Visa utbildning.se som: Mobil

VJS - kvalificerad fortbildning inom juridik! 

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga yrkesutövning. Samtidigt blir varje utbildningstillfälle ett ytterligare steg i din långsiktiga kompetensutveckling.

Välrenommerade experter stärker din kompetens

Vi vet att din tid är värdefull. Därför handplockas våra kursledare alltid noga bland Sveriges främsta juridiska föreläsare. De är alla experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som både är aktuell och relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis.Våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater.

Flexibla utbildningar utifrån ditt behov

Öppna kurser, temadagar eller skräddarsydda utbildningar för att passa din organisation - vi hjälper dig att hitta den lösning som blir mest effektiv.

Kurser som spänner över alla rättsområden

Här hittar du ett urval av våra ämnesområden. På VJS hemsida hittar du alltid samtliga aktuella kurser.

» För mer information om VJS och deras utbildningar, gör en kostnadsfri intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med VJS - en del av Karnov Group

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö
Rehabilitering Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 2,5 timmar Stockholm
5,0 (1)
Rehabiliteringsskyldigheten 2,5 timmar 2 900 SEK Stockholm
4,3 (4)
Ekonomi
Finans / analys
Compliance – en nyckelfunktion i finansiella företag 1 dag 9 900 SEK Stockholm
4,5 (24)
Lön / skatt / moms
RÄTT Skatt - Nyhetsdag 7 timmar 5 900 SEK Stockholm
Inköp
Offentlig upphandling
Fördjupningskurs - ny lag om offentlig upphandling 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Grundkurs i offentlig upphandling - det nya regelverket 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
5,0 (3)
Överprövning av offentlig upphandling 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,4 (9)
Juridik
Aktieägaravtalet 1 dag 9 900 SEK Stockholm
Att upprätta prospekt – om processen och nyheter i regelverket 6,5 timmar Stockholm
Brottsbegreppet 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Den nya kommunallagen 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
4,7 (3)
Detaljplaner med frågor om miljökonsekvensbeskrivningar, strandskydd, riksintressen och Natura 2000 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Due Diligence vid företagsöverlåtelser 1 dag 9 900 SEK Stockholm
EU-rättslig process och metod 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,4 (23)
Försäkringsavtalslagens regler om personförsäkringar - fördjupningskurs 6,5 timmar 8 900 SEK Stockholm
Förvaltningsrätten och Europarätten 6,5 timmar 6 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Förvaringsinstitut - en genomgång av kraven i regelverket och aktuella frågor 2 timmar 2 900 SEK Stockholm
4,0 (1)
Förändring av anställningsvillkor – kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd 3 timmar 4 900 SEK Stockholm
GDPR - fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete 6,1 timmar 9 900 SEK Stockholm
Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,4 (5)
Hållbarhet som strategi och affärsutveckling inom juridiken 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Internationell förmögenhetsrätt 7 timmar 9 900 SEK Stockholm
4,0 (1)
Klientkommunikation och tidseffektivitet för jurister 3 timmar Stockholm
Kommunala bolag 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Konsten att bli en bra förtroendevald 1 dag 5 900 SEK Stockholm
Konsumententreprenader 6,5 timmar 8 900 SEK Stockholm
4,7 (3)
Kränkningar - regler om skadestånd vid rättighetskränkningar 1 dag 8 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Marknadsrätt och reklamjuridik 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Miljörättsdagen 2019 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Myndigheters internationella överenskommelser 6 timmar 8 900 SEK Stockholm
Mångfaldens utmaningar – internationell privaträtt, islamisk rätt och transnationella familjerättsliga utmaningar 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Nya förvaltningslagen 2019 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Nya regler för beskattning av stiftelser och ideella föreningar 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning 1 dag 7 900 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess inom personalområdet 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Patentombudsexamen – Kurs inför auktorisationen av svenska patentombud 12 timmar 15 900 SEK Stockholm
Penningtvätt – praktisk tillämpning av lagen. 1 dag 9 900 SEK Flera orter (2)
3,9 (23)
Religionsfrihet i arbetslivet 1 dag 4 900 SEK Stockholm
Revision och revisorer 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Rättssäker och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn 1 dag 7 900 SEK Stockholm
Stiftelseförvaltning i praktiken 1 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,6 (31)
Stiftelseförvaltning i praktiken 2 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,4 (16)
Straffprocessen - förundersökning och huvudförhandling 6,5 timmar 15 900 SEK Stockholm
Styrelseansvar i finansiella företag 3,5 timmar 6 400 SEK Stockholm
3,5 (2)
Tillräckliga kvalifikationer 2,5 timmar 2 900 SEK Stockholm
Tillståndsprocessens krav 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,0 (7)
Upphandlingsrättsligt skadestånd 3 timmar 4 900 SEK Stockholm
VD-avtalet 3 timmar 4 900 SEK Stockholm
Åtgärder mot penningtvätt - fördjupningskurs 7 timmar 9 900 SEK Stockholm
Överförmyndaren och dödsbon 6,5 timmar 7 900 SEK Stockholm
4,1 (7)
Affärsjuridik
Aktuell bolags- och börsrätt - temadag 8 timmar 7 900 SEK Stockholm
4,5 (4)
Bolagsstämma - det praktiska genomförandet, centrala regler och aktuella frågor 1 dag 9 900 SEK Stockholm
4,5 (6)
Finansmarknadsrätt 7 timmar 9 900 SEK Stockholm
Finansmarknadsrätt - om finansmarknadens regelverk och praxis 1 dag 9 900 SEK Stockholm
Försäkringsavtalsrätt 14 timmar 15 900 SEK Stockholm
Immaterialrätt för bolagsjuristen och företagsledningen 1 dag 9 900 SEK Stockholm
Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys 7 timmar 9 900 SEK Stockholm
Lagen om värdepappersmarknaden – reglerna om rådgivning, provisioner, värdepappershandel, sanktioner 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
MiFID II & MiFIR - nya regler på värdepappersmarknaden 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
4,0 (13)
Pensionsstiftelser 2019 7 timmar 7 700 SEK Stockholm
Praktisk obeståndsrätt 1 dag 8 900 SEK Stockholm
3,3 (4)
Regelverk för fonder och fondförvaltare 1 dag 9 900 SEK Stockholm
4,8 (8)
Straffrätt för ekonomer 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Åtgärder mot penningtvätt - Genomgång och praktisk tillämpning av lagstiftningen mot penningtvätt m.m. 7 timmar 9 900 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Arbete och fritid – lojalitet och yttrandefrihet på och utanför arbetet 3 timmar 4 900 SEK Stockholm
Arbetsrätt 2019 6,5 timmar 7 900 SEK Stockholm
Arbetsrätt I, 2 dagar 2 dagar 15 900 SEK Flera orter (2)
4,5 (31)
Arbetsrätt II, fördjupning 3 dagar 19 900 SEK Stockholm
4,1 (32)
Arbetsrätt III 2 dagar 15 900 SEK Stockholm
3,7 (6)
Arbetsrättsliga förhandlingar 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,0 (4)
Arbetsrättsprocessen 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,0 (8)
Arbetsskyldighetens gränser 3 timmar Stockholm
Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten 6 timmar 8 900 SEK Stockholm
Den nya visselblåsarlagen 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet 6 timmar 8 900 SEK Stockholm
Skiljande från tjänsten - de personliga skälen 2,5 timmar 2 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Skäligt omplaceringserbjudande 2,5 timmar 2 900 SEK Stockholm
4,0 (3)
Övergång av verksamhet 2,5 timmar 2 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalstolkning i praktiken 7 timmar 9 900 SEK Flera orter (2)
Contract drafting - the key clauses 1 dag 11 900 SEK Stockholm
4,3 (18)
Fel i häst – avtal och tvister vid överlåtelser av häst 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Idrottens avtal och process - kommersiell idrottsjuridik 3 timmar 4 900 SEK Stockholm
4,0 (4)
Internationella kommersiella avtal 1 dag 9 900 SEK Stockholm
Skadestånd i avtalsförhållanden 1 dag 9 900 SEK Stockholm
4,5 (20)
Standardavtalen NL 09, NLM 10, Orgalime S 2012 och Orgalime SI 14 6,5 timmar 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Byggentreprenader och offentlig upphandling – vad krävs för en lyckad entreprenad? 6,5 timmar 8 900 SEK Stockholm
Kommersiell entreprenadjuridik 1 2 dagar 15 900 SEK Stockholm
4,0 (5)
Kommersiell entreprenadjuridik 2 - fördjupning 6,5 timmar 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Dödsboförvaltning - fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
4,0 (8)
Efterarv - komplikationer vid fördelning av kvarlåtenskap 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,5 (2)
Ekonomisk familjerätt 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,0 (1)
EU:s Bodelningsförordning 6,5 timmar 7 900 SEK Stockholm
Framtidsfullmakter 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,4 (10)
Förmynderskapsrätt 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Internationell arvsrätt 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,0 (1)
LVU för offentliga biträden – delkurs 1: Process och biträdets roll 6 timmar 7 900 SEK Stockholm
LVU för offentliga biträden – delkurs 2: Fördjupning 6 timmar 7 900 SEK Stockholm
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte 1 dag 7 900 SEK Stockholm
Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
5,0 (3)
Testamente 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Testamente -förutsättningar och tolkning 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,6 (5)
Fastighetsrätt
Beskattning av fastigheter 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,3 (10)
Bodelningsförrättaruppdraget ur praktiskt perspektiv 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,3 (15)
Bostadsrätt och markexploatering 1 dag 8 900 SEK Stockholm
3,9 (9)
Fastighetsbildning, praxis och strategiska val 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Fel i fastighet - Problemområden och ansvarsfördelning 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,5 (2)
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
4,2 (5)
Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,2 (10)
Försäkring
Försäkringsavtalsrätt - översikt och praktisk orienterad fördjupning 14 timmar 15 900 SEK Stockholm
4,8 (4)
Förvaltningsrätt
Förvaltningsprocessen 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,8 (13)
Förvaltningsrätt - en temadag 4 timmar Stockholm
Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet 1 dag 8 900 SEK Stockholm
3,7 (3)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning 7 timmar 9 900 SEK Stockholm
Dataskyddsförordningen (GDPR) med särskild inriktning på HR 3 timmar 2 900 SEK Stockholm
4,2 (22)
Dataskyddsförordningen för IT-avdelningen 3 timmar 4 900 SEK Stockholm
4,0 (9)
Dataskyddsförordningen för kommuner 6 timmar 5 900 SEK Stockholm
4,0 (6)
GDPR - med särskild inriktning på HR-verksamhet 3 timmar 3 900 SEK Stockholm
Nätverksträffar för GDPR-ansvariga 16 timmar 19 900 SEK Stockholm
Miljörätt
Den nya vattenrätten 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
4,2 (17)
Exploaterings- och markanvisningsavtal 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,5 (8)
Grundläggande miljöjuridik 7 timmar 6 900 SEK Stockholm
4,4 (5)
Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken 3,5 timmar 4 900 SEK Stockholm
Kommersiell miljörätt 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Miljöprocessen 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Miljörätt - fördjupningskurs 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
Miljörätten i entreprenadförhållandet 1 dag 8 900 SEK Stockholm
4,0 (8)
Tillståndsprocessen enligt miljöbalken 1 dag 8 900 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
De många ändringarnas plan- och bygglag 1 dag Stockholm
Detaljplaner - nytt regelsystem i samspel med miljöbalken 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
4,0 (4)
Fördjupning plan- och byggrätt - särskilt om bygglov och tillsyn 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Grundläggande plan- och byggrätt 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
4,0 (2)
Plan- och bygglagen - Planfrågor 7 timmar 8 900 SEK Flera orter (2)
4,7 (3)
Plan- och bygglagen – bygglovsfrågor 1 dag 8 900 SEK Flera orter (2)
4,5 (11)
Processrätt
Civilprocessrätt - fördjupning 6 timmar 9 900 SEK Stockholm
4,6 (18)
Praktisk processrätt 7 timmar 8 900 SEK Stockholm
4,0 (9)
Socialrätt
Asylrätt - bevisvärdering, argumentation och Europakonventionen 1 dag 7 900 SEK Stockholm
4,7 (3)
Barnkonventionen som svensk lag 7 timmar 4 500 SEK Stockholm
Ledarskap
Företagsledning / styrelse
Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag 1 dag 9 900 SEK Stockholm
4,1 (9)
Projektledning
Projektledning 7 timmar 7 900 SEK Stockholm
Projektledning för jurister 7 timmar 6 900 SEK Stockholm
Företagsanpassad utbildning
Juridik
Tillsynslagstiftning och praktisk tillsyn 1 dag 7 900 SEK Stockholm
Affärsjuridik
Revidering och upprättande av internationella kommersiella avtal 6,5 timmar 9 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Processrätt för familjerättsjuristen 6,5 timmar 7 900 SEK Stockholm
Underhåll för barn 6,5 timmar 7 900 SEK Stockholm
Miljörätt
Konkursboets miljöansvar 6 timmar 8 900 SEK Stockholm
Processrätt
Beviskrav i straffprocessen 3,5 timmar 4 900 SEK Stockholm
Onlineutbildning
Juridik
Påföljdssystemet och påföljdsbestämning 7 timmar 7 900 SEK Flera orter (2)
Familjerätt
Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt 18 timmar 19 900 SEK Flera orter (2)

Visa alla

Reportage

VJS - kvalificerad fortbildning

VJS - kvalificerad fortbildning

Läs mer Ämnesområden

VJS har som mål att ge deltagarna kunskaper som de direkt kan använda i sin yrkesutövning. Detta gör man genom att erbjuder kvalificerad fortbildning inom en mängd olika ämnesområden...


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med VJS - en del av Karnov Group och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

VJS - en del av Karnov Group

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Susanne Olsson
(4)
Bra upplägg och framförallt en duktig föredragshållare som kände in kursdeltagarna, vilket gav en öppnade för diskussioner och en avslappnad atmosfär.
Gabriel
(4)
Väldigt bra både innehållsmässigt och framställningstekniskt, med sömlösa övergångar mellan RB-regler, praktiska tips och personliga anekdoter som gjorde det lätt att bevara intresset rakt igenom. Det enda som drar ner totalbetyget är att kursmaterialet var sparsmakat - d.v.s. att bara en liten del av all den värdefulla kunskap som förmedlades f...
Visa mer
Sanjin Konakovic
(3)
Bra föreläsare, inspirerande. Trångt i salen, kändes som vi fick sköta oss lite själva under dagen, lite mer närvaro från personal hade varit önskvärt. För egen del föredrar jag mera kursdokumentation (urklipp med viktig relevant lagtext, kommentar, rättsfall etc.) Vi fick endast powerpoint- bilderna.
Intresseanmälan

För att få mer information från VJS - en del av Karnov Group, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
VJS - en del av Karnov Group
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 876 recensioner.