Visa utbildning.se som: Mobil

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Yrkeshögskolan i Borås
Kort om utbildningen
2 år, 400 YH-poäng
   
Borås, Lidköping, Uddevalla
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Kursbeskrivning

Det byggs som aldrig förr! Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Läs vidare om bygglovshandläggare YH på Borås Yrkeshögskola! 

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande..

Utbildningens upplägg

Du läser utbildningen på distans (telebild) vid Borås Yrkeshögskola. Huvudort för utbildningen är Campus Västra Skaraborg.

Kurser som ingår i utbildningen

 • Boverkets byggregler, 40 poäng
 • Digitalisering i bygglovsprocessen, 15 poäng
 • Hållbar utveckling, 20 poäng
 • Kommunal förvaltning, 10 poäng
 • Kommunikation och konflikthantering, 20 poäng
 • Lagstiftning och juridik, 30 poäng
 • Praktisk bygglovshandläggning, 30 poäng
 • Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 25 poäng
 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 poäng
 • Tillsyn och kontroll, 30 poäng
 • Yrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 poäng
 • Examensarbete, 10 poäng
 • Lärande i arbete (LIA) 1, 30 poäng
 • Lärande i arbete (LIA) 2, 60 poäng

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet. 

Målgrupp

För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs även särskild behörighet vilket betyder att du måste uppfylla något av följande:

 • Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 •  Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper - kurser

Betyg E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Byggnadsverk, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Bygg och anläggning 1, 200 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Arkitektur – hus, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Ansökan

Du söker via en länk på utbildningens hemsida. 

Investering

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen som Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Yrkeshögskolan i Borås

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nu inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Yrkeshögskolan i Borås

Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör från Yrkeshögskolan i Borås, fyll i dina uppgifter: