Visa utbildning.se som: Mobil

Den nya vattenrätten

VJS - en del av Karnov Group
Kort om utbildningen
7 timmar
7 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

DEN NYA VATTENRÄTTEN

Kursen syftar till att bredda kunskapen när det gäller miljöbalkens bestämmelser kring påverkan på vattenmiljön i allmänhet, och särskilt belysa de kommande nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter.

Kursen ger inledningsvis en introduktion till miljöbalkens reglering av verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, från reglerna om miljöfarlig verksamhet, samråd enligt 12 kap. miljöbalken och förorenade områden, via den traditionella vattenrätten till vattenförvaltningens bestämmelser om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Därefter sker en fördjupning i form av en genomgång av de nya, kommande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och om prövning av vattenkraftverksamheter.

Målgrupp

Kursen riktar sig till miljörättsjurister, advokater, domare i mark- och miljödomstolar, konsulter och handläggare vid myndigheter och kommuner som berörs av och tillämpar olika regler om påverkan på vatten.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • En ny vattenrätt – en exposé över miljöbalkens reglering av verksamheter med påverkan på vatten
  • Ny, kommande lagstiftning om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten
  • Prövning av vattenkraftverksamheter – nya förutsättningar

Plats

Centrala Stockholm

Utdrag från programmet

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30
En inledande del med introduktion till vattenrättsliga frågor i allmänhet (vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet med påverkan på vatten och lite om övriga typer av påverkan på vatten och dess rättsliga reglering). Fokus mest på nuläge, men även lite historik.

10:30 - 10:45

Kaffe

10:45 - 12:00

  • Hur vattenförvaltningen griper in, påverkar och förändrar prövningen av verksamheter och åtgärder.
  • Åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, statusbedömningar av vatten m.m.

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 15:00

  • Tillämpning av miljökvalitetsnormer – ”nya” förutsättningar.
  • Genomgång av de kommande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer, till följd av EU-domstolens s.k. Weser-dom 2015.
  • Genomgång, diskussion och praktiska exempel/övningar.

15:00 - 15:15

Kaffe

15:15 - 17:00

  • Nya bestämmelser om prövning av vattenkraftverksamheter.
  • Genomgång av de kommande bestämmelserna om omprövning av vattenkraftverksamheter, mot bakgrund av bl.a. Energiöverenskommelsen sommaren 2016.

17:00
Kursen slutar

Investering

8 900 kr exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Miljörättsjurist Joakim Kruse, miljörättsjurist.

Joakim jobbar även som vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten Bottenhavet.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Den nya vattenrätten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Arvid Sundelin
(5)
Tydlig och bra genomgång av MKN och givande diskussioner
Stina Adielsson
(5)
Mycket bra kurs, framför allt mycket bra kursledare.
Olof Hasselberg
(5)
Innehållsrik och varierad. Väldigt lyhörd föreläsare som anpassade innehållet till kursdeltagarnas behov och önskemål.

VJS - en del av Karnov Group

VJS - en del av Karnov Group

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS - en del av Karnov Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS - en del av Karnov Group

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Den nya vattenrätten
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 17 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören