Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Rättssäker och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
1 dag
7 900 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Rättssäker och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn    

Kursen behandlar de viktigaste delarna av miljöbalken och allmänna juridiska förutsättningar för att kunna bedriva tillsyn på ett rättssäkert och effektivt sätt. I kursen ingår också hur ärenden ska hanteras rent praktiskt, hur man hanterar klagomålsärenden respektive utför tillsyn ex officio och hur man lägger upp tillsynskampanjer. Kursen ger praktiska skrivtips för förelägganden samt en genomgång av hur viten används.

Kursdagen behandlar även frågor om bevisbörda och ingripandegrunder, skälighet samt grundläggande principer om legalitet och proportionalitet i tillsynen. Det kommer även bli en diskussion om goda rutiner för tillsynsbesök, tillsynsplanering och för det juridiska efterspelet i och med att miljö- och livsmedelstillsynen kräver god hand med företag och enskilda.

Bakgrund

Tillsynslagstiftning är en viktig del av miljölagstiftningen. Miljötillsynen består av två ben, myndighetsutövning för att säkerställa regelefterlevnad samt stöd och råd från tillsynsmyndigheter till de tillsynsobjekt som omfattas av tillsynen. Typiskt för miljölagstiftningen är också att det ofta ingår egenkontroll, som måste hanteras i tillsynen. Miljöbalken och dess förordningar innehåller regler av typiskt ingripande karaktär, såsom förelägganden, viten och skyldighet för tillsynsmyndigheter att anmäla brott.

Den som ska arbeta med miljö- och livsmedelstillsyn måste också ha mycket god kunskap och känsla för den allmänna förvaltningsrätten och hur man ska hantera beslut som överklagas eller situationer då tillsynsmyndigheterna själva ska driva ärenden.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar praktiskt och juridiskt med tillsynen och som har minst grundläggande kunskaper om lagstiftningen såsom myndighetsjurister och tillsynspersonal samt deras chefer och politiker i ansvarig nämnd inom både statlig och kommunal verksamhet. 

Exemplen är utformade på sådant sätt att även den som har djupare kunskaper inom juridik och praktik kommer att få fördjupande och tänkvärda diskussioner. Vi kommer att gå igenom tillsynen från ax till limpa och detta innebär att det även blir fördjupning i den rättsliga hanteringen vid exempelvis överklaganden.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. 

Program

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

 • Vad är tillsyn?
 • Lagstiftning i allmänhet inom området och arbetssätt i översikt med koppling till miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
 • MKN i tillsynen.

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:00

 • Förvaltningslagen och kommunallagen
 • Tolka vad ”service” är
 • Konsten att skriva beslut
 • Hantering av föreläggande med vite
 • Vad är myndighetsutövning genom ingripanden?

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:00

 • Hantering av omvärlden
 • Klagomål
 • Problem med tillsynsobjekt
 • Processväg i domstolar
 • Åtalsanmälningar enligt miljöbalken- när och hur?

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

 • Tips på kunskapsbanker
 • Tips om organisation och informationsöverföring på myndigheten
 • Miljötillsynen och den fysiska planeringen- hur samverkar detta?

16:30

Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Tillsynslagstiftningen som sådan och dess särskilda kännetecken.
 • Miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens regler om tillsyn och de allmänna hänsynsreglerna.
 • Om egenkontroll och dess betydelse för tillsynen
 • Allmänna förvaltningsrättsliga förutsättningar och grundläggande principer
 • Legalitet och proportionalitet inom tillsynen
 • Bevisbördans placering enligt miljöbalken och generellt vid myndighetsåtgärder
 • Att agera genom förelägganden och om vad som kan uppnås den vägen
 • Viten och hur man arbetar med viten
 • Konsten att skriva ett bra beslut
 • Konsten att hantera ett överklagande och att själv överklaga
 • Vad händer vid överprövningen
 • Att hantera klagomål
 • Att bedriva tillsyn ex officio
 • Att prioritera inom tillsynen och att motivera sina prioriteringar
 • Praktiskt om egenkontroll och rapportering
 • Att läsa mellan raderna och vikten av ett skarpt öga
 • Att hantera sin ”omvärld”

Investering

7 900 kr exkl. moms. 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Dr. Margaretha Svenning, Miljöjurist
Rolf Englesson, Civilingenjör

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Rättssäker och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Rättssäker och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn !

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar