Inga recensioner än

Förtroendefullt Samarbete

YesP, i Gullmarsstrand
Längd
3 dagar
Pris
13 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
3 dagar
Pris
13 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 13 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

I många organisationer och företag är prestationsförmågan betydligt större än resultatet. Potentialen finns hos alla människor och alla organisationer och ligger närmare till hands än du kanske tror. Det handlar till stor del om förmågan att kunna samarbeta, förhandla och göra affärer på ett framgångsrikt sätt som samtidigt bygger långsiktig tillit.

Om du levde och agerade i en företags- eller organisationskultur där ni alla kände er betydelsefulla, kompetenta och omtyckta – hur tror du att du skulle må? Hur långt skulle ni kunna nå?

  • Hur bygger vi tillitsfulla och förtroendefulla relationer?
  • Hur kan jag stärka förtroendet i befintliga relationer?
  • Hur förhåller jag mig och hur reagerar jag i pressade situationer?
  • Hur får jag mina behov tillgodosedda utan att det sker på bekostnad av någon annan?
  • Hur minskar vi kostnader för konflikter och missförstånd i organisationer?

Att arbeta med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt Samarbete® i organisationen ger kunskaper och insikter om vad som skapar framgång i konflikthantering, förhandling och när det gäller att bygga långsiktigt framgångsrikt samarbete.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

20 september, 2023

  • Öppen utbildning
  • Gullmarsstrand

22 november, 2023

  • Öppen utbildning
  • Gullmarsstrand

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ledare eller som på något sätt förhandlar eller vill utveckla sin förmåga att hantera konflikter.

Vill du utveckla förmågan att bygga framgångsrika team eller långsiktiga relationer så är det här också tillfället att få verktygen.

Kursinnehåll

Programmet bygger på en kombination av ”hårda” och ”mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes”. Den utvecklar förmågan att tydliggöta egna intressen men också att se och respektera fler perspektiv en sitt eget. Den hjälper till att steg för steg inleda, driva och avsluta en problemlösnings-process på ett konstruktivt sätt.

Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element®, utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz. The Human Element är en teori och ett förhållningssätt som ger ökad förståelse för mellanmänskliga relationer och hjälper oss att effektivare kunna hantera dem. Den ger oss möjligheter att bli medvetna om egna reaktioner och försvarsattityder som leder oss in i konflikter och låsningar. Den hjälper oss att utveckla vår förmåga att initiera och inleda en kontakt och att lyssna på ett sätt som främjar goda relationer och problemlösning

Upplägg

Programmet omfattar tre intensiva dagar i internatform på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil. Vi varvar kortare teoriavsnitt med övningar samt individuella och gemensamma reflektioner. Innehållet utgår från fem mycket praktiska och omedelbart användbara färdigheter som krävs för att bygga tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan individer och inom grupper och organisationer.

Du får med dig verktyg att förhandla vid intressemotsättningar och som utvecklar din kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Du lär dig metoder och förhållningssätt för att nå överenskommelser där samtliga inblandande känner sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Vi tränar metoder och färdigheter under utbildningens gång i allt mer vardagsnära situationer.

Mat & logi

Kostnader för logi (enkelrum + mat) tillkommer 

2023-03-15—17      6 800 kr

2023-04-26—28      6 800 kr

2023-09-20—22      8 200 kr

2023-11-22—24      6 800 kr

Kursledare

Vi som handledare har var och en 15 års erfarenhet av att handleda och utbilda andra i Förtroendefullt Samarbete ®, egen chefserfarenhet och över 20 års arbete med att utveckla organisationer i rollen som managementkonsult.

Jonas Wirén - YesP

Jonas Wirén

Jeanette Söder - Optimore

Michael Matsson - Självklart

 

Examen, diplom m.m.

Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren utbildningscertifikat

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förtroendefullt Samarbete, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
YesP
Kungstorget 11
411 10 Göteborg

Jobba smartare med organisationsutveckling

Med över 20 års erfarenhet av organisationsutveckling är YesP experter på att hjälpa företag och organisationer att analysera, skapa och genomföra en hållbar kultur- och prestationsutveckling. Vi arbetar med organisationsutveckling, utveckling av företagskultur samt ledningsgrupp och ledarskapsutveckling. En organisations prestation...

Läs mer om YesP och visa alla utbildningar.

Highlights