Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Skadestånd vid myndighetsutövning

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
7 900 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en översikt över rättsregler och praxis vad gäller skadestånd vid fel i myndighetsutövning hos statliga och kommunala myndigheter. Deltagande på kursen utvecklar dina kunskaper om de olika regelkomplexen, av bedömningar gällande uppsåt och vårdslöshet och i kausalitets- samt skadebedömningsfrågor.

Skadestånd vid myndighetsutövning är ett område där det skett snabb rättsutveckling under senare tid samtidigt som området blivit mer komplext under inflytande av Europarätten. I Europarätten ses offentligrättsliga skadestånd som en del av den enskildes rättsskydd (jfr Art. 47 EU-stadgan och Art. 13 EKMR).

Denna kurs behandlar dels de allmänna reglerna om skadestånd samt frågor om skadestånd p.g.a. överträdelser av RF. Vidare behandlas de Europarättsliga grunderna för skadestånd under EU-rätten och EKMR. EU-rätten och EKMR skiljer sig dels genom utrymmet för skadestånd p.g.a. lagstiftning och dels p.g.a. det större utrymmet för skadestånd p.g.a. domstolars agerande.

Frågor om vårdslöshet och det allmännas ansvar vad gäller skadestånd aktualiseras också, i synnerhet i förhållande till Europarätten.

Vad gäller Europarätten finns också delvis andra beräkningsgrunder för att bedöma skador än vad som traditionellt gällt i svensk rätt, där man som huvudregel endast ersatt ekonomiska skador.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiskt verksamma jurister vid advokatbyråer, myndigheter och domstolar.

Grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt och relevanta delar av skadeståndsrätten förutsätts men inte specialisering utöver det.

Plats

Centralt i Stockholm 

Program

Kursprogram

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:15 Skadestånd vid myndighetsutövning

 • Skadeståndslagen
 • RF
 • EKMR
 • EU-rätten
 • De olika regelkomplexens tillämplighet

10:15 - 10:30 Kaffepaus

10:30 - 11:30 Typer av fel

 • Fel i myndighetsutövning
 • Fel i faktisk verksamhet hos myndigheter
 • Gränsdragning mellan myndigheters fel och enskildas ansvar
 • Fel i domstolsbeslut
 • Fel i lagstiftning

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - 13:30 Standarden för ansvar

 • Vårdslöshet
 • Uppsåt
 • Strikt ansvar
 • Mildare ansvar för myndigheter?

13:30 - 13:40 Bensträckare

13:40 - 14:45 Problem utifrån praxis

 • Kan fel i handläggning leda till skadeståndsansvar?
 • Myndigheters skyldighet att åsidosätta svensk lagstiftning som strider mot EU-rätten?

14:45 - 15:00 Kaffepaus

15:00 - 16:30 Bedömningar av skador

 • Ersättning för ekonomiska skador
 • Ersättning som medel för effektivt åtnjutande av rättigheter: ideella och ekonomiska skador

16:30 Kursen avslutas

Kursledare

Carl Lebeck är jur.dr. i offentligrätt (Stockholms Universitet) och har mastersexamina i juridik från Harvard Law School och Oxford University. Han har lång erfarenhet av forskning och undervisning vid universitet och högskolor samt för praktiskt verksamma jurister

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skadestånd vid myndighetsutövning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Skadestånd vid myndighetsutövning!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar