Visa utbildning.se som: Mobil

Översiktskurs endokrinologi och diabetologi (för läkare)

Uppsala universitet - uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
4 dagar
13 200 SEK exkl. moms
   
Uppsala
Svenska
Dekorationsbild

Kursbeskrivning

Många endokrina tillstånd inklusive diabetes mellitus kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser. 

Diabetes, fetma, osteoporos, kalkrubbningar och tyreoideasjukdomar är mycket
vanligt förekommande inom sjukvården. Alla kliniskt verksamma läkare, oavsett
specialitet, möter ofta patienter med något av dessa tillstånd i sin vardag.

Diabetes är en växande folksjukdom, ofta mycket mångfacetterad och komplicerad att behandla. Under senare år har det skett en snabb utveckling inom området. Nya läkemedel har utvecklats, vi har fått mer kunskap om prevention och om icke farmakologisk behandling och dess betydelse.

Fetma och dyslipidemi är nära relaterat till diabetes och även till det så kallade
”metabola syndromet”. Under kursdagarna diskuterar vi nya effektiva behandlingsmetoder.

Inom osteoporosområdet har det under det senaste decenniet utvecklats flera
helt nya behandlingsmöjligheter. Dessutom har kunskapen ökat kring hur man
värderar riskpatienter vilket har bidragit till mer skräddarsydd behandling för
den enskilde patienten.

Avvikande tyreoideaprover är mycket vanligt bland befolkningen. Den kliniska
bilden kan variera mycket från fall till fall och ibland är det inte helt enkelt att
skilja ut vad som är sjukt och friskt. Patienter söker såväl husläkare som olika
specialister för sina besvär. Många endokrina tillstånd inklusive diabetes kan ge
dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser. Exempelvis kan en missad morbus Addison eller en oupptäckt hypofystumör få fatala konsekvenser.

Generellt sett är endokrina rubbningar således något som ofta dyker upp som
en frågeställning i såväl enkla som mer komplexa patientfall. Kursen inkluderar
såväl akuta tillstånd som betydelsefull sekundär prevention.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

ST-läkare inom internmedicin, endokrinologi, allmänmedicin, akutsjukvård, kardiologi, medicinska njursjukdomar samt geriatrik. I mån av plats är också AT-läkare välkomna.

Kursmål

Kursen avser att täcka in följande delmål enl Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

Internmedicin: c1, c2, c6
Endokrinologi: c1, c2 och c6
Allmänmedicin: c3
Akutsjukvård: c1, c2
Geriatrik: c10
Kardiologi: c1 och c2
Medicinska njursjukdomar: c1, c2

Enligt SOSFS 2008:17

Internmedicin: 1, 2 och 4
Endokrinologi: 4, 5 och 6
Allmänmedicin: 3
Akutsjukvård: 3
Geriatrik: 8
Kardiologi: 1 och 2
Medicinska njursjukdomar: 1 och 2

Kursupplägg

Översiktskurs endokrinologi och diabetologiÖVERSIKTSKURS ENDOKRINOLOGI OCH DIABETOLOGI

Kursens schema >>

Anmälningsvillkor/återbud

Patogenes, diagnostik, behandling och prevention.

Datum:19-22 oktober 2020(ersätter 25-28 maj 2020)
Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin, endokrinologi, allmänmedicin, akutsjukvård, kardiologi, medicinska njursjukdomar samt geriatrik. I mån av plats är också AT-läkare välkomna.
Avgift:13 200 kr ex moms. Lunch, kaffe och viss dokumentation ingår

Kontakt:Kristina Lundgren

Sista anmälningsdag:12 oktober 2020

Kursanmälan >>

INTRODUKTION

Många endokrina tillstånd inklusive diabetes mellitus kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser.

Diabetes, fetma, osteoporos, kalkrubbningar och tyreoideasjukdomar är mycket vanligt förekommande inom sjukvården. Alla kliniskt verksamma läkare, oavsett specialitet, möter ofta patienter med något av dessa tillstånd i sin vardag. Diabetes är en växande folksjukdom, ofta mycket mångfacetterad och komplicerad att behandla. Under senare år har det skett en snabb utveckling inom området. Nya läkemedel har utvecklats, vi har fått mer kunskap om prevention och om icke farmakologisk behandling och dess betydelse.

Fetma och dyslipidemi är nära relaterat till diabetes och även till det så kallade ”metabola syndromet”. Under kursdagarna diskuterar vi nya effektiva behandlingsmetoder.

Inom osteoporosområdet har det under det senaste decenniet utvecklats flera helt nya behandlingsmöjligheter. Dessutom har kunskapen ökat kring hur man värderar riskpatienter vilket har bidragit till mer skräddarsydd behandling för den enskilde patienten.

Avvikande tyreoideaprover är mycket vanligt bland befolkningen. Den kliniska bilden kan variera mycket från fall till fall och ibland är det inte helt enkelt att skilja ut vad som är sjukt och friskt. Patienter söker såväl husläkare som olika specialister för sina besvär. Många endokrina tillstånd inklusive diabetes kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser. Exempelvis kan en missad morbus Addison eller en oupptäckt hypofystumör få fatala konsekvenser. Generellt sett är endokrina rubbningar således något som ofta dyker upp som en frågeställning i såväl enkla som mer komplexa patientfall. Kursen inkluderar såväl akuta tillstånd som betydelsefull sekundär prevention.

KURSLEDAREN HAR ORDET!

Jarl Hellman
Överläkare, sektionen för endokrinologi och diabetologi, specialmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Efter AT i Gävle så kände jag mig lite smått förvirrad och faktiskt osäker på vilken specialitet jag skulle satsa på i framtiden, men endokrinologi och diabetes är det mest spännande som man kan syssla med inom läkaryrket och här fastnar man onekligen lätt. Oavsett vilken specialitet ni siktar på själva framöver så behövs det definitivt mycket kunskap inom detta expansiva och dynamiska område.

Välkomna till vår översiktskurs där vi tillsammans beger oss ut på en spännande ”endokrin resa” och nosar på såväl det mer akuta som det mer kroniskt permanenta sjukdomstillståndet inom området!

KURSENS MÅL

Målsättningen är att samtliga kursdeltagare skall uppnå de uppsatta målen i de nya föreskrifterna för ST-utbildning.

Det grundläggande syftet med kursen är att ge den enskilde deltagaren en bas och ett redskap för att självständigt kunna känna igen, diagnostisera och mer basalt självständigt kunna handlägga de vanligaste endokrina rubbningarna, osteoporos samt diabetes.

  • Att kunna ta upp en anamnes som är relevant för patient med endokrina symtom och diabetes
  • Att känna igen yttre tecken (status) vid endokrin sjukdom inklusive diabetes
  • Att kunna utföra en basal hormonell screening vid misstänkt endokrin sjukdom
  • Att känna till aktuell läkemedelsbehandling inom området och att självständigt kunna initiera behandling av de mer grundläggande sjukdomar som ingår
  • Att kunna avgöra när man behöver skriva en remiss till en endokrinolog för en mer fördjupad bedömning
  • Att ha färdighet att söka evidensbaserad information inom området endokrinologi och diabetes

DELMÅL I UTBILDNINGEN

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning
för ST:
Enligt SOSFS 2008:17
Internmedicin:1, 2 och 4
Endokrinologi:4, 5 och 6
Allmänmedicin:3
Akutsjukvård: 3
Geriatrik:8
Kardiologi: 1 och 2
Medicinska njursjukdomar:1 och 2

SOSFS 2015:8
Internmedicin
: c1, c2, c6
Endokrinologi: c1, c2 och c6
Allmänmedicin: c3
Akutsjukvård: c1, c2
Geriatrik: c10
Kardiologi: c1 och c2
Medicinska njursjukdomar: c1, c2

PEDAGOGISKT UPPLÄGG

Baskunskaper inom området krävs inför kursen. Grundstrukturen är föreläsningar med interaktiva och stimulerande fallbeskrivningar. Kursen innehåller även fyra separata fallseminarier som ger en fördjupning och en praktisk tillämpning med en extra möjlighet till feedback, vid två av dessa seminarier ingår det även falldiskussion i mindre grupper. Mentometerfrågor ingår också i konceptet och hela kursen avslutas med ett kunskapstest.

MEDVERKANDE

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Översiktskurs endokrinologi och diabetologi (för läkare), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet, uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. De väljer oss för att vi utbildar och inspirerar deras medarbetare till att växa i sin yrkesroll och att på så sätt utveckla verksamheten. Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger...


Läs mer om Uppsala universitet - uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Box 256
751 05 Uppsala

 Visa telefonnummer
www.uppdragsutbildning.uu.se

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Översiktskurs endokrinologi och diabetologi (för läkare) från Uppsala universitet - uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Översiktskurs endokrinologi och diabetologi (för läkare)!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar