Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
4 dagar
13 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-30 - Uppsala
Sista ansökan: 2021-11-23
Uppdragsutbildning
   
Uppsala

Kursbeskrivning

Arytmier

Utvecklingen inom arytmiområdet går fort och nya rön tillkommer kontinuerligt

Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskaper i arytmitolkning utifrån EKG dels till att ge kunskap om akut och elektiv utredning, hur man ska riskvärdera olika arytmier och vilken behandling dessa tillstånd kräver.
Under utbildningen kommer vi att ta upp och diskutera de senaste rönen och rekommendationerna. Kursen avser bl. a. att täcka det kunskapsbehov som krävs för att ge svar på följande frågeställningar:

  • Hur skiljer man på de olika arytmiformerna utifrån EKG?
  • Vilka är indikationerna för pacemakerbehandling? Hur tolkar man pacemaker-EKG?
  • Vilka läkemedel ska användas vid PSVT? Vilka risksituationer finns vid WPW-syndrom?
  • Hur utreder man förmaksflimmerpatienter? Vilka nya anti-arytmika finns och när skall de användas? Vilka patienter ska ha Waran- respektive Trombinhämmare och när ska behandling inledas? När ska konvertering med elektricitet eller farmaka ske, respektive frekvensreglering? Vilka patienter ska genomgå ablation och när?
  • I vilka situationer är VES ofarliga och när är de farliga? Hur behandla VES? Hur handlägger jag patienter med akut insjuknande i VT? Hur ska vi riskvärdera vid VT av olika genes? Vilka patienter ska ha ICD? Vilka läkemedel finns och hur ska de användas?
  • Vad är CRT-behandling? Vilka nya rön finns? När skall denna behandling ges och kombineras med defibrillator?

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

ST-läkare under sin utbildning i internmedicin, akutsjukvård och kardiologi men även till allmänläkare med intresse för arytmi och färdiga internmedicinare som önskar fräscha upp sina kunskaper inom arytmiområdet. AT-läkare i senare delen av AT-perioden är välkomna i mån av plats.

Kursmål

Målet är att deltagarna efter genomgången kurs förutom akutbe­handling även självständigt ska kunna handlägga och utföra utred­ning av våra vanligare arytmier samt ha viss kunskap om de mer sällsynta men potentiellt livshotande arytmiformerna. Deltagaren ska självständigt kunna diagnostisera arytmimekanism utifrån EKG samt kunna utföra behandlingen och kunna utredningsgången för respektive arytmi. Deltagaren ska ha kunskap om de senaste rekommen­dationerna utifrån nationella och internationella riktlinjer.

Syftet är också att kunna ta ställning till vilka patienter som har indikation för pacemaker, implanterbar defibrillator (ICD), s.k. CRT-behandling samt vilka tillstånd som lämpligast behandlas med kateterablation.

DELMÅL I UTBILDNINGEN

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2008:17
Kardiologi: 
2, 4, 7, 12
Internmedicin: 1, 2, 4, 7
Akutsjukvård: 1, 2

Enligt SOSFS 2015:8
Kardiologi:
 c2, c3, c6, c9
Internmedicin: c2, c3, c6
Akutsjukvård: c1, c2

Kursupplägg

PEDAGOGISK METOD

Kursens pedagogik är uppbyggd kring föreläsningar och interaktiva gruppövningar med EKG-tolkning av arytmier, falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall.

MEDVERKANDE 

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arytmier (för läkare), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet, uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. De väljer oss för att vi utbildar och inspirerar deras medarbetare till att växa i sin yrkesroll och att på så sätt utveckla verksamheten. Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger...


Läs mer om Uppsala universitet - uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Box 256
751 05 Uppsala

 Visa telefonnummer
www.uppdragsutbildning.uu.se

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Arytmier (för läkare)!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arytmier (för läkare) från Uppsala universitet - uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: