Visa utbildning.se som: Mobil

Hematologi i klinisk praxis (för läkare)

Uppsala universitet - uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
4 dagar
13 800 SEK exkl. moms
   
Uppsala

Kursbeskrivning

Hematologi i klinisk praxis

Hematologi är en specialitet i snabb utveckling vad gäller såväl forskning som klinisk diagnostik och terapi.
Det är en internmedicinsk specialitet som har beröringspunkter med bl.a. allmänmedicin, onkologi och infektionsmedicin.

Flertalet patienter med icke-maligna hematologiska sjukdomar handläggs av internmedicinare vid läns- och länsdelssjukhus. Vad gäller anemiutredningar sker utredning och behandling inte sällan inom primärvården och patienter med anemier är aktuella dagligen inom de flesta specialiteter. Vid landets olika hema­tologiska kliniker vårdas främst patienter med svåra benmärgssjuk­domar, som t.ex. akuta och kroniska leukemier, myelom, maligna lymfom samt olika tillstånd med benmärgssvikt. Vid universitet­sklinikerna bedrivs även en omfattande verk­sam­het med autolog och/eller allogen stamcellstransplantation. Denna kurs ger en över­grip­ande kunskap om majoriteten av hematologiska sjukdomar – ett nödvändigt arbetsredskap in­om de berörda specialiteterna.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin. ST-läkare inom andra discipliner med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap samt AT-läkare i senare delen av AT är också välkomna. 

Kursmål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren:

 • Självständigt kunna initiera utredning av och påbörja behandling av olika typer av anemier
 • Självständigt kunna initiera utredning, ha god kunskap om indikationer för remittering samt ha kännedom om behandling vid:
  • Kronisk och akut leukemi
  • Lymfom
  • Trombocytopenier och andra tillstånd med blödningsbenägenhet
  • Polyglobulier och trombocytoser
 • Ha kännedom om principer vid benmärgstransplantation
 • Självständigt kunna initiera behandling vid akuta hematologiska tillstånd inklusive akuta infektionstillstånd vid hematologisk sjukdom

DELMÅL I UTBILDNINGEN

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning
för ST:
Enligt SOSFS 2008:17
Internmedicin: 1, 2, 4, 5 och 7
Hematologi: 4, 5, 6, 7, 8, 11 och 12
Allmänmedicin: 3
Akutsjukvård: 1, 2 och 3

Enligt SOSFS 2015:8
Internmedicin: c1, c2, c6 och c7
Hematologi: c1, c2, c4, c6 och c9
Allmänmedicin: c3
Akutsjukvård: c1, c2 och c3

Kursupplägg

PEDAGOGISKT UPPLÄGG

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar där vi strävar efter dialog med kursdeltagarna genom bl.a. mentometerfrågor och genomgång av patientfall.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom aktivt deltagande i mentometerröstning, diskussioner och fallgenomgångar.

MEDVERKANDE 

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hematologi i klinisk praxis (för läkare), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet, uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. De väljer oss för att vi utbildar och inspirerar deras medarbetare till att växa i sin yrkesroll och att på så sätt utveckla verksamheten. Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger...


Läs mer om Uppsala universitet - uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Box 256
751 05 Uppsala

 Visa telefonnummer
www.uppdragsutbildning.uu.se

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Hematologi i klinisk praxis (för läkare) från Uppsala universitet - uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Hematologi i klinisk praxis (för läkare)!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar