Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Teknologisk Institut kurser

Vi har utbildningarna alla tekniker borde ha

Välkommen till Nordens största utbildningsföretag för dig som är tekniker eller ingenjör(fd SIFU). Vi har utbildningarna inom Teknik & Management som gör skillnad för ditt företag, som gör er till ett lönsammare, kunnigare och effektivare företag. Varje år utbildar vi närmare 12 000 personer inom Bygg, Fastighet, VVS, EL, Energi, Produktion, IT med mera.

Vi har kapaciteten och kunskapen inom teknik och management som du kräver!

Här hittar du marknadens bredaste och mest heltäckande utbud inom Teknik & Management. Alla våra lärare och utbildare har minst en fot ”i verkligheten” och utbildningarna knyter alltid an till din vardag och din verklighet.

Våra huvudområden är:

 • Arbetsmiljöteknik
 • Bygg, anläggning, entreprenad
 • Elteknik
 • Energi
 • Fastighetsföretagande
 • Gas & Fjärrvärme
 • IT
 • Kemi, medicinsk teknik, strålskydd
 • Laboratorieteknik och kontrollorgan
 • Management för tekniker och ingenjörer
 • Miljöteknik
 • Produktion & Lean
 • Vatten och Avlopp
 • VVS

Kort om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut i Sverige är före detta SIFU som bildades 1922 i Sverige. Vi har allt sedan dess varit det självklara valet av utbildningspartner för Sveriges alla ingenjörer och tekniker. Sedan 2008 ägs vi av Teknologisk Institut (TI) i Danmark som är ett av Nordens bredaste och mest resursstarka institut inom forskning, utveckling, och utbildning.

Visa alla utbildningar med Teknologisk Institut AB Sverige

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Administration Längd Pris Ort Snittbetyg
Forum för medicinska sekreterare 2 dagar Från 8 350 SEK Stockholm
WORKSHOP - Forum för medicinska sekreterare 1 dag Från 3 950 SEK Stockholm
Arbetsmiljö
Praktiskt arbetsmiljöarbete på Vatten- och Avloppsreningsverk 3 dagar Från 13 500 SEK Göteborg
BAS P / BAS U
BAS P / U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs 2 dagar Från 10 400 SEK Flera orter (4)
4,7 (9)
Bas P / U Byggarbetsmiljösamordnare uppdateringskurs 1 dag Från 5 990 SEK Flera orter (2)
BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs 3 dagar Från 12 200 SEK Stockholm
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar Distans
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar Distans
Bättre Arbetsmiljö – BAM
Arbetsmiljö för ledare, SAM & BAM 8 timmar Distans
Brandskydd
Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar 1 dag Från 5 900 SEK Stockholm
Föreståndare Brandfarliga Varor
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol 3 dagar Från 15 500 SEK Borås
Bygg & Anläggning
AB 04 & ABT 06 2 dagar Från 10 100 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
AMA AF 12 1 dag Från 5 200 SEK Stockholm
Arbetsledning, steg 3 2 dagar Från 14 400 SEK Flera orter (2)
BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs 3 dagar Från 12 200 SEK Stockholm
5,0 (3)
Betongelementtillverkning – för konstruktörer och projektörer 2 dagar Från 9 200 SEK Flera orter (2)
Betongelementtillverkning kompetensklass II-E 10 dagar Från 24 500 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Betongreparationer 2 dagar Från 10 700 SEK Flera orter (3)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass I-U 10 dagar Från 28 500 SEK Flera orter (3)
4,8 (5)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass II-U 7 dagar Från 19 500 SEK Flera orter (3)
4,7 (9)
Dagvatten 2 dagar Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av VA-ledningar 3 dagar Från 14 400 SEK Flera orter (3)
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T 10 dagar Från 24 500 SEK Göteborg
Facility Management, FM 2 dagar Från 11 000 SEK Flera orter (2)
Fjärrvärme - Distributionssystem 3 dagar Från 15 100 SEK Stockholm
Fuktsäkert byggande 2 dagar Från 13 100 SEK Flera orter (2)
Fuktsäkert byggande 2 dagar Stockholm
Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder 2 dagar Från 9 200 SEK Borås
Installationssamordning 3 dagar Från 14 100 SEK Flera orter (2)
5,0 (2)
Logistik i byggbranschen 2 dagar Stockholm
Lokalresursplanering, LRP 2 dagar Från 10 200 SEK Flera orter (3)
Materialinventering/Miljöinventering av byggnader 2 dagar Från 11 700 SEK Flera orter (2)
Praktisk hantering av fukt och mögel i byggnader 2 dagar Från 10 900 SEK Flera orter (2)
Produktionsplanering Betong - PPB 1 dag Från 5 200 SEK Göteborg
Projekteringsledning 2 dagar Från 10 990 SEK Flera orter (2)
Provtagning i dricksvatten 1 dag Från 5 900 SEK Flera orter (2)
Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp 2 dagar Från 11 100 SEK Flera orter (3)
Radonkonsult - Kurs inför certifiering 2 dagar Från 12 100 SEK Flera orter (2)
Övergripande styrning och kontroll av byggnader 2 dagar Från 11 200 SEK Stockholm
Kontrollansvarig
Kontrollansvarig - N och K enligt PBL 3 dagar Från 12 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomi
Tilläggsbelopp i teori och praktik 1 dag Från 5 550 SEK Stockholm
ÄTA - arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06 1 dag Från 5 200 SEK Flera orter (2)
Ekonomi för icke-ekonomer
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar Distans
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar Distans
Ekonomi för icke-ekonomer 3 dagar Från 14 700 SEK Flera orter (2)
Ekonomiutbildning-Grund
Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi 3 dagar Från 15 200 SEK Flera orter (2)
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Byggnads- och installationsteknik 3 dagar Från 15 500 SEK Flera orter (2)
Diplomerad Fastighetsförvaltare / Property Manager 14 dagar Från 65 500 SEK Flera orter (2)
Diplomerad Fastighetstekniker 13 dagar Från 57 500 SEK Flera orter (2)
Entreprenadbesiktning 2 dagar Från 12 100 SEK Flera orter (2)
Hyresrätt - bostäder och lokaler 2 dagar Från 10 400 SEK Stockholm
Strategisk processledning inom fastighetsförvaltning 2 dagar Flera orter (2)
VVS
Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 7 dagar Från 23 700 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 4 dagar Från 15 200 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av värmeinstallationer 7 dagar Från 23 700 SEK Flera orter (2)
Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler 3 dagar Från 15 100 SEK Stockholm
Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör 26 dagar Från 85 800 SEK Flera orter (2)
Drift av värmeinstallationer 3 dagar Från 15 200 SEK Flera orter (2)
Injustering av luftflöden 3 dagar Från 15 500 SEK Flera orter (2)
Injustering av värmesystem 3 dagar Från 15 200 SEK Flera orter (2)
Livscykelkostnad, LCC 1 dag Från 5 200 SEK Flera orter (3)
OVK - praktisk kurs inför certifiering 5 dagar Från 16 100 SEK Flera orter (2)
OVK – kurs inför certifiering 3 dagar Från 9 500 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1 4 dagar Från 18 200 SEK Flera orter (2)
4,0 (3)
Säker och effektiv rensning av avloppsledningar 2 dagar Från 11 200 SEK Flera orter (2)
Säker vatteninstallation för VVS-företag 1 dag Från 3 800 SEK Flera orter (2)
Teknisk isolering 2 dagar Från 13 700 SEK Flera orter (2)
Teoretisk kyl- och värmepumpteknik 5 dagar Från 19 400 SEK Flera orter (2)
Ventilationsteknik steg 1 3 dagar Från 15 100 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Ventilationsteknik steg 2 3 dagar Från 15 100 SEK Flera orter (2)
Hälsa
Sexuell hälsa 2 dagar Från 7 680 SEK Stockholm
Inköp
Beskrivningsteknik AMA Anläggning 17 1 dag Från 5 700 SEK Flera orter (2)
Diplomerad Inköpare 8 dagar Från 44 000 SEK Flera orter (2)
Inköp - Grundläggande inköpsteknik 2 dagar Från 12 700 SEK Stockholm
Inköp - Inköpsstrategier 2 dagar Från 12 700 SEK Flera orter (2)
Inköp - Leverantörsutveckling 2 dagar Från 12 700 SEK Flera orter (2)
Inköpsförhandlingar 2 dagar Från 12 700 SEK Flera orter (3)
Offentlig upphandling
LOU – kurs i Offentlig upphandling 1 dag Från 6 100 SEK Flera orter (3)
Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA 2 dagar Från 11 700 SEK Flera orter (2)
Juridik
Injusterare av ventilationssystem - Kurs inför certifiering 2 dagar Från 10 200 SEK Flera orter (2)
Juridisk fördjupning för LSS-boende 2 dagar Från 7 750 SEK Stockholm
Kemikalielagstiftningen i praktiken 2 dagar Från 10 500 SEK Flera orter (2)
Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet 2 dagar Från 7 680 SEK Stockholm
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador 1 dag Från 5 680 SEK Flera orter (3)
Avtalsrätt
Affärs- och avtalsrätt 2 dagar Från 12 700 SEK Flera orter (2)
Entreprenadjuridik
Entreprenadbesiktning 2 dagar Göteborg
Entreprenadjuridik - grundkurs 2 dagar Från 10 700 SEK Flera orter (3)
5,0 (1)
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar Distans
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar Distans
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs 2 dagar Från 10 700 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrätt
Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar 2 dagar Från 11 990 SEK Flera orter (2)
Svenska byggprocessen för utländska entreprenörer 2 dagar Från 11 900 SEK Flera orter (2)
Socialrätt
Daglig verksamhet 2 dagar Från 8 780 SEK Stockholm
Ledarskap
Arbetsledare
Arbetsledarutbildning - VA Mark 3 dagar Från 13 500 SEK Flera orter (2)
Arbetsledning, steg 2 3 dagar Från 16 900 SEK Flera orter (2)
Leda utan att vara chef
Leda andra utan att vara chef 2 dagar Från 12 990 SEK Flera orter (2)
Ny som chef
Arbetsledning, steg 1 3 dagar Från 16 900 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Produktionsledning
Produktionsteknik - grundkurs 2 dagar Från 10 100 SEK Flera orter (2)
Miljö / kvalitet / internrevision
Inomhusmiljö 2 dagar Från 6 750 SEK Stockholm
Intern kvalitetsstyrning på laboratorier 2 dagar Från 11 100 SEK Stockholm
Internrevision 2 dagar Från 11 100 SEK Stockholm
Organisation / verksamhet
Framtidens operationsavdelning 2 dagar Från 8 780 SEK Stockholm
Risk- / krishantering
Riskbedömning i laboratorier 1 dag Från 5 950 SEK Stockholm
Strategi
WORKSHOP - Planhandläggardagarna 1 dag Från 3 950 SEK Stockholm
Projektledning
Optimerad operationsplanering 2 dagar Från 8 350 SEK Stockholm
Planhandläggardagarna 2 dagar Från 8 350 SEK Stockholm
Byggprojektledning
Byggprojektledning 2 dagar Distans
Byggprojektledning 2 dagar Distans
Byggprojektledning 3 dagar Från 15 500 SEK Flera orter (3)
5,0 (3)
Projektledning-Avancerad
Projektledning för planhandläggare - avancerad nivå 2 dagar Från 7 995 SEK Göteborg
Projektledning-Grund
Effektiv projektledning 6 dagar Från 29 200 SEK Stockholm
Projektledning för planhandläggare - grundläggande nivå 2 dagar Från 7 995 SEK Flera orter (2)
Seminarium
Cisterndagarna 2 dagar Från 10 780 SEK Göteborg
Skola
Framtidens skolrestaurang 2 dagar Från 6 180 SEK Stockholm
Matematiksvårigheter och dyskalkyli 2 dagar Från 5 980 SEK Göteborg
Problematisk skolfrånvaro 2 dagar Från 5 980 SEK Flera orter (2)
Skolbibliotek 2 dagar Från 6 750 SEK Stockholm
Lärare
Idrottsläraren 2 dagar Från 6 750 SEK Stockholm
Preparand-/repetitionskurs i matematik 1 dag Från 6 500 SEK Flera orter (2)
Slöjdlärardagarna 2 dagar Från 6 750 SEK Stockholm
SO-dagarna 2 dagar Från 6 750 SEK Stockholm
WORKSHOP - Slöjdlärardagarna 1 dag Från 3 950 SEK Stockholm
Säkerhet
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning 4 dagar Från 16 600 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker 2 dagar Från 10 100 SEK Göteborg
Strålskydd - Lasersäkerhet 2 dagar Från 11 700 SEK Borås
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning 3 dagar Från 17 700 SEK Stockholm
4,0 (1)
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering 3 dagar Från 17 700 SEK Stockholm
Strålskydd - Öppen radiografering - komplettering och repetition 1 dag Från 4 200 SEK Stockholm
Säkerhetsdatablad (SDB) 3 dagar Från 15 200 SEK Stockholm
Teknik
Badanläggningar - vattenrening 2 dagar Från 10 200 SEK Flera orter (2)
Betongelement - Klass III Grundläggande betongteknik 2 dagar Från 9 200 SEK Göteborg
Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsområdet 1 dag Från 5 700 SEK Flera orter (2)
Installationssamordning fördjupning 2 dagar Från 11 990 SEK Göteborg
Jämförelser mellan laboratorier 2 dagar Från 11 000 SEK Stockholm
4,0 (1)
Labbdagarna 2 dagar Från 8 350 SEK Stockholm
Metodvalidering 2 dagar Från 10 200 SEK Stockholm
Mätosäkerhet 2 dagar Från 11 100 SEK Stockholm
Sakkunnig kontrollant tillgänglighet - TIL 2 2 dagar Från 10 400 SEK Flera orter (3)
Uppdateringskurs - Platsgjutning 2 dagar Från 10 200 SEK Göteborg
Ventilationsdagen 1 dag Från 6 680 SEK Stockholm
Ventilationsmätteknik 2 dagar Från 11 000 SEK Flera orter (2)
WORKSHOP - Labbdagarna 1 dag Från 3 950 SEK Stockholm
El / elektronik
Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs 3 dagar Från 15 200 SEK Flera orter (2)
Elansvar och delegering 1 dag Från 5 900 SEK Göteborg
Grundläggande Elteknik 2 dagar Från 11 200 SEK Stockholm
MER Anläggning 20 1 dag Från 5 800 SEK Flera orter (2)
Praktisk elektronik - elektronikens grunder 3 dagar Från 15 400 SEK Flera orter (2)
Praktisk elteknik, fastighet 3 dagar Från 15 000 SEK Flera orter (2)
Praktisk elteknik, industri 3 dagar Från 15 500 SEK Flera orter (2)
Praktisk elteknik, schemaläsning och felsökning 3 dagar Från 15 200 SEK Flera orter (2)
Service och underhåll av fjärrvärmecentraler 2 dagar Från 10 200 SEK Flera orter (2)
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 2 3 dagar Från 15 500 SEK Flera orter (2)
Energi / energideklarationer
Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL 4 dagar Från 16 700 SEK Flera orter (2)
Energideklarationsdagen 1 dag Från 6 680 SEK Stockholm
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL 2 dagar Från 7 000 SEK Flera orter (2)
Praktisk energieffektivisering 3 dagar Från 14 800 SEK Flera orter (2)
Solcellssystem: uppbyggnad – teknik – ekonomi 2 dagar Från 11 900 SEK Flera orter (2)
Industri
APQP & PPAP Metodik för produktframtagning 2 dagar Från 10 200 SEK Flera orter (3)
Betongelementtillverkning kompetensklass I-E 10 dagar Från 28 000 SEK Göteborg
Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar 2 dagar Från 10 200 SEK Stockholm
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T 10 dagar Från 28 000 SEK Göteborg
Grundläggande kemikaliebedömning 2 dagar Från 11 000 SEK Göteborg
Kemi för icke-kemister 2 dagar Från 11 000 SEK Flera orter (3)
Klassificering och märkning av kemiska produkter 2 dagar Från 11 100 SEK Flera orter (2)
Platsgjuten betong kompetensklass III-U - Grundläggande betongteknik 2 dagar Från 9 200 SEK Göteborg
Pumpteknik - praktisk utbildning 4 dagar Från 16 100 SEK Göteborg
Maskin & Verkstad
Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning 2 dagar Från 10 900 SEK Flera orter (2)
PLC, steg 1 3 dagar Från 15 200 SEK Stockholm
PLC, steg 2 2 dagar Från 10 200 SEK Flera orter (2)
Ritningsläsning
Ritningsläsning - Bygg 2 dagar Från 8 200 SEK Göteborg
Svets
Fixeringssvetsning 2 dagar Från 10 200 SEK Herrljunga
Vård
Bipolär sjukdom 2 dagar Från 7 680 SEK Stockholm
Framtidens LSS-boende 2 dagar Från 8 350 SEK Stockholm
LSS-dagarna 2 dagar Från 8 350 SEK Stockholm
Optimerad strokerehabilitering 2018 2 dagar Stockholm
Schemastyrning i vården 2 dagar Från 6 550 SEK Stockholm
WORKSHOP - Optimerad operationsplanering 1 dag Från 3 950 SEK Stockholm
Ögonsjukvård 2 dagar Från 7 680 SEK Stockholm
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06

Visa alla

Reportage

Arbetsledning 1

Arbetsledning Steg 1 – Teknologisk Institut

Läs mer

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.


Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Läs mer

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Teknologisk Institut AB Sverige och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Teknologisk Institut AB Sverige

Drakegatan 7A
412 50 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 47 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Det var lärorikt!!
Kursdeltagare
(5)
Bra kursledare!
Kursdeltagare
(4)
Mycket bra innehåll och upplägg för kursen, bra föredragare kurshållare!
Intresseanmälan

För att få mer information från Teknologisk Institut AB Sverige, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 47 recensioner.