Visa utbildning.se som: Mobil

Grundläggande plan- och byggrätt

VJS - en del av Karnov Group
Kort om utbildningen
7 timmar
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta VJS för mer information - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

GRUNDLÄGGANDE PLAN- OCH BYGGRÄTT

Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten, dvs. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer, tillämpliga allmänna hänsynsbestämmelser, översiktsplan, detaljplan, bygglov (lovplikt, förutsättningar för bygglov m.m.) samt tillsyn (föreläggande, byggsanktionsavgift m.m.) och överklagande. Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.

Kursen ger värdefulla praktiska kunskaper inom ett dynamiskt och viktigt rättsområde som är under ständig förändring. Föreläsarna varvar en genomgång av lagstiftning, förarbeten och praxis med praktiska och konkreta exempel. Välkommen på kurs! 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister, kommunjurister m.m., men även till andra verksamma inom området, t.ex. stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer, bygglovsinspektörer, nämndsekreterare etc.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kommunala planmonopolet
  • Allmänna och enskilda intressen
  • Översiktsplan och detaljplan
  • Bygglov
  • Tillsyn; föreläggande och byggsanktionsavgift
  • Överklagande

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Program

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00
PBL:s historik och systematik samt det kommunala planmonopolet m.m.

10.00-12.00
Översiktsplan och detaljplan

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.00
Lovplikt och bygglov

15.00-15.30
Tillsyn

15.30-15.50

Kaffepaus

15.50-16.45
Tillsyn och Överklagande

16.45-17.00
Uppsummering och avslutning

Investering

8900 sek exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika. 

Kursledare

Jesper Blomberg och Pontus Gunnarssonhar arbetat med plan- och bygglagen i nästan 20 år, Jesper främst som domare och lärare och Pontus främst som advokat och stadsjurist. De undervisar sedan lång tid tillbaka i plan- och byggrätt och skriver även lagkommentarer till bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande plan- och byggrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Nanna Bergendahl
(3)
Intressant men lite djupt i vissa delar. Mitt intresse var främst planer så hade varit väldigt intressant att endast kunna gå denna del.
Annemo Gottås
(5)
Motsvarade mycket väl mina förväntningar.

VJS - en del av Karnov Group

VJS - en del av Karnov Group

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS - en del av Karnov Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS - en del av Karnov Group

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Grundläggande plan- och byggrätt
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören