Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
7 timmar
8 900 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft som i sin tur genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål.

Lagarna innehåller bestämmelser om när krav på arbetsrättsliga villkor får och ska ställas.Lagarna öppnar för ett ökat utrymme att använda förhandlat förfarande, inrättar ett helt nytt förfarande för komplicerade anskaffningar och har ett större fokus på elektroniska dynamiska inköp för enklare anskaffningar. Lagen tydliggör också vilka ändringar av kontrakt som kan göras under avtalstiden. Ett nytt sätt att hantera utredningen om en leverantör ska uteslutas eller kvalificeras i en upphandling införs, bl.a. genom det s.k. ESPD-dokumentet.

Vissa förtydliganden och justeringar har också gjorts bl.a. vad gäller anbudsutvärdering, hur mycket en leverantör kan engagera sig innan en upphandling och hur kravställning får gå till.Det nya regelverket kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur.

Parallellt med den nya lagstiftningen har såväl svenska domstolar som EU-domstolen kommit med ny praxis på området som påverkar även nya LOU. Bl.a. har flertalet domar inom skadeståndsområdet meddelats från överrätt.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som upphandlar för offentlig sektor eller vars företag säljer till offentlig sektor, ombud och konsulter.

Plats

Centralt i Stockholm

Utdrag från programmet

 • Undantag från upphandling
  - Avtal på ekonomiska villkor, ”förtäckta” kontrakt, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (bl.a. IOP)
 • Inför upphandlingen, såsom:
  - Myndighetens kontakter med marknaden
  - Leverantörens kontakter med myndigheten
 • Leverantörsprövning
 • Kravställning
 • Anbudsutvärdering
  - Pris- eller kostnadsutvärdering, att tänka på
  - Legala och ekonomiska aspekter på avancerade utvärderingsmodeller vid tillämpning av bästa förhållande mellan pris och kvalitet
 • Avtalsförhållandet/avtalet
  - Arbetsrättsliga villkor och andra sociala villkor
  - Andra upphandlingsrättsliga krav på utformandet av avtalet
  - Ändringar av avtal
 • Rättsmedel
  - Processuella frågor vid överprövning av upphandling och ogiltighetstalan
  Skadeståndstalan

Program

Kursprogram

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås 

09:00 - 12:00 Förmiddagspass inkl. kaffepaus

 • Undantag från upphandling
 • Inför upphandlingen
 • Leverantörsprövning och kravställning

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:40

 • Anbudsutvärdering
 • Avtalet och avtalsförhållandet

14:40 - 15:00 Kaffepaus

15:00 - 16:45 Rättsmedel

16:45 - 17:00 Sammanfattning

Kursledare

Eva-Maj Mühlenbock,Advokat och Partner, Cirio Advokatbyrå
Lukas Granlund, Advokat, Cirio Advokatbyrå

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fördjupningskurs i offentlig upphandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Fördjupningskurs i offentlig upphandling!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar