Inga recensioner än

Affärsekonomi för tekniker

Xpectum AB, Distans
Längd
3 dagar
Pris
6 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
När du vill se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
3 dagar
Pris
6 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
När du vill se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Affärsekonomi för teknikerpå distans

En distanskurs där du går igenom ett antal viktiga redskap för ekonomisk styrning och företagets ekonomiska rapportering. En utbildning för tekniker som behöver lära sig det viktigaste i ekonomi på kort tid. Den passar alla i ledande position som behöver lära sig det viktigaste i ekonomi på kort tid tex ekonomistyrning och ekonomiska flöden. Det är en bra kurs för alla i organisationen även om man inte direkt jobbar med ekonomistyrande frågor. Målet är att du ska få viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Kunskaperna ger dig förutsättningar för att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor. Du lär dig vad som driver ett företags lönsamhet, hur man styr företaget med nyckeltal och hur man läser ekonomiska rapporter samt sambanden bakom lönsamheten, kassaflödesanalys och kapitalbindning, kostnadsanalys, investeringsbeslut och budgetarbete.Målet är du ska kunna vara med att öka lönsamheten genom bättre förståelse för de ekonomiska flödena. Därutöver lär du dig använda det ekonomiska språket på ett effektivt sätt. Teorin i det interaktiva kursmaterialet varvas med praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. Kursstart när du vill – Utbildningen börjar när du beställer. Xpectum har lång erfarenhet (sen 1996) av distansutbildningar du får en utbildning som håller hög kvalitet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

När du vill

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Examination

Tentamen och  inlämningsuppgifter.

Studieomfattning:

3-4 dagar om man studerar heltid (dvs 8 tim/dag). Du väljer sjöälv studietakt och kan fördela det som du vill under 6 månader.

Innehåll:

Affärsidé & Strategier

 • Bulkaffärsidén
 • Specialaffärsidén
 • Effektiv affärsidé
 • Affärsidéns utvecklingsfaser
 • Varumärket
 • Varumärkets betydelse

Ekonomistyrning

 • Inledning
 • Kvantitativa modeller
 • Uppföljning
 • Modell=Sant?
 • Effektiv ekonomistyrning

Budgetering

 • Utformning
 • Anpassning
 • Budgetens syften
 • Delbudgetar
 • Huvudbudgetar
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Budgetarbete – exempelföretaget

Kalkylering

 • Grundbegrepp
 • Kostnader
 • Indelning av kostnader
 • Indelningsgrunder
 • Resultatplanering
 • Resultatdiagram
 • RK och FK – exempelföretaget
 • Prissättning – exempelföretaget
 • Formler
 • Simulering Resultatanalys
 • Bidragskalkylering
 • Täckningsbidrag
 • Ledig kapacitet

Räkenskapsanlys

 • Informationsskyldighet
 • Intressentmodellen
 • Intressenter
 • Hur påverkas nyckeltalen?
 • Nyckeltal & Analys
 • Nyckeltal som jämförelse
 • Nyckeltalens komponenter
 • Analys av nyckeltal
 • Gruppering av nyckeltal
 • Nyckeltal från BR
 • Nyckeltal från RR
 • Nyckeltal från Noter
 • Intressenters funderingar

Investering

 • Investeringsbeslut
 • Kalkylmetoder
 • Pay back metoden
 • Nuvärdemetoden
 • Investeringar – exempelföretaget
 • Kassaflöde
 • Introduktion till nyckeltal & analys

Årsbokslut & Årsredovisning

 • Resultat- och balansräkning
 • Årsredovisningens innehåll
 • Frivillig information
 • Utökad informationsskyldighet
 • Börsföretag
 • Ekonomisk rapportering – exempelföretaget

Målgrupp

Ingenjörer och tekniker som är i behov av grundläggande ekonomikunskaper.

Investering

6400 kr ex moms

Examen, diplom m.m.

Efter godkänd examen erhålls ett kursintyg.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Affärsekonomi för tekniker, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Xpectum AB

xpectum

xpectum erbjuder distanskurser inom ekonomi, juridik, data och personlig utveckling. xpectum har mer än 20 års erfarenhet av distansutbildningar och vår styrka är att vi erbjuder distanskurser med personlig handledning där professionella handledare ger full support. Ett interaktivt studiematerial med...

Läs mer om Xpectum AB och visa alla utbildningar.

Highlights