 2 

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 • till vem och vilka kan arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter
 • hur ska en fördelning/delegering gå till
 • vad menas med resurser och befogenheter
 • skriftlighet och dokumentation
 • fristående ställning
 • personlig delegering
 • ”back up” ansvaret
 • returnering

Kunskapsspel

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • ohälsoprocessen
 • att observera och värdera signaler
 • "klimatmätningar"
 • undersökningsskyldighet
 • riskbedömningar vid förändringar

Samordningsansvaret

 • inhyrd arbetskraft
 • entreprenörer
 • fast driftställe
 • tillfälligt driftställe
 • skillnader mellan arbetsgivaransvaret och samordningsansvaret

Skyddsombudsrollen

 • skyddsombudets uppgifter
 • vem kan bli skyddsombud
 • val av skyddsombud, facklig förtroendeman
 • roll och befogenheter

Kursledare:

Lotten Loberg, åklagare riksenheten arbetsmiljömål / Maria Steinberg, Docent Arbetsmiljörätt / Benny Gustafsson, arbetsmiljö och säkerhetsexpert

Företagsanpassade konsultuppdrag:

Exempel på uppdrag som vi genomfört inom privat- och offentlig verksamhet:

 • Revision och uppföljning av arbetsmiljöverksamhet
 • Kvalitetssäkring av arbetsmiljöarbetet
 • Utvärdering och upprättande av policy och mål
 • Upprätta rutiner och dokumentation
 • Handledning vid rehabilitering
 • "Bollplank" för företagsledare och personalchefer
 • Action-learning program

Du är varmt välkommen att kontakta oss för förutsättningslösa och inspirerande diskussioner. Det leder med säkerhet till nya ideer och utvecklande samarbete.

Tid & plats

21-22 oktober 2020. Hilton Slussen, Stockholm

Investering

9.900:-

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Det delegerade arbetsmiljöarbetet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Zober Arbetsmiljö AB

Zober Arbetsmiljö AB

Vi har utbildat 20.000-25.000 deltagare i externa öppna kurser. Företagsinternt har vi utbildat över 150.000 (!) chefer, arbetsledare, skyddsombud, personalchefer, HR-adm osv Vi har mångårig erfarenhet av kompetensutveckling inom arbetsmiljö och rehabilitering. Vi utbildar över hela landet, både privata företag och offentliga organisationer. Genom våra...


Läs mer om Zober Arbetsmiljö AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Zober Arbetsmiljö AB

Vretavägen 43
755 91 Uppsala

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Det delegerade arbetsmiljöarbetet från Zober Arbetsmiljö AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Bli den första att recensera Det delegerade arbetsmiljöarbetet!

Liknande utbildningar