Visa utbildning.se som: Mobil

Finansmarknadsrätt

VJS - en del av Karnov Group
Kort om utbildningen
7 timmar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta VJS för mer information - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Finansmarknadsrätt – om finansmarknadens regelverk & praxis

Finansmarknaden och dess aktörer hårdbevakas av media och av allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknadsområdet har regelverket utsatts för stora prövningar samtidigt som betydelsen av grundkunskap på området har hamnat i fokus. Alla som arbetar inom den finansiella sektorn eller kommer i kontakt med finansmarknadsfrågor förväntas ha god kännedom om det gällande regelverket och anknytande praxis.

Denna kurs syftar till att presentera regelverkets centrala delar och visa på hur de olika delarna samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som är centrala för aktörerna på finansmarknaden.

Under kursen behandlas även i stor utsträckning aktuella och vägledande avgöranden från Finansinspektion och andra myndigheter, domstolar samt självreglerande organ.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till advokater, jurister och ekonomer som vill lära sig mer om finansmarknadsrättsliga frågor på ett övergripande plan. Även andra befattningshavare med arbete på finansmarknaden eller med anknytning därtill kan ha nytta av att delta.

Plats

Centrala Stockholm

Program

08:30-09:00  Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:40  Den svenska och internationella finansmarknaden – allmän orientering, marknadens aktörer m.m.     

09:40-12:00
 Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet
- Hur skapas reglerna på finansmarknaden? Vilka är rättskällorna?
- Vilka är de grundläggande kraven på en aktör som vill ha tillstånd att agera på finansmarknaden?
- Vilka regler gäller avseende Finansinspektionen och marknadsplatsernas tillsyn?
- Exempel på reglernas tillämpning i praktiken, bl.a. Finansinspektionens beslut rörande HQ Bank.

(Kaffepaus ca 10:15)

(12:00-13:00  Lunch)

13:00-16:40
 Marknadens spelregler – i teori och praktik
- Transaktionskedjan för en värdepappersaffär; från ax till limpa
- Uppföranderegler – hur skall aktörerna agera mot kunder och i övrigt bedriva sin verksamhet?
- Flaggningsregler
- Marknadsmissbruk – bestämmelser om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan m.m.
- Exempel på reglernas tillämpning i praktiken – varför så få fällande domar?

(Kaffepaus ca 14:30)

16:40-17:00 Avslutning

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Den svenska och internationella finansmarknaden – allmän orientering, marknadens aktörer m.m.                  
  • Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet
  • Marknadens spelregler – i teori och praktik

Investering

9 900 sek. exkl. moms. Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Kursföreståndare är Björn Wendleby, advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå.

Han har tidigare arbetat hos bl.a. SEB och Finansinspektionen samt har även en bakgrund inom domstolsväsendet. Därutöver har han varit särskild utredare med uppdrag att lämna förslag avseende implementering av EG:s prospektdirektiv och nya regler avseende prospektansvar.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Finansmarknadsrätt , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS - en del av Karnov Group

VJS - en del av Karnov Group

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS - en del av Karnov Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS - en del av Karnov Group

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Finansmarknadsrätt !

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören