Visa utbildning.se som: Mobil

Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
1 dag
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-07 09:00 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Om kursen

Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag

Under kursdagen behandlas styrelse-, VD- samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens område. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om bl.a. de förutsättningar under vilka styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisorer i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen
  • Bolagsorganens ansvar gentemot bolaget
  • Ansvaret vid kapitalbrist
  • Bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar
  • Låneförbudet
  • Personligt ansvar enligt årsredovisningslagen och skattebetalningslagen
  • Straffansvar enligt aktiebolagslagen och straffansvar vid för sent ingiven årsredovisning
  • Revisorns roll och det tillämpliga regelverket
  • Skadeståndsansvaret för revisor
  • Rådgivningsansvaret

Plats

Centrala Stockholm

Utdrag från programmet

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.15

Styrelsens och VD:s ansvar gentemot bolaget, bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen, betydelsen av olika styrdokument, delegation av ansvar, jäv, straffansvar, culpa-bedömningen, lojalitetsplikten, beslut om ansvarsfrihet


(10.15-10.30 Kaffe)

10.30-12.00

Styrelsens och VD:s ansvar gentemot tredje man, personligt ansvar vid kapitalbrist, skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, bristtäcknings-ansvar vid olovliga värdeöverföringar, låneförbudet


(12.00-13.00 Lunch)

13.00-14.30

Ansvaret för bolagets skatter, ansvaret för årsredovisningen, revisorns roll, revisionsplikten, jäv, regelverket för revisorer, god redovisningssed och god revisionssed


(14.45-15.00 Kaffe)

15.00-16.15

Revisors ansvar gentemot bolaget och tredje man, rådgivningsansvaret, culpa-bedömningen, orsakssamband, preskription, begränsning av skadeståndsansvaret


16.15-16.30

Avslutning med frågor och sammanfattning av kursdagen

Målgrupp

Kursen riktar sig bl.a. till advokater, affärsjurister, bank- och bolagsjurister, vissa jurister inom statlig och kommunal förvaltning samt revisorer.

Investering

9 900 kr exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kursledare

Som föreläsare medverkar advokat Niclas Widjeskog, Linklaters Advokatbyrå, samt adjungerade professor och docent Svante Johansson, tidigare advokat på Linklaters Advokatbyrå.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 9 recensioner.

Anders Runebjer
(4)
Helt ok kurs i ett ämne som spänner över mycket
Kristin Kull
(5)
Bra och fylligt innehåll som motsvarade förväntningarna. Kursledarna var lätta att lyssna på.
Niklas Benjaminsson
(4)
Kursen motsvarade mina förväntningar och innehållet stämde väl överens med kursbeskrivningen. Föreläsarna var intressanta att lyssna till och det som gav mest var deras koppling till verkliga fall och exempel som de genomgående refererade till.
Recensioner
Kursrecensioner
(4,1)
Baseras på 9 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören