Visa utbildning.se som: Mobil

Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
3,5 timmar
4 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken

Den här kursen riktar sig främst till dig som känner till eller misstänker att din verksamhet gett upphov till en föroreningsskada och som söker vägledning i hur frågan kan komma att handläggas. Kanske har du fått en underrättelse från länsstyrelse eller miljökontor om att ditt bolag kan ha ansvar för en föroreningsskada på egen eller annans fastighet. Du kan även ha fått frågan om föroreningsskador i samband med en köp-/säljsituation där ansvar för markförorening ska hanteras avtalstekniskt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till HSE-chefer, miljöchefer, miljösamordnare, bolagsjurister med ansvar för miljö- och fastighetsrättsliga frågor samt andra yrkesverksamma inom området.

Kursinnehåll

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Fördjupning om miljöbalkens ansvarsregler, begreppet verksamhetsutövare, preskriptions­bestämmelser och ansvarsfrågor vid obestånd
  • Begreppet nödvändiga avhjälpandeåtgärder
  • Hur avgörs skäligheten? Om riskvärdering och skälighetsbegränsningar av ansvar
  • Ny praxis från mark- och miljööverdomstolen rörande ansvar för undersökning och avhjälpandeåtgärder
  • Regleringsprocessen, aktörer och vägvalsfrågor
  • Riskidentifiering i samband med överlåtelser, nedläggning eller ändring av markanvändning (från industriell till annan)
  • Specialfall - Exploatörens ansvar, fastighetsägarens ansvar, finansiärers ansvar, moderbolagsansvar, ansvarsgenombrott
  • Hantering av föroreningsskador i avtal

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 12:00

Program

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:15
Miljöbalkens regler om föroreningsskador och ny praxis på området

10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30
Myndigheternas vägledningar och regleringsprocessen i praktiken

11:30 - 12:00
Hantering av föroreningsskador i avtal

12:00
Kursen avslutas

Investering

4900 sek. exkl. moms. 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, smörgås och kaffe samt fika.

Kursledare

Föreläsare

Linnea Ljung
Advokat, Setterwalls Advokatbyrå
Linnea har mer än tio års erfarenhet av frågor som rör förorenade områden, och har som juridiskt biträde hanterat föroreningsfrågor vid tvister och vid så kallad Miljö Due Diligence i samband med försäljning och köp av både verksamheter och fastigheter. 

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören