Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6 timmar
8 900 SEK Momsfri
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna är inte lätt men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Detta gäller oavsett om du är förhandlare på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, eller har hand om personalfrågor i ett företag eller om du är förbundsjurist eller advokat med uppgiften att företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig tvist. Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna undvikas i rättstvister.

Vi har med vår bok ”Preskription i arbetsrätten” försökt skapa en handledning som ger en god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga regelverket om preskription. Boken är m.a.o. både karta och lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma grundstötningar. Vi kommer att använda boken som kursmaterial. 

Kursen innefattar en grundläggande genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer.

Plats

Centrala Stockholm

Utdrag från programmet

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm;
 • Viktiga begrepp om preskription och var regler om preskription finns som har betydelse för arbetsrättsliga krav;
 • Allmän preskription enligt preskriptionslagen
 • Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt;
 • Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS) och i annan arbetsrättslig lag såsom semesterlagen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen mm.;
 • Dessutom behandlas frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis;
 • Regler och principer angående preskription inom europarätten

Program

08.30–09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00–10.00 Pass I
- Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm;

- Viktiga begrepp om preskription och var regler om preskription finns som har betydelse för arbetsrättsliga krav;

- Allmän preskription enligt preskriptionslagen och beräkning av tidsfrister enligt lagen om lagstadgad tid;

10.15–12.00 Pass II
- Frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis;

- Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt;

13.00–14.30 Pass III
- Fortsättning på preskriptionsregler i MBL och kollektivavtal

- Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS)

14.45–16.00 Pass IV
- Regler och principer angående preskription inom europarätten såsom Europakonventionens regler och EU:s principer med avseende på svenska preskriptionsregler.

- Preskriptionsregler i annan arbetsrättslig lag såsom semesterlagen, föräldraledighetslagen mm.;

- Att tänka på

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm;
 • Viktiga begrepp om preskription och var regler om preskription finns som har betydelse för arbetsrättsliga krav;
 • Allmän preskription enligt preskriptionslagen
 • Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt;
 • Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS) och i annan arbetsrättslig lag såsom semesterlagen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen mm.;
 • Dessutom behandlas frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis;
 • Regler och principer angående preskription inom europarätten

Investering

8900 kr exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch, fika samt boken "Preskription i arbetsrätten" av Bo Ericson och Stellan Gärde.

Kursledare

Kursledare under dagen är:

Bo Ericson har som ombud erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar.

Stellan Gärde, jurist och författare till boken "Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning".

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar