Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
1 dag
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta VJS för mer information - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Överprövning av offentlig upphandling - domstolsprocessen

Bestämmelserna om rättsmedel i offentlig upphandling härstammar i huvudsak från tre EU-direktiv och har införlivats i 16 kapitlen LOU och LUF. Utöver de två tidigare rättsmedelsdirektiven införlivades bestämmelserna i det s.k. tilläggsdirektivet per den 15 juli 2010, vilket innebar att en rad nya rättsmedel infördes i svensk rätt.  

Under dagen redovisas förutom de tidigare och nya bestämmelserna om rättsmedel i LOU och LUF även de särskilda processer för upphandlingsmål som har utvecklats i domstolarna. Här avses frågor avseende talerätt, officialprincipen, interimistiska beslut, åberopsbörda och verkan av olika beslut av de upphandlande myndigheterna och enheterna. Även relevanta avgöranden från EU-domstolen kommer att behandlas. 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till domare i förvaltningsdomstolar, advokater och biträdande jurister, jurister på myndigheter och offentliga bolag och upphandlingschefer som vill utöka sin förståelse för och kunskap om förvaltningsprocessen i offentlig upphandling.

Plats

Centrala Stockholm

Utdrag från programmet

  • Partsställning och processram i överprövningsprocessen
  • LOU:s rättsmedel – överprövning, skadestånd m.m.
  • Överprövningsbara beslut, talerätt och avtalsspärr
  • Preklusionsfrågor
  • Bevisfrågor
  • Nyheter inom den offentliga upphandlingen

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.05-09.45 Ansökan om överprövning

- Överprövningsinstitutet
- Överprövningsbara beslut
- Regler om avtalsspärr

09.45-10.30 Upphandlingsmål i FPL

- Talerätt och partsställning
- Processramen
- Domstolarnas roll i processen
- Officialprincipen i upphandlingsmål

(10.30-10.45 Kaffe)

 10.45-12.00Upphandlingsmål i FPL (forts.)
- Bevisbörda och beviskrav
- Bevisfrågor från ett praktiskt perspektiv
- Domslut och dess följder
- Beslut om avskrivning/avvisning

(12.00-13.00 Lunch)

 13.00-14.45 Processen i kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen
- Prövningstillstånd
- Interimistiska beslut
- Att processa i överinstans i praktiken

(14.45-15.15 Kaffe)

 15.15-16.15 Skadestånd som rättsmedel (forts.)
- Processen
- Skadestånd enligt LOU
- Skadestånd vid otillåten direktupphandling
- Betydelsen av tidigare förvaltningsprocess
- Specialfall: Anbudens giltighetstid

16.30-17.00Nyheter inom offentlig upphandling
- Nya regelverket för offentlig upphandling
- Nya bestämmelser av intresse för överprövningsprocessen
- Särskilt om upphandling av koncessioner
- Förändringar framöver

Investering

8900 kr ex moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Anna Ulfsdotter Forssell -advokat och ägare, Ulfsdotter Law.

Examen, diplom m.m.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,4

Baseras på 9 recensioner.

Daniel Dahlström
(4)
Bra upplägg, innehåll och mycket bra samspel mellan föreläsarna. Sammantaget en väldigt intressant och givande kurs!
Mona Ejnestrand
(5)
Det var precis det här jag behövde, en genomgång av bestämmelserna kring överprövning och en hel del tips.
Patricia Jonsell
(4)
Mycket bra föreläsare, både vad gäller formen för framställningen och innehållet.

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 9 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar