Visa utbildning.se som: Mobil

Lungmedicinska sjukdomstillstånd (för läkare)

Uppsala universitet - uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
5 dagar
13 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-09 - Distans
Sista ansökan: 2020-11-02
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Distansutbildning

Lungmedicinska sjukdomstillstånd 

God kunskap om lungmedicinska sjukdomstillstånd viktigt för att kunna ställa rätt diagnos

Invärtesmedicinare träffar ofta patienter med symtom från luftvägar och thorax och det är inte alltid lätt att ställa rätt diagnos. Eftersom patienter med både vanliga och ovanliga lungmedicinska sjukdomstillstånd vårdas på varje sjukhus krävs att läkare har god kunskap inom området. Man måste kunna handlägga akuta och inte sällan livshotande sjukdomar som akut andningssvikt, pneumothorax och exacerbationer av astma eller KOL. Diagnosen är inte alltid självklar och ett brett differentialdiagnostiskt tänk krävs.

Invärtesmedicinaren behöver även kunskap om andra vanliga tillstånd som till exempel pleuravätska, oklara lungförändringar, lungcancer och misstänkt sömnapnésyndrom. Också ovanliga lungmedicinska sjukdomar som lungfibros, allergisk alveolit och cystisk fibros dyker upp på mottagningar och avdelningar, och för att kunna upptäcka dem och veta när man ska remittera vidare krävs kännedom också om dessa.

Det främsta syftet med kursen är att ge blivande specialister i invärtesmedicinska specialiteter en god lungmedicinsk grund att stå på.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, njurmedicin, hematologi och geriatrik. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i lungmedicin som befinner sig tidigt i utbildningen. Även ST-läkare inom närliggande specialiteter kan vara aktuella, som till exempel allergologi, akutsjukvård, infektionssjukdomar, reumatologi och arbets- och miljömedicin. I mån av plats är AT-läkare och andra intresserade välkomna.

Kursmål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren:

 • behärska tolkning av dynamisk spirometri och blodgaser, samt ha kunskap om tolkning av statisk spirometri och diffusionskapacitet
 • ha kännedom om lungradiologiska metoder
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga astma och KOL i såväl akut som icke-akut skede
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akut andningssvikt samt behärska indikationer för noninvasiv och invasiv ventilatorbehandling
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akuta allergiska reaktioner och anafylaxi
 • självständigt kunna identifiera och diagnostisera samt initiera behandling av pneumothorax
 • självständigt kunna initiera utredning, behärska indikationer för remittering samt ha kännedom om behandling vid:
  • misstänkt cancer i lunga och pleura
  • pleurautgjutning
  • interstitiell lungsjukdom
  • bronkiektasier
  • obstruktivt sömnapnésyndrom
  • kronisk andningssvikt
 • ha kunskap om indikationer och kontraindikationer för syrgasbehandling i hemmet

DELMÅL I UTBILDNINGEN

För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar för ST:

Enligt SOSFS 2008:17
Endokrinologi och diabetologi:
 1, 2
Geriatrik: 8
Hematologi: 1, 2
Internmedicin: 1, 2, 4, 7
Kardiologi: 1, 2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: 1, 2
Medicinska njursjukdomar: 1, 2

Enligt SOSFS: 2015:8
Endokrinologi och diabetologi:
 c1, c2, c3
Geriatrik: c1, c2
Hematologi: c1, c2, c3
Internmedicin: c1, c2, c3, c6
Kardiologi: c1, c2, c3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi:c1, c2, c3
Njurmedicin: c1, c2, c3

Kursupplägg

PEDAGOGISKT UPPLÄGG

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar med stort inslag av interaktivitet i form av patientfall och mentometeromröstningar. Under dagarna finns särskilda fallseminarier inplanerade för diskussion kring patientfall. Praktiska demonstrationer av noninvasiv ventilatorbehandling, inhalationsteknik och sekretmobiliseringsteknik fördjupar förståelsen ytterligare.

Examination sker dels kontinuerligt under kursen utifrån aktivt deltagande i diskussioner och dels genom en avslutande kunskapskontroll med mentometeromröstning.

MEDVERKANDE

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Gävle sjukhus. Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lungmedicinska sjukdomstillstånd (för läkare), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet, uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. De väljer oss för att vi utbildar och inspirerar deras medarbetare till att växa i sin yrkesroll och att på så sätt utveckla verksamheten. Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger...


Läs mer om Uppsala universitet - uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Box 256
751 05 Uppsala

 Visa telefonnummer
www.uppdragsutbildning.uu.se

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Lungmedicinska sjukdomstillstånd (för läkare) från Uppsala universitet - uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lungmedicinska sjukdomstillstånd (för läkare)!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar