Visa utbildning.se som: Mobil

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-04-28 08:30 - Stockholm
Stockholm
Svenska
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2020-04-28 08:30  
8 900 SEK
2020-10-06 09:00  
8 900 SEK

Kursbeskrivning

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna - att fylla i och tolka kontrakt (formuläret 12B.2), uppsägningar och ansvar

Bakgrund
Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Innehåll
Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.2) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen. Även förslaget till nya hyreslagar berörs.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt också till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar.

Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.2)
 • Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Tillåten användning, avvikelser
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder alt. sanktionerna
 • Hyresgästens uppsägning
  - för avflyttning
  - för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
 • Hyresvärdens uppsägning för avflyttning
 • Dito för omförhandling
  - bundenhet från avtalssynpunkt
  - bundenhet från skadeståndssynpunkt
 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
 • Uppskovsprövning
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 16:45

Program

Kursprogram

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

 09:00 - 10:30 Hyra – avgränsningar och grundläggande begrepp

 • Avtalstid, uppsägningsskyldighet
 • Lokalens skick, underhåll, tillåten användning, brist i lokalen, felansvar/påföljder, avtalsutrymmet

10:30 - 10:45 Kaffepaus

10:45 - 12:00

 • Uppsägningar, hyresvärdens/hyresgästens, formkrav i olika fall, överlämnande
 • Att skriva/tolka lokalhyresavtal (12B.3), borgen och andra särskilda avtalsklausuler

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:00

 • Hyresgästens indirekta skydd för besittningen
 • ”Obligatorisk” medling i hyresnämnd, hyresvärdens bundenhet, taktiska frågor
 • Skadeståndsfallen/obefogad förlängningsvägran
 • Flyttning eller nedläggning? Skadeberäkning/-värdering, ersättningsgilla poster
 • Yttrande om marknadshyra/ersättningslokal
 • Uppskov med avflyttning

15:00 - 15:20 Kaffepaus

15:20 - 16:30

 • Störningar, inom hyresförhållandet/miljöbalken
 • Överlåtelse, upplåtelse av hyresrätten
 • Förverkande (hävning)
 • Konkurs

16:30 Kursen avslutas

Investering

8 900 kr exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Kursledare är:

Advokaterna Ulf Skorup och Tomas Underskog, båda författare av en lagkommentar i ämnet och verksamma vid Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 10 recensioner.

Erik Hägnefors Sander
(4)
En bra, översiktlig och handgriplig föreläsning som medför stor praktisk nytta.
Linda
(5)
Bra kurs även för en icke-jurist utan några direkt förkunskaper om hyreslagen!
Peter Liderås
(4)
Nyttig genomgång och hög kunskap hos kursledare.

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 10 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar