Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Översiktskurs i reumatologi (för läkare)

Uppsala universitet - uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
4 dagar
13 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-15 09:00 - Uppsala
Öppen utbildning
   
Uppsala
Svenska

Kursbeskrivning

Reumatologi är så mycket mer än onda leder


Symtom från leder och muskler är mycket vanligt. Att kunna diagnostisera de
inflammatoriska reumatiska sjukdomarna i den stora mängden av patienter
med ledvärk är viktigt för att förhindra permanenta funktionshinder och
organskador.
Att skilja kroniska smärttillstånd och degenerativa tillstånd från inflammatoriska reumatiska sjukdomar är mycket viktigt med tanke på de vitt skilda
behandlingsalternativ som föreligger. Kunskap om akuta artriter är också
väsentligt för att patienter ska få rätt diagnos och därmed behandling i tid för
att förbättra den långsiktiga prognosen. Helt nya behandlingsalternativ finns
nu inom reumatologin, läkemedel med annorlunda effekt och biverkningar där
kunskap behövs även hos icke-reumatologer.


Inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar ingår ofta i de differentialdiagnostiska övervägandena vid utredning av hög SR och allmänsymtom. Malignitet,
infektion och reumatologiska tillstånd kan ofta presentera sig på ett likartat
sätt men behandlingsalternativen är vitt skilda. Flera av de reumatiska systemsjukdomarna och de systemiska vaskuliterna kan ha ett akut insjuknande och
fulminant förlopp. Snabb diagnostik och behandling är nödvändigt för att minska morbiditet och mortalitet. Dessa patienter söker ofta på akutmottagningar
eller behandlas på intensivvårdsenheter där kanske inte reumatologisk expertis
alltid finns tillgänglig.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter. Kursen passar också för blivande
specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin.

Kursmål

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens
målbeskrivning för ST.

Enligt SOSFS 2015:8 

Internmedicin: c2, c6
Gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
Lungmedicin: c2
Njurmedicin: c1, c2
Allmänmedicin: c3

Enligt SOSFS 2015:8

Internmedicin: 2, 5, 7
Gastroenterologi och hepatologi: 2
Lungmedicin: 2
Njurmedicin: 2
Allmänmedicin: 3

Kursupplägg

PEDAGOGISKT UPPLÄGG

Kursen är genomgående fallbaserad, dvs. varje föreläsning utgår från ett eller flera fall kring vilket utredning, praktisk handläggning och uppföljning på ett interaktivt sätt kommer att diskuteras. Under kursen har vi också falldiskussionsseminarier som speglar givna föreläsningar.

MEDVERKANDE

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment. 

Kursledare

Ann Knight

Ann Knight, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Välkommen till Översiktskursen i reumatologi! Besvär från rörelseapparaten hör till de vanligaste problemen som patienter söker sjukvård för och du kommer att möta patienter med ledvärk oavsett din framtida specialitet. Men reumatologi är så mycket mer än onda leder!
Med vår kurs hoppas vi kunna lotsa dig genom såväl de inflammatoriska ledsjukdomarna som systemsjukdomarna och ge dig förutsättningar för att kunna differentiera inflammatorisk sjukdom från annan orsak till ledvärk och hög SR

Välkommen!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Översiktskurs i reumatologi (för läkare), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet, uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. De väljer oss för att vi utbildar och inspirerar deras medarbetare till att växa i sin yrkesroll och att på så sätt utveckla verksamheten. Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger...


Läs mer om Uppsala universitet - uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Box 256
751 05 Uppsala

 Visa telefonnummer
www.uppdragsutbildning.uu.se

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Översiktskurs i reumatologi (för läkare)!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar