Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare (Max 9 deltagare)

UGL-akademin
Kort om utbildningen
5 dagar
21 300 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-02 09:30 - Bohus-Malmön
Bohus-Malmön
Svenska
Kommande starter
Bohus-Malmön
21 300 SEK
2020-11-02

Kursbeskrivning

UGL Max 9

Vi har maximerat deltagarantalet till 9 kursdeltagare för att de kommunikativa relationerna ska optimeras. Detta kan räknas ut med formeln KL=N(N-1)/2. För 12 deltagare ger detta 66 relationer och för en grupp på 9 ger detta 36 relationer. Var och en deltagare får ca. 100% mer aktiv tid i den kommunikativa dialogen.

Vår erfarenhet har visat att processen blir mer effektiv, deltagarna får ett större lärande och kan reflektera på en djupare nivå i en mindre UGL-grupp. Då vi provat detta har kursutvärderingarna också visat detta.

Trots denna förändring håller vi nere priset till det angenäma 27 800 kr, inkl. internatkostnad, vilket är att jämföra med 33 100 kr som andra arrangörer tar för en 12 grupp. Samtliga priser är exkl. moms och inkl. kursmaterial och internatkostnad.

UGL ver. 2016

Välj hög kompetens och realistiskt pris! Vi har mycket professionella handledare: leg. psykolog Sven-Olof Krantz och beteendevetare AnnaCarin Wårdh. Handledarkompetensen gör skillnad för dig som deltagare.

Konceptet UGL behandlar den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer, det vill säga om mig som ledare/medarbetare i relation till andra i arbetslaget.

Konceptet syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation. Vilka krafter inom mig själv och inom andra som underlättar respektive försvårar denna process. Inom relationsaspekten finns många vinklingar såsom kommunikation, värderingar, gruppdynamik och lärande.

UGL handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns som gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgiftens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarperspektiv? Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Målet med UGL - kursen är att få ökad förmåga att:

 • förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
 • förmåga att kommunicera direkt och klart
 • förmåga att ta och ge utvecklande feedback
 • förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling 
 • förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
 • få verktyg till effektivt beslutsfattande
 • förståelse för att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling 
 • förståelse för behovet av ledarskap

Detta sker genom att:

- Genomföra uppgifter enskilt och i grupp och att få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet samt att dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till.

- Utifrån ovanstående punkter få - ökad självkännedom och personlig utveckling.

UGL - kursen ligger i linje med följande värderingar:

 • människan är organisationens viktigaste tillgång,
 • kontakterna och samarbetet mellan människor i organisationen skall präglas av öppenhet, förtroende, omtanke och gemenskap,
 • attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde får inte godtas,
 • gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avgörande för om och hur uppgifterna kommer att lösas,
 • kunskap om och förståelse för samspelet mellan människor är därför en förutsättning för ett gott ledarskap,
 • ledarskap är chefens förmåga att skapa de betingelser, som gör att medarbetarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas för att förelagda uppgifter ska lösas på bästa sätt. Till detta kan läggas en outtalad men tydlig värdering som innebär att varje människa i sig är unik och utvecklingsbar. Utvecklingsbarhet ses som ett alternativ till en mera statisk syn på människor. Det unika framträder i att människan inte är utbytbar utan personlig. UGL innefattar därför möjligheter att tydliggöra utveckling och unikum – en möjlighet att få vara den man är / vill vara.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Vill Du påverka? Då vill Du utöva ledarskap
Sedan 1981 har kursen UGL varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Kursen vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll.

Det är viktigt att förstå vad UGL egentligen är och går ut på. UGL är en utbildning inom företeelserna hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under denna utvecklings gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns här som gruppdynamik.

Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Det vill säga vilket ledarbeteende som främjar både uppgiftens lösande som gruppens utveckling.

Vad är fördelen med att ha en leg. KBT-psykolog som handledare?

Psykologer har en femårig universitetsutbildning i hur människor fungerar ur ett vetenskapligt perspektiv. Ämnen som ingår är allmän psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi, kognitiv psykologi, biologisk psykologi, familj och etnicitet, psykopatologi och
psykosomatik, etik och juridik, gruppsykologi, sociologi, arbets- och organisationspsykologi, testning och utredning, statistik och vetenskaplig metod.

Dessutom ingår egenterapi (man måste alltså själv gå i terapi för att bli psykolog) samt en grundläggande utbildning i psykoterapi med egna patienter. Efter ett års praktik får man ansöka om legitimation som psykolog av Socialstyrelsen, en legitimation som kan dras in om man missköter sig.

Är man missnöjd med hur man behandlats av en psykolog kan man anmäla detta till Psykologförbundets etiska råd eller till Socialstyrelsen. Med en bas i vetenskapligt grundad kunskap om individens, gruppens och organisationens psykologi, kan en kompetent psykolog genomföra bedömningar och utvecklingsinsatser utifrån en helhetsbedömning av den aktuella situationen.
Detta sker alltid i ett dynamiskt samspel med kursdeltagarna. Det handlar helt enkelt om en kvalitetssäkring av handledarkompetensen.

Varför chansa vid valet av handledarkompetens?

De flesta inser säkerligen att detta är en mycket kort utbildning och att det är en fördel om handledarna har en beteendevetenskaplig utbildning samt erfarenhet av att arbeta med gruppdynamik.

Handledarkompetensen avgör kvalitén på UGL-kursen

Handledarna skall vara två, av Försvarshögskolan (fhs) registrerade och behöriga, med godkänd utbildning. Handledarna har, i sina roller, ett stort ansvar för att tillgodose förutsättningarna för god inlärning och att ständigt bygga på sin egen duglighet som utbildare.

Utbildningen som handledare, enligt försvarshögskolans regler, innebär att du efter din egna UGL-kurs genomgår en två veckors fördjupad UGL (FUGL) med, i stort sett, samma material som din första UGL-kurs. 

Därefter följer en två veckors handledarutbildning (HUGL) som är en administrativ kurs där du går igenom övningarnas genomförande. Efter detta väljer, du själv, en handledare som du kör upp med under en UGL-kurs. Efter denna uppkörning är du klar för att genomföra egna UGL-kurser.

Investering

I kurskostnaden ingår kursmaterial. Internatkostnaden tillkommer och är 6500 kr.

Alla UGLkurser genomförs i samarbete med Bohus-Malmöns Pensionat

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om UGL - Utveckling av Grupp och Ledare (Max 9 deltagare), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 30 recensioner.

b
(5)
Kunskap = utveckling. Nya och bra verktyg för personlig utveckling. Mycket bra handledarskap ni kompletterar verkligen varandra.
m
(5)
Kursen leder till kunskap om hur en grupp fungerar i olika stadier samt min egen roll i gruppen. Ni handledare Ulla och Sven-Olof är otroligt skickliga.
b
(5)
Den har förtydligat insikter hos mig själv och gett mig nödvändiga verktyg att fortsätta att utvecklas. Oerhört lärorikt och utvecklande.

UGL-akademin

UGL-Akademin: UGLkurser genomförs med leg, kbt-psykolog Sven-Olof Krantz

UGL-akademin

UGL Max 9 Vi har maximerat deltagarantalet till 9 kursdeltagare för att de kommunikativa relationerna ska optimeras. Detta kan räknas ut med formeln KL=N(N-1)/2. För 12 deltagare ger detta 66 relationer och för en grupp på 9 ger detta 36...


Läs mer om UGL-akademin och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

UGL-akademin

Murmästaregatan 16
415 07 Göteborg

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen UGL - Utveckling av Grupp och Ledare (Max 9 deltagare) från UGL-akademin, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 30 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 30 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar