Inga recensioner än

Diplomerad Paralegal - med affärsinriktning

Xpectum AB, Distans
Längd
Egen takt
Pris
49 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Utbildningen startar vid beställning. se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
Egen takt
Pris
49 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Utbildningen startar vid beställning. se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Utbildningen Paralegal med affärsinriktning kommer lanseras januari. Gör en intresseanmälan för att få mer information och besked om när den är beställningsbar.

Tycker du att det är kul med juridik och skulle du önska erhålla en yrkestitel och på så sätt få möjlighet att göra en karriär som paralegal?

Yrkestiteln paralegal har funnits i Sverige i drygt 10 år men i USA har den funnits sedan slutet av 1960-talet. En paralegal assisterar en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och besitter kunskaper som är övergripande inom juridiken men också inom ekonomi, projektledning, juridisk svenska och engelska.

På en arbetsplats är en paralegal en viktig resurs med en förmåga att söka information, göra rättsutredningar men även vara ett stöd åt sin principal både vid möten med klienter och som bisittare i domstol. Vanliga arbetsplatser förutom på advokatbyråer är på domstolar, åklagarmyndigheter, polisen, andra myndigheter, juridiska avdelningar på bolag osv.

Att utbilda till sig paralegal kan vara ett sätt att klä befintliga praktiska kunskaper och erfarenheter med en yrkestitel eller ett nytt karriärval då yrkestiteln öppnar upp många dörrar och möjligheter.

Huvuddelen av paralegalutbildningen i Sverige sker idag genom två-åriga YH-utbildningar som finns bl. a. i Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna distansutbildning – Diplomerad Paralegal – riktar sig till dig som vill kombinera studier med befintligt arbete och genomföra utbildningen på kortare tid än två år. Men tänk på att denna utbildning är ingen genväg till examen och erhållande av yrkestiteln då tempot är både högt och krävande. Tanken är att utbildningen ska kunna kombineras med ett arbete men då krävs det att du avsätter tid på kvällar och helger. Har du tidigare erfarenheter från en arbetsplats inom de juridiska områdena har du stor nytta av detta. Beroende på tidigare erfarenheter, läsvana, dina språkkunskaper kan utbildningen genomsnittligt kräva 10 – 15 timmar per vecka.

Utbildningen är teoretisk men med många inslag av många praktiska moment. Med den metod du kommer att lära dig under utbildningen kommer du upprätta många handlingar som är viktiga för din framtida yrkesroll. Du kommer lära dig att göra rättsutredningar, upprätta PM, skriva inlagor till domstol, brev till klient, motpart och myndighet, tolka avtal, förhandla avtal och olika tvistlösningsmodeller.

Utbildningen är huvudsakligen baserad på ett online-format, dvs. till stora delar självstudier. Löpande under kursen presenteras metodfrågor vilka skall lämnas in skriftligen med återkoppling av dina lärare. Du kommer även ha ett antal möten på distans med dina lärare där du kommer ha en del muntliga presentationer och argumentation samt möjlighet att ställa frågor. Utbildningen består utöver examensarbetet av sex delkurser vilka examineras med skriftliga tillämpningstentamen.

Denna utbildning motsvarar YH-utbildningarnas kursinnehåll med undantag av att det inte ingår någon yrkespraktik. Inriktningen på denna utbildning är, att du till skillnad mot YH-utbildningen, erhåller en fördjupad kunskap i kommersiell rätt. Den som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom det juridiska området rekommenderas att om möjligt under utbildningen försöka erhålla praktik på antingen en advokatbyrå eller domstol.

Kursstart sker när du vill och utbildningen börjar i samband med när du beställer kursen om inte annat överenskoms. Kurslitteraturen ingår i kursavgiften. Under utbildningen har du löpande kontakt med lärarna och du erhåller löpande kommentarer och utvärderingar på dina inlämningsuppgifter och tentamen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Utbildningen startar vid beställning.

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Examination

För att erhålla din diplomering krävs godkänt på samtliga delkurser samt examensarbetet. Om du klarar alla deltentamen på de olika kurserna samt övriga obligatoriska uppgifter så blir du diplomerad paralegal och erhåller en yrkeslegitimation i form av ett certifikat som styrker din personliga kunskap och färdighet.

Studieomfattning:

ca 15-20 timmar per vecka under ca 9 månader. OBS, du läser i egen takt men har max 18 månader på dig att genomföra studierna.

Stödfunktioner:

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Dina handledare har lång erfarenhet av att undervisa inte bara paralegals utan även studenter på universitet och högskolor på dels juristprogrammet, dels ekonomikandidatprogrammet. De anlitas även av ofta av näringslivet för utbildningar och även Advokatsamfundet. Men förutom att de är lärare är de även praktiker och jobbar som advokat och juridisk rådgivare. De har en god vana av att både undervisa paralegal samt arbeta med paralegal som en viktig kollega.

Du kan läsa mer om advokat Anna Öster som pionjär för paralegalutbildning i Sverige i advokatsamfundets tidning ”Advokaten” – klicka här för att läsa artikeln.

Media:

 • Digitalt utbildningsmaterial via en kursplattform.
 • Kurslitteratur enligt litteraturlista (Kurslitteraturen ingår i kursavgiften).
 • Användarkonto på JUNO som är Sveriges största juridiska informationsdatabas.

Målgrupp

 • Du som ej tidigare har kommit i kontakt med juridik men som önskar göra ett karriärsbyte. Har du intresse för juridik och önskar jobba som en viktig resurs på advokatbyrå, domstol, myndighet eller bolag så är denna utbildning en val för att erhålla dels kompetens, dels en yrkestitel som skapar möjlighet att bli en viktig kollega på dessa arbetsplatser.
 • Du som idag kommer i kontakt med juridik i ditt arbete men vill erhålla en yrkeslegitimation och få möjlighet att stärka din yrkesposition med en fördjupad kunskap. Utbildningen till paralegal kommer hjälpa dig i din nuvarande yrkesroll då den ger dig en god metodlära och förståelse för de olika rättskällorna. På så sätt kommer du enklare kunna finna, analysera och göra rättsutredningar inom de områden du verkar och därmed kvalitetssäkra dina leveranser.

Kursinnehåll

JURIDIK

 • Affärsjuridiken så som avtalsrätt, köprätt, associationsrätt, obeståndsrätt, sakrätt.
 • Marknadsrätt
 • Immaterialrätt
 • Straffrätt
 • Processrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Familjerätt och arvsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • EU-rätt

BOKFÖRING OCH REDOVISNING

 • Ekonomiska grundbegrepp.
 • Vanliga affärshändelser.
 • Mervärdesskatt.
 • Faktura, reskontra.
 • Bokföring i praktiken.
 • Leverentörsreskontra.
 • Kundreskontra.
 • Avstämningar.
 • Bokföring av inköp och försäljning.
 • Personals lön, soc avg och skatt.
 • Avskrivningar.
 • Periodiseringar.
 • Enkelt bokslut.
 • Värdering av tillgångar och skulder.

RÄKENSKAPSANALYS

 • Redovisningslagstiftning.
 • Årsbokslutets innehåll.
 • Årsredovisningens innehåll.
 • Nyckeltalsberäkningar.
 • Nyckeltalsanalys.
 • Datorsimuleringar.

SPRÅK

 • Juridisk Svenska – Löper genom hela utbildningen
 • Juridisk Engelska
 • Juridisk engelska kontra traditionell engelska.
 • Etablerade översättningar av ord och fraser.

ADVOKATETIK

 • Vad är god advokatsed?
 • Advokatsamfundets regelverk

PROJEKTLEDNING

 • Teoretisk grund
 • Praktisk övning

Investering

Allt material ingår i kursavgiften 86 250,00 kr inklusive moms

Kursledare

Dina handledare har lång erfarenhet av att undervisa inte bara paralegals utan även studenter på universitet och högskolor på dels juristprogrammet, dels ekonomikandidatprogrammet. De anlitas även av ofta av näringslivet för utbildningar och även Advokatsamfundet. Men förutom att de är lärare är de även praktiker och jobbar som advokat och juridisk rådgivare. De har en god vana av att både undervisa paralegal samt arbeta med paralegal som en viktig kollega.

Du kan läsa mer om advokat Anna Öster som pionjär för paralegalutbildning i Sverige i advokatsamfundets tidning ”Advokaten” – klicka här för att läsa artikeln.

Examen, diplom m.m.

Diplom

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Paralegal - med affärsinriktning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Xpectum AB

xpectum

xpectum erbjuder distanskurser inom ekonomi, juridik, data och personlig utveckling. xpectum har mer än 20 års erfarenhet av distansutbildningar och vår styrka är att vi erbjuder distanskurser med personlig handledning där professionella handledare ger full support. Ett interaktivt studiematerial med...

Läs mer om Xpectum AB och visa alla utbildningar.

Highlights