Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta VJS för mer information - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Hanteringen av uppgifter är en fråga som berör alla myndigheter. I svensk rätt styrs skyddet för uppgifter i offentlig verksamhet av tre principer, yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och sekretesskyddet för allmänna respektive enskilda intressen. Denna kurs ger en översikt över sekretesskyddets syften, struktur och begränsningar.

Hanteringen av sekretessbelagda uppgifter, sekretessprövning och styrkan i sekretesskyddet, liksom undantag från sekretessen, enskilda möjligheter att förfoga över sekretesskyddet och meddelarfriheten är teman som behandlas under kursen.

Kursen kommer att behandla följande programpunkter:

 • Vad är offentlighetsprincipen?
 • Begränsningar i offentlighetsprincipen?
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Allmänna handlingar – sekretessbelagda uppgifter
 • Sekretess till skydd för vem?
 • Sekretess- och offentlighetsintressen
 • Olika sekretessbedömningar för olika typer av personuppgifter?
 • Typer av sekretess
 • Vilka sekretessbestämmelser gäller för vem?
 • Enskildas möjligheter att förfoga över sin sekretess
 • Vissa undantag från sekretessen
 • Meddelarfriheten – att berätta när man egentligen inte får
 • Sanktioner vid brott mot sekretessen

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till de som arbetar med statlig tillsyn inom den offentliga sektorn.

Investering

7 900 kr exkl. moms

Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kursledare

Föreläsare:

Carl Lebeck är jur. kand. och har mastersexamina från Oxford University och Harvard Law School. Han är doktorand i statsrätt vid Stockholms Universitet och försteamanuensis (lektor) i rättsvetenskap vid Högskolan i Lillehammer.

Han har publicerat en bok om EU-stadgan om grundläggande rättigheter samt ett stort antal artiklar inom EU-rätt, mänskliga rättigheter och offentlig rätt. Han har undervisat vid Stockholm Universitet, Köpenhamns Universitet och Södertörns Högskola

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar