Visa utbildning.se som: Mobil

Teknologisk Institut kurser

Vi har utbildningarna alla tekniker borde ha

Välkommen till Nordens största utbildningsföretag för dig som är tekniker eller ingenjör(fd SIFU). Vi har utbildningarna inom Teknik & Management som gör skillnad för ditt företag, som gör er till ett lönsammare, kunnigare och effektivare företag. Varje år utbildar vi närmare 12 000 personer inom Bygg, Fastighet, VVS, EL, Energi, Produktion, IT med mera.

Vi har kapaciteten och kunskapen inom teknik och management som du kräver!

Här hittar du marknadens bredaste och mest heltäckande utbud inom Teknik & Management. Alla våra lärare och utbildare har minst en fot ”i verkligheten” och utbildningarna knyter alltid an till din vardag och din verklighet.

Våra huvudområden är:

 • Arbetsmiljöteknik
 • Bygg, anläggning, entreprenad
 • Elteknik
 • Energi
 • Fastighetsföretagande
 • Gas & Fjärrvärme
 • IT
 • Kemi, medicinsk teknik, strålskydd
 • Laboratorieteknik och kontrollorgan
 • Management för tekniker och ingenjörer
 • Miljöteknik
 • Produktion & Lean
 • Vatten och Avlopp
 • VVS

Kort om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut i Sverige är före detta SIFU som bildades 1922 i Sverige. Vi har allt sedan dess varit det självklara valet av utbildningspartner för Sveriges alla ingenjörer och tekniker. Sedan 2008 ägs vi av Teknologisk Institut (TI) i Danmark som är ett av Nordens bredaste och mest resursstarka institut inom forskning, utveckling, och utbildning.

Visa alla utbildningar med Teknologisk Institut AB Sverige

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö (online) 365 dagar 3 500 SEK Distans
Byggarbetsmiljösamordnare - översiktskurs 1 dag 4 500 SEK Göteborg
Praktiskt arbetsmiljöarbete på Vatten- och Avloppsreningsverk 3 dagar 13 300 SEK Göteborg
BAS P / BAS U
BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (3)
4,5 (2)
BAS P/U för anläggningsföretag (online) 365 dagar 3 500 SEK Distans
BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs 3 dagar 12 000 SEK Stockholm
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar 3 500 SEK Distans
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och U (online) 365 dagar 3 500 SEK Distans
Bättre Arbetsmiljö – BAM
Arbetsmiljö för ledare, SAM & BAM 8 timmar 3 500 SEK Distans
Brandskydd
Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar 1 dag 5 700 SEK Stockholm
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol 3 dagar 15 500 SEK Borås
Ekonomi
Budgetering i högskolan 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Diarieföring - grundkurs 2 dagar 8 950 SEK Göteborg
WORKSHOP - Budgetering i högskolan 1 dag 3 950 SEK Stockholm
ÄTA - arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Ekonomi för icke-ekonomer
Ekonomi för icke ekonomer (online) 180 dagar 9 900 SEK Distans
Ekonomi för icke-ekonomer 3 dagar 14 500 SEK Flera orter (2)
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar 9 900 SEK Distans
Ekonomiutbildning-Grund
Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Lön / skatt / moms
Grundläggande löneadministration 2 dagar 9 500 SEK Flera orter (2)
HR
HR Excellence 1 dag 7 995 SEK Stockholm
Hälsa
Badanläggningar 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Inköp
Beskrivningsteknik AMA Anläggning 17 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Inköp - Grundläggande inköpsteknik 2 dagar 12 500 SEK Stockholm
Inköp - Inköpsstrategier 2 dagar 12 500 SEK Flera orter (2)
Inköp - Leverantörsutveckling 2 dagar 12 500 SEK Flera orter (2)
Inköpsförhandlingar 2 dagar 12 500 SEK Flera orter (2)
Offentlig upphandling
Grundkurs i offentlig upphandling 1 dag 5 900 SEK Flera orter (2)
Offentlig konst: Upphandling & avtal 2 dagar 7 900 SEK Stockholm
Offentlig Upphandling LOU (online) 180 dagar 2 900 SEK Distans
Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA 2 dagar 11 500 SEK Flera orter (2)
Juridik
Injusterare av ventilationssystem - Kurs inför certifiering 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
IT-rätt 2 dagar 11 000 SEK Flera orter (2)
Juridisk fördjupning av bygglovsprocessen 2 dagar 7 950 SEK Flera orter (2)
Juridisk fördjupning av tillsysnärenden 2 dagar 7 950 SEK Flera orter (2)
Juridisk fördjupning för LSS-boende 2 dagar 7 550 SEK Stockholm
Kemikalielagstiftningen i praktiken 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador 1 dag 5 680 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Affärs- och avtalsrätt 2 dagar 12 500 SEK Flera orter (2)
Entreprenadjuridik
ABK 09 och AF Konsult 1 dag 5 600 SEK Flera orter (2)
Entreprenadbesiktning 2 dagar 11 900 SEK Göteborg
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar 3 900 SEK Distans
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar 3 900 SEK Distans
Entreprenadjuridik - grundkurs 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (3)
5,0 (1)
Entreprenadjuridik - grundkurs (online) 180 dagar 3 900 SEK Distans
Entreprenadjuridik - mark och anläggningar 2 dagar 11 500 SEK Flera orter (2)
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR - förstå och tillämpa nya dataskyddsförordningen i praktiken 1 dag 6 000 SEK Flera orter (2)
PBL – Plan & Bygglagen
Rivning och ombyggnad 2 dagar 11 500 SEK Flera orter (2)
Kommunikation
Framtidens kommunikatör 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
WORKSHOP - Framtidens kommunikatör 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Ledarskap
Chefsdagarna personlig assistans 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
WORKSHOP - Chefsdagarna personlig assistans 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Arbetsledare
Arbetsledarutbildning - VA Mark 3 dagar 13 300 SEK Göteborg
Arbetsledning, steg 2 3 dagar 16 700 SEK Flera orter (2)
Ny som chef
Arbetsledning, steg 1 3 dagar 16 700 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Produktionsledning
Produktionsteknik - grundkurs 2 dagar 9 900 SEK Flera orter (2)
Miljö / kvalitet / internrevision
Inomhusmiljö 2019 2 dagar 6 750 SEK Stockholm
Intern kvalitetsstyrning på laboratorier 2 dagar 10 900 SEK Stockholm
Internrevision 2 dagar 10 900 SEK Stockholm
Värmepumpteknik 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Organisation / verksamhet
Strategi / förändring
Cykelplanering 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Mätning & kartläggning i kommun 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
WORKSHOP - Mätning & kartläggning i kommun 1 dag 3 950 SEK Stockholm
WORKSHOP - Optimerad operationsplanering 2019 1 dag 3 950 SEK Stockholm
WORKSHOP - Planhandläggardagarna 2019 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Projektledning
Optimerad operationsplanering 2019 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Planhandläggardagarna 2019 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Byggprojektledning
Byggprojektledning 3 dagar 15 300 SEK Flera orter (2)
5,0 (3)
Byggprojektledning 2 dagar 3 900 SEK Distans
Byggprojektledning (online) 180 dagar 3 900 SEK Distans
Projektledning-Grund
Effektiv projektledning 6 dagar 29 000 SEK Stockholm
Skola
Framtidens skolrestaurang 2 dagar 6 180 SEK Stockholm
WORKSHOP - Framtidens skola 1 dag 2 495 SEK Stockholm
WORKSHOP - Test Konference 1 dag 7 500 SEK Flera orter (2)
Lärare
Digitalisering i förskolan 2 dagar 5 295 SEK Stockholm
Framtidens skola 3 dagar 3 795 SEK Stockholm
Matematik på gymnasiet - fokus programmering & digitala verktyg 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Matematiksvårigheter & dyskalkyli 2 dagar 5 980 SEK Flera orter (3)
Preparand-/repetitionskurs i matematik 1 dag 6 500 SEK Flera orter (2)
SO-dagarna 2 dagar 6 180 SEK Stockholm
ÖP-dagarna 2 dagar 9 995 SEK Stockholm
Säkerhet
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning 4 dagar 16 600 SEK Flera orter (3)
4,0 (1)
Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker 2 dagar 9 900 SEK Göteborg
Strålskydd - Lasersäkerhet 2 dagar 11 500 SEK Borås
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning 3 dagar 17 500 SEK Stockholm
4,0 (1)
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering 3 dagar 17 500 SEK Stockholm
Strålskydd - Öppen radiografering - komplettering och repetition 1 dag 4 000 SEK Stockholm
Säkerhetsdatablad (SDB) 3 dagar 15 000 SEK Stockholm
Teknik
Badanläggningar - vattenrening 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Betongelement - Klass III Grundläggande betongteknik 2 dagar 9 000 SEK Göteborg
Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsområdet 1 dag 5 500 SEK Flera orter (2)
Jämförelser mellan laboratorier 2 dagar 10 800 SEK Stockholm
4,0 (1)
Kemikaliehantering - på din arbetsplats 1 dag 5 900 SEK Flera orter (2)
Metodvalidering 2 dagar 10 000 SEK Stockholm
Mätosäkerhet 2 dagar 10 900 SEK Stockholm
Provtagning recipienter, normalkursprogram 2 dagar 11 900 SEK Stockholm
Sakkunnig kontrollant tillgänglighet - TIL 2 2 dagar 10 200 SEK Stockholm
Uppdateringskurs - Platsgjutning 2 dagar 10 000 SEK Göteborg
Ventilationsmätteknik 2 dagar 10 800 SEK Flera orter (2)
Bygg
AB 04 1 dag 5 000 SEK Stockholm
AB 04 & ABT 06 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
ABK 09 (online) 180 dagar 2 900 SEK Distans
ABT 06 1 dag 5 000 SEK Stockholm
AMA - översiktskurs 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
AMA AF 12 1 dag 5 000 SEK Stockholm
Arbetsledning, steg 3 2 dagar 14 200 SEK Flera orter (2)
BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs 3 dagar 12 000 SEK Stockholm
Betongelementtillverkning – för konstruktörer och projektörer 2 dagar 9 000 SEK Flera orter (2)
Betongelementtillverkning kompetensklass II-E 10 dagar 24 000 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Betongreparationer 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass I-U 10 dagar 28 000 SEK Flera orter (3)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass II-U 7 dagar 19 000 SEK Flera orter (3)
5,0 (2)
Brodagarna 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Dimensionering av VA-ledningar 3 dagar 14 200 SEK Flera orter (2)
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T 10 dagar 24 000 SEK Göteborg
Facility Management, FM 2 dagar 10 800 SEK Göteborg
Fjärrvärme - Distributionssystem 3 dagar 14 900 SEK Stockholm
Fuktsäkert byggande 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (2)
Fuktsäkert byggande 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
Förtätning av staden 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder 2 dagar 9 200 SEK Borås
Installationssamordning 3 dagar 13 900 SEK Flera orter (2)
5,0 (2)
Kontroll och besiktning av markarbeten 2 dagar 10 000 SEK Göteborg
Kontrollansvarig - N och K enligt nya PBL 3 dagar 12 700 SEK Flera orter (2)
Logistik i byggbranschen 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Lokalresursplanering, LRP 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Miljöinventering av byggnader 2 dagar 11 500 SEK Flera orter (2)
Produktionsplanering Betong - PPB 1 dag 5 000 SEK Göteborg
Projekteringsledning 3 dagar 15 300 SEK Flera orter (2)
Provtagning i dricksvatten 1 dag 5 700 SEK Flera orter (2)
Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp 2 dagar 10 900 SEK Flera orter (2)
Radonkonsult - Kurs inför certifiering 2 dagar 11 900 SEK Göteborg
Väg- & gatuunderhåll 2019 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Övergripande styrning och kontroll av byggnader 2 dagar 11 000 SEK Stockholm
El / elektronik
Begränsad Auktorisation B 8 dagar 29 000 SEK Stockholm
Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs 3 dagar 15 000 SEK Göteborg
Besiktning av elanläggningar, grundkurs 3 dagar 15 000 SEK Göteborg
Elansvar och delegering 1 dag 5 700 SEK Göteborg
Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 med Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2006:1 1 dag 5 700 SEK Flera orter (2)
Elunderhåll för mekaniker 3 dagar 18 900 SEK Flera orter (2)
ESA 14 - Fackkunnig 1 dag 5 000 SEK Stockholm
Grundläggande Elteknik 2 dagar 11 200 SEK Stockholm
Industriell Elteknik - schemaläsning och felsökning 3 dagar 15 000 SEK Stockholm
Industriell Elteknik/elkraftteknik 3 dagar 14 400 SEK Stockholm
MER Anläggning 17 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Praktisk elektronik - elektronikens grunder 3 dagar 15 200 SEK Flera orter (2)
Praktisk elteknik, grundkurs 3 dagar 14 800 SEK Göteborg
Reläskyddssystem - Distribution och Industri 3 dagar 15 400 SEK Flera orter (2)
Service och underhåll av fjärrvärmecentraler 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Sol-el 2019 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 3 - Uppdateringskurs 1 dag 5 000 SEK Stockholm
Starkströmsföreskrifter och svensk standard 2 dagar 10 000 SEK Stockholm
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 2 3 dagar 15 300 SEK Flera orter (2)
Energi / energideklarationer
Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL 4 dagar 16 500 SEK Flera orter (2)
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL 2 dagar 6 800 SEK Flera orter (2)
Praktisk energieffektivisering 3 dagar 14 600 SEK Flera orter (2)
Fastighetsförvaltning
Byggnads- och installationsteknik 3 dagar 15 300 SEK Flera orter (2)
Dagvatten 2 dagar 9 500 SEK Flera orter (2)
Entreprenadbesiktning 2 dagar 11 900 SEK Flera orter (2)
Hyresrätt - bostäder och lokaler 2 dagar 10 200 SEK Stockholm
Lokalhyror - kommersiell hyresrätt 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (2)
Strategisk processledning inom fastighetsförvaltning 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Ökad effektivitet inom fastighetsförvaltning genom strategisk processledning 2 dagar 12 000 SEK Göteborg
Överlåtelsebesiktningsman - Kurs inför certifiering 5 dagar 23 500 SEK Stockholm
Industri
APQP & PPAP Metodik för produktframtagning 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Grundläggande kemikaliebedömning 2 dagar 10 800 SEK Göteborg
Kemi för icke-kemister 2 dagar 10 800 SEK Flera orter (2)
Klassificering och märkning av kemiska produkter 2 dagar 10 900 SEK Flera orter (2)
Platsgjuten betong kompetensklass III-U - Grundläggande betongteknik 2 dagar 9 000 SEK Göteborg
Pumpteknik - praktisk utbildning 4 dagar 15 900 SEK Göteborg
Maskin & Verkstad
Allt om Maskindirektivet 3 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)
Maskindirektivet i praktiken 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Riskbehandling 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Styrteknik/PLC, fortsättningskurs 2 dagar 10 000 SEK Stockholm
Styrteknik/PLC, grundkurs 3 dagar 15 000 SEK Stockholm
Produktutveckling
FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer 2 dagar 9 500 SEK Flera orter (2)
GPS-Toleranser – Dimension, Form och Läge 3 dagar 11 000 SEK Göteborg
Ritningsläsning
Ritningsläsning - Bygg 2 dagar 8 000 SEK Göteborg
Ritningsläsning - Industri 2 dagar 8 900 SEK Flera orter (2)
Svets
Fixeringssvetsning 2 dagar 10 000 SEK Herrljunga
VVS
Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 7 dagar 23 500 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 4 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av värmeinstallationer 7 dagar 23 500 SEK Flera orter (2)
Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler 3 dagar 14 900 SEK Stockholm
Drift av värmeinstallationer 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Injustering av luftflöden 3 dagar 15 300 SEK Flera orter (2)
Injustering av värmesystem 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Livscykelkostnad, LCC 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
OVK - praktisk kurs inför certifiering 5 dagar 15 900 SEK Flera orter (2)
OVK – kurs inför certifiering 3 dagar 9 300 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1 4 dagar 18 000 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Säker och effektiv rensning av avloppsledningar 2 dagar 11 000 SEK Flera orter (2)
Säker vatteninstallation för VVS-företag 1 dag 3 800 SEK Flera orter (2)
Teoretisk kyl- och värmepumpteknik 5 dagar 19 200 SEK Flera orter (2)
Ventilationsteknik steg 1 3 dagar 14 900 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Ventilationsteknik steg 2 3 dagar 14 900 SEK Flera orter (2)
Vård
Akutsjukvård 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Gerodontidagarna 2019 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Kirurgisk & ortopedisk omvårdnad 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Optimerad strokerehabilitering 2018 2 dagar 7 350 SEK Stockholm
Ögonsjukvård 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
BAS P / BAS U
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar 3 500 SEK Distans
Ekonomi
Ekonomi för icke-ekonomer
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar 9 900 SEK Distans
Projektledning
Byggprojektledning
Byggprojektledning 2 dagar 3 900 SEK Distans
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06

Visa alla

Reportage

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Läs mer

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.


Arbetsledning 1

Arbetsledning Steg 1 – Teknologisk Institut

Läs mer

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Teknologisk Institut AB Sverige och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Teknologisk Institut AB Sverige

Drakegatan 7A
412 50 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner

Maria
(5)
i helhet var kursen väldigt bra upplaggd, dock lite låna dagar och svårt att sitta och lyssna från 8.30-17.
Håkan
(5)
Bra kurs men väldigt mycket att ta in på kort tid.
sanjin mesic
(5)
Tyckte att utbildningen AB04 & ABT06 var en suverän utbildning där balansen på teori och praktik var bra. Mycket lärorikt och väldigt bra kursledare som hade gediger erfarenhet av entreprenadsjuridik.
Intresseanmälan

För att få mer information från Teknologisk Institut AB Sverige, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Teknologisk Institut AB Sverige
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 23 recensioner