Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

GDPR - fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6 timmar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-16 09:30 - Stockholm
Stockholm
Svenska
Kommande starter
Stockholm
9 900 SEK
2020-10-16

Stockholm
9 900 SEK
2020-12-09

Kursbeskrivning

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur praktiska frågor rörande detta arbete, hur personuppgiftsansvariga kan fullgöra nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen samt utformning av styrdokument och informationstexter.

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsbegreppet analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen?

Utbildningen bedrivs i dialogform. Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

En praktiskt tillämpad utbildning inom GDPR med fördjupning och diskussionsmöjligheter. Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet. Kursen hette tidigare GDPR 3. Varmt välkommen!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Plats

Centrala Stockholm

Utdrag från programmet

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås

09:30 - 09:45
Introduktion

09:45 - 10:45
Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete

 • Vad kräver GDPR?
 • Framgångsfaktorer
 • Relation till ”verksamheten”
 • Organisation
 • Styrdokument

Caroline Olstedt Carlström

10:45 - 11:00
Kaffepaus

11:00 - 12:00
Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden

 • Personuppgiftsansvaret – närmare om bedömningen
 • Biträde eller ansvarig?
 • Gemensamt ansvar – något nytt?
 • Biträdesrollen enligt artikel 28 GDPR
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet

Daniel Westman

12:00 - 12:40
Dataskyddsombudet

 • Hur ska rollen förstås?
 • Uppgifter och kvalifikationer
 • När krävs ett dataskyddsombud?
 • Förhållandet till operativ verksamhet
 • Externt eller internt?
 • Framgångsfaktorer

Caroline Olstedt Carlström

12:40 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30
Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten?

 • Något om de förändrade förutsättningarna för behandling enligt GDPR
 • Vad menas med ”nödvändig för att …”?
 • Praktiska tillvägagångssätt för att påverka tillåtligheten av behandlingen
 • Dataskyddets rättskällor och metod
 • EU-domstolens sätt att resonera

Daniel Westman

14:30 - 15:15
Hur kan de nya skyldigheterna i dataskyddsförordningen fullgöras?

 • Hur ska ett register över behandlingen se ut?
 • Förberedelse för incidentrapportering
 • Hur görs en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Andra praktiska förberedelser

Caroline Olstedt Carlström

15:15 - 15:30

Kaffepaus

15:30 - 16:15
Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m.

 • Hur bör informationstexter utformas?
 • Nya krav på registerutdragen
 • Ny praxis om personuppgiftsbegreppet och rätten till registerutdrag
 • Samtyckeshanteringen i praktiken

Daniel Westman

16:15 - 16:30
Övriga frågor

16:30
Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen omfattar b.la. följande programpunkter:

 • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombudet
 • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten
 • Hur kan de nya kraven på t.ex. incidentrapportering och konsekvensbedömning avseende dataskydd uppfyllas?
 • Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m.

Investering

9900 sek. exkl. moms. 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, smörgås, lunch, kaffe och fika.

Kursledare

DanielWestman, expert på IT- och medierätt, oberoende rådgivare samt lärare och forskare.
Caroline Olstedt Carlström, advokat och partner, Advokatfirman Cirio.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om GDPR - fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera GDPR - fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete !

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar