Inga recensioner än

APV – Arbete på väg (Nivå 1:1 – 2:1 = TMA)

TUA Utbildningar AB, i Åkersberga (+2 orter)
Längd
8 timmar
Pris
2 495 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Längd
8 timmar
Pris
2 495 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Arbete på väg

Arbete på Väg - APV

I utbildningen kommer du att lära dig lagar och regler och hur de skall tillämpas inom olika situationer och arbeten. Du kommer även lära dig de risker som kan uppstå under Arbete på väg, och hur att förebygga dessa och att vidhålla arbetsplatsen säker, vara en säker medarbetare.

Risken för olyckor är stor vid vägarbete. Därför är det viktigt för alla parter har de kunskaper och färdigheter som krävs. För att minska riskerna för trafikanter ställer Trafikverket specificerade krav på de som utför arbetet. Det vill säga när du utför Arbete på väg där Trafikverket är beställare eller väghållare. Även samtliga kommuner ställer likadana krav på sina beställningar och upphandlingar. Det finns inga krav på vilken utbildning du ska gå utan endast på vilken kompetens du ska ha.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Kursinnehåll

Våra kurser stämmer överens med de gamla kompetenskraven, Arbete på väg nivå 1 & 2, samt de nya kompetenskraven, Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1.

Det som skiljer sig åt från de gamla kraven är att de nya beskrivs i sju olika steg istället för 5 nivåer. Det innebär att utbildningen blir mer anpassad för de arbetsuppgifter som skall utföras.

Examen, diplom m.m.

Trafikverket ställer specifika certifieringskrav för olika roller. Det innebär att kunskapen ska kontrolleras av en oberoende part. Därför måste ett prov skrivas hos Trafikverket för att certifiera kunskapen. I detta fall gäller det steg 2.1, 2.2 och 3.0.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om APV – Arbete på väg (Nivå 1:1 – 2:1 = TMA), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
TUA Utbildningar AB
Företagsallén 14A
184 40 Åkersberga

Kort om oss:

TUA Utbildningar AB verkar för säkrare och bättre utbildade chaufförer inom yrkestrafik på våra vägar. Vi strävar efter att alla ska ha tillgång till de nyaste tekniken och kunskapen för att smidigt och säkert kunna framföra sina fordon i trafiken...

Läs mer om TUA Utbildningar AB och visa alla utbildningar.

Highlights