Visa utbildning.se som: Mobil

Teknologisk Institut AB Sverige

teknologiskt institut

Vi har utbildningarna alla tekniker borde ha

Välkommen till Nordens största utbildningsföretag för dig som är tekniker eller ingenjör(fd SIFU). Vi har utbildningarna inom Teknik & Management som gör skillnad för ditt företag, som gör er till ett lönsammare, kunnigare och effektivare företag. Varje år utbildar vi närmare 12 000 personer inom Bygg, Fastighet, VVS, EL, Energi, Produktion med mera.

Vi har kapaciteten och kunskapen inom teknik och management som du kräver!

Här hittar du marknadens bredaste och mest heltäckande utbud inom Teknik & Management. Alla våra lärare och utbildare har minst en fot ”i verkligheten” och utbildningarna knyter alltid an till din vardag och din verklighet.

Våra huvudområden är:

 • Arbetsmiljöteknik
 • Bygg, anläggning, entreprenad
 • Elteknik
 • Energi
 • Fastighetsföretagande
 • Gas & Fjärrvärme
 • Kemi, medicinsk teknik, strålskydd
 • Laboratorieteknik och kontrollorgan
 • Management för tekniker och ingenjörer
 • Miljöteknik
 • Produktion & Lean
 • Vatten och Avlopp
 • VVS

Kort om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut i Sverige är före detta SIFU som bildades 1922 i Sverige. Vi har allt sedan dess varit det självklara valet av utbildningspartner för Sveriges alla ingenjörer och tekniker. Sedan 2008 ägs vi av Teknologisk Institut (TI) i Danmark som är ett av Nordens bredaste och mest resursstarka institut inom forskning, utveckling, och utbildning.

Visa alla utbildningar med Teknologisk Institut AB Sverige

Utbildningar - Teknologisk Institut AB Sverige

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö för ledare, SAM & BAM 8 timmar 3 500 SEK Distans
Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare 2 dagar 10 900 SEK Flera orter (2)
Byggarbetsmiljösamordnare - översiktskurs 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Kontor 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Praktiskt arbetsmiljöarbete på Vatten- och Avloppsreningsverk 3 dagar 13 300 SEK Göteborg
BAS P / BAS U
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Grundkurs 2 dagar 9 900 SEK Flera orter (3)          
(2)
Byggarbetsmiljösamordnare Fortsättning U 3 dagar 12 000 SEK Stockholm
Brandskydd
Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar 1 dag 5 600 SEK Flera orter (2)
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol 3 dagar 15 000 SEK Borås
Ekonomi
ÄTA - arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06 1 dag 5 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning på utbildningsförvaltningen 2 dagar 8 550 SEK Stockholm
Ekonomiutbildning-Grund
Ekonomi för icke-ekonomer 3 dagar 14 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar 7 500 SEK Distans
Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi 3 dagar 14 900 SEK Flera orter (2)
Lön / skatt / moms
Grundläggande löneadministration 2 dagar 11 900 SEK Flera orter (2)
Redovisning / bokföring
Redovisning i praktiken 2 dagar 11 500 SEK Flera orter (2)
HR
HR Excellence 1 dag 9 990 SEK Stockholm
Hälsa
Hälsofrämjande arbete i kommun - fokus barn & unga 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Kvinnohälsa 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Inköp
Affärs- och avtalsrätt 2 dagar 12 400 SEK Flera orter (2)
Beskrivningsteknik AMA Anläggning 17 1 dag 5 500 SEK Flera orter (2)
Inköp - Grundläggande inköpsteknik 2 dagar 12 400 SEK Flera orter (2)
Inköp - Inköpsstrategier 2 dagar 12 400 SEK Flera orter (2)
Inköp - Leverantörsutveckling 2 dagar 12 400 SEK Flera orter (2)
Inköpsförhandlingar 2 dagar 12 400 SEK Flera orter (2)
Offentlig Upphandling
Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA 2 dagar 11 000 SEK Flera orter (2)
IT - Avancerad
SIAM Foundation 3 dagar 18 000 SEK Stockholm
User Experience 2017 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Agil
EXIN Agile SCRUM Foundation 2 dagar 16 000 SEK Stockholm
Systemutveckling
Agil systemutveckling 2017 – fokus ledarskap 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Webbutveckling
User Experience 2017 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
IT- Microsoft Office
Excel
Excel grundkurs 2 dagar 7 300 SEK Flera orter (2)
Juridik
Avancerad juridik för nämndsekreterare 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Certifierad injusterare 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Effektiv handläggning av tillsynsärenden 1 dag 6 680 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs 2 dagar 9 900 SEK Flera orter (2)
EU:s nya dataskyddsförordning 1 dag 6 500 SEK Flera orter (2)
Grundläggande hyresrätt för bostäder 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
IT-rätt 2 dagar 12 500 SEK Flera orter (2)
Tilläggsbelopp i teori & praktik 1 dag 6 950 SEK Stockholm
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador 2 dagar 8 950 SEK Göteborg
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Entreprenadbesiktning 2 dagar 11 900 SEK Göteborg
Entreprenadjuridik - fortsättningskurs 1 dag 4 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik - grundkurs 2 dagar 9 900 SEK Flera orter (3)          
(1)
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar 3 900 SEK Distans
Entreprenadjuridik - mark och anläggningar 2 dagar 11 300 SEK Flera orter (2)
Kommunikation
Tillgänglig kommunikation 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Sociala medier
Sociala medier i offentlig verksamhet 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Kundservice / administration
Diarieföring 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Forum för kommun- och nämndsekreterare 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Ledarskap
Chef LSS-boende 2 dagar 8 550 SEK Stockholm
Ledarskap för projektledare 2 dagar 12 300 SEK Stockholm
Ledarskap och förändringsarbete vid Lean 2 dagar 9 500 SEK Flera orter (2)
Ny som chef
Arbetsledning, steg 1 3 dagar 16 500 SEK Flera orter (2)          
(1)
Produktionsledning
Leanledaren - Att införa Lean 8 dagar 25 600 SEK Flera orter (2)
Leanspelet 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Planering av Lean 2 dagar 7 800 SEK Flera orter (2)
Produktionsteknik - grundkurs 2 dagar 9 700 SEK Flera orter (2)
Värdeflödesanalys och verktyg för Lean 3 dagar 12 000 SEK Flera orter (2)
Logistik
Logistik i byggbranschen 2 dagar 0 SEK Stockholm
Miljö / kvalitet / internrevision
Internrevision 2 dagar 10 500 SEK Stockholm
Organisation / verksamhet
Etablering av nyanlända 2018 2 dagar 8 550 SEK Stockholm
Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
SSC-dagarna 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Utredningsmetodikens A & O 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Risk- / krishantering
Riskbedömning i laboratorier 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Riskbehandling 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Riskträd - identifiering & hantering 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Pedagogik
Barnsamtal 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Specialpedagogikdagarna 2 dagar 5 980 SEK Göteborg
Projektledning
Projektledning-Grund
Effektiv projektledning 4 dagar 22 800 SEK Flera orter (2)
Skola
Elevhälsodagarna 2018 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Skolbibliotek 2017 2 dagar 6 750 SEK Stockholm
Särskolan 2018 2 dagar 6 750 SEK Stockholm
Lärare
Konkret & lustfylld matematik 2 dagar 6 750 SEK Stockholm
Matematiksvårigheter 2 dagar 6 750 SEK Stockholm
SFI-dagarna 2 dagar 6 750 SEK Stockholm
Säkerhet
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - fortsättningsutbildning (certifieringsutbildning) 4 dagar 19 500 SEK Stockholm
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning 4 dagar 19 500 SEK Flera orter (3)          
(1)
Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker 2 dagar 9 900 SEK Göteborg
Strålskydd - Lasersäkerhet 2 dagar 11 300 SEK Borås
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning 3 dagar 17 300 SEK Stockholm          
(1)
Strålskydd - Radiografering - komplettering och repetition 1 dag 4 000 SEK Stockholm
Säkerhetsdatablad (SDB) 3 dagar 15 500 SEK Flera orter (2)
Tillämpning av REACH 1 dag 5 500 SEK Flera orter (2)
Teknik
Badanläggningar - vattenrening 2 dagar 9 900 SEK Flera orter (2)
Betongelement - Klass III Grundläggande betongteknik 2 dagar 9 000 SEK Flera orter (2)
Dricksvattendagarna 2018 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T 10 dagar 28 000 SEK Göteborg
Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsområdet 1 dag 5 500 SEK Flera orter (2)
Hantering av tillskottsvatten 2 dagar 0 SEK Stockholm
Jämförelser mellan laboratorier 2 dagar 10 600 SEK Flera orter (2)          
(1)
Kemikaliehantering - på din arbetsplats 1 dag 5 900 SEK Flera orter (2)
Kurlturmiljö i samhällsplaneringen 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Labbdagarna 2018 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Mätosäkerhet 2 dagar 10 500 SEK Stockholm
Mätteknik - Energi och inneklimat 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Omexaminering kyla 2 dagar 5 900 SEK Karlskrona
Praktisk kyl- och värmepumpteknik 4 dagar 13 900 SEK Karlskrona
Provtagning recipienter, normalkursprogram 2 dagar 11 900 SEK Stockholm
Sakkunnig kontrollant tillgänglighet - TIL 2 2 dagar 9 900 SEK Flera orter (2)
Uppdateringskurs - Platsgjutning 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Ventilationsmätteknik 2 dagar 10 600 SEK Flera orter (2)
Bygg
AB 04 1 dag 5 600 SEK Stockholm
AB 04 & ABT 06 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
ABT 06 1 dag 5 500 SEK Stockholm
AMA - översiktskurs 1 dag 5 600 SEK Flera orter (2)
AMA AF 12 1 dag 5 600 SEK Stockholm
Arbetsledarutbildning - VA Mark 3 dagar 13 300 SEK Flera orter (2)
Arbetsledning, steg 2 3 dagar 16 300 SEK Flera orter (2)
Arbetsledning, steg 3 2 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)
Badanläggningar 2018 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Barns lek- och utemiljö 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Betongelementtillverkning – för konstruktörer och projektörer 2 dagar 9 000 SEK Flera orter (2)
Betongelementtillverkning kompetensklass I-E 10 dagar 28 000 SEK Göteborg
Betongelementtillverkning kompetensklass II-E 10 dagar 24 000 SEK Flera orter (2)          
(1)
Betongreparationer 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass II-U 7 dagar 19 000 SEK Flera orter (3)          
(2)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass I-U 10 dagar 28 000 SEK Flera orter (3)
Bevarande & restaurering av kulturhistoriska byggnader 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar 3 500 SEK Distans
Byggarbetsmiljösamordnare Fortsättning P 3 dagar 12 000 SEK Stockholm
Byggprojektledning 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)          
(1)
Byggprojektledning 2 dagar 3 900 SEK Distans
Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor 3 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)
Certifierad radonkonsult 2 dagar 11 500 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av VA-ledningar 3 dagar 13 900 SEK Flera orter (2)
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T 10 dagar 24 000 SEK Flera orter (2)
Facility Management, FM 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
Fjärrvärme - Distributionssystem 3 dagar 14 600 SEK Stockholm
Framtidens attraktiva campinganläggningar 2 dagar 6 750 SEK Göteborg
Framtidens träbyggnader 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Fuktsäkert byggande 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
Fuktsäkert byggande 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (2)
Förtätning av staden 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder 2 dagar 8 900 SEK Borås
Inomhusmiljö Gbg 2 dagar 6 750 SEK Göteborg
Installationssamordning 3 dagar 13 600 SEK Flera orter (2)          
(2)
Kontroll och besiktning av markarbeten 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Kontrollansvarig - N och K enligt nya PBL 3 dagar 12 400 SEK Flera orter (2)
Logistik i byggbranschen 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Lokalresursplanering, LRP 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Miljöinventering av byggnader 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (2)
Miljökrav och byggprojekt 2 dagar 11 900 SEK Flera orter (2)
Ny- och ombyggnation av akutmottagningar 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Ny- och ombyggnation av äldreboende 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Parkeringsdagarna 2017 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
PBL - effektivare bygglovsprocess 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Produktionsplanering Betong - PPB 1 dag 5 500 SEK Flera orter (2)
Projekteringsledning 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Provtagning i dricksvatten 1 dag 5 600 SEK Flera orter (2)
Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp 2 dagar 10 900 SEK Flera orter (2)
Ritningsläsning - Bygg 2 dagar 9 000 SEK Flera orter (2)
Rivning och ombyggnad 2 dagar 11 500 SEK Flera orter (2)
Sanering av förorenad mark vid och inför exploatering 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Trafikbullerdagarna 2018 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Väg- & gatuunderhåll 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Övergripande styrning och kontroll av byggnader 2 dagar 10 900 SEK Stockholm
El / elektronik
ATEX - regler för explosiv gas- och dammatmosfär 2 dagar 11 000 SEK Flera orter (2)
ATEX Uppdateringskurs 1 dag 5 600 SEK Göteborg
Begränsad Auktorisation B ( gamla Begränsad Behörighet BB1 ) 8 dagar 29 000 SEK Flera orter (2)
Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs 3 dagar 15 000 SEK Göteborg
Besiktning av elanläggningar, grundkurs 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Elansvar och delegering 1 dag 5 600 SEK Flera orter (2)
Elteknik för ventilationstekniker 3 dagar 14 000 SEK Stockholm
Elunderhåll för mekaniker 5 dagar 18 600 SEK Flera orter (2)
ESA 14 - Fackkunnig 1 dag 5 500 SEK Flera orter (2)
ESA Industri och Installation 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Grundläggande Elteknik 3 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)
Industriell Elteknik - schemaläsning och felsökning 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Industriell Elteknik/elkraftteknik 3 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)
Installationer i explosionsfarliga områden 3 dagar 14 500 SEK Flera orter (2)
MER Anläggning 17 1 dag 5 600 SEK Flera orter (2)
Praktisk elektronik - elektronikens grunder 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Praktisk elteknik, grundkurs 3 dagar 14 500 SEK Flera orter (2)
Reläskyddssystem - Distribution och Industri 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Service och underhåll av fjärrvärmecentraler 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 2 - Uppdateringskurs 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
Starkströmsföreskrifter och svensk standard 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 2 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Styrteknik/PLC, grundkurs 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Energi / energideklarationer
Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL 4 dagar 16 300 SEK Flera orter (2)
Energideklarationsdagen 2018 1 dag 6 680 SEK Stockholm
Energieffektiva ventilationssystem 2 dagar 10 600 SEK Flera orter (2)
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL 2 dagar 6 800 SEK Flera orter (2)
Energikartläggare - utbildning inför certifiering 4 dagar 13 500 SEK Flera orter (2)          
(2)
Praktisk energieffektivisering 3 dagar 14 300 SEK Flera orter (2)
Fastighetsförvaltning
Attraktiv omvandling av hamn- och industriområde 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
Byggnads- och installationsteknik 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Certifierad överlåtelsebesiktningsman 5 dagar 23 500 SEK Stockholm
Digitalisering i fastighetsbranschen 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Entreprenadbesiktning 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (2)
Hyresrätt - bostäder och lokaler 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Lokalhyror - kommersiell hyresrätt 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Strategisk processledning inom fastighetsförvaltning 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Strategisk processledning inom fastighetsförvaltning 2 dagar 11 900 SEK Flera orter (2)
Industri
Allt om Maskindirektivet 3 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)
APQP & PPAP Metodik för produktframtagning 2 dagar 9 900 SEK Flera orter (2)
Cisterndagarna 2018 2 dagar 10 780 SEK Göteborg
Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar 2 dagar 10 000 SEK Flera orter (2)
Fixeringssvetsning 2 dagar 10 000 SEK Herrljunga
Grundläggande kemikaliebedömning 2 dagar 10 600 SEK Flera orter (2)
Kemi för icke-kemister 2 dagar 10 700 SEK Flera orter (2)
Klassificering och märkning av kemiska produkter 2 dagar 10 700 SEK Flera orter (2)
Maskindirektivet i praktiken 2 dagar 10 600 SEK Flera orter (2)
Platsgjuten betong kompetensklass III-U - Grundläggande betongteknik 2 dagar 9 000 SEK Flera orter (2)
Pumpteknik - praktisk utbildning 4 dagar 15 500 SEK Göteborg
Ritningsläsning - Industri 2 dagar 9 700 SEK Flera orter (2)
Styrteknik/PLC, fortsättningskurs 2 dagar 11 000 SEK Flera orter (2)
Produktutveckling
FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer 2 dagar 9 700 SEK Flera orter (2)
GPS-Toleranser – Dimension, Form och Läge 3 dagar 11 900 SEK Flera orter (2)
VVS
Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 7 dagar 23 000 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 4 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av värmeinstallationer 7 dagar 23 000 SEK Flera orter (2)
Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler 3 dagar 14 600 SEK Stockholm
Drift av värmeinstallationer 3 dagar 14 600 SEK Flera orter (2)
Injustering av luftflöden 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Injustering av värmesystem 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Livscykelkostnad, LCC 1 dag 5 000 SEK Flera orter (2)
OVK – kurs inför certifiering 3 dagar 9 200 SEK Flera orter (2)          
(1)
OVK - praktisk kurs inför certifiering 5 dagar 15 900 SEK Flera orter (2)
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1 4 dagar 17 600 SEK Flera orter (2)          
(1)
Säker och effektiv rensning av avloppsledningar 2 dagar 10 900 SEK Flera orter (2)
Säker Vatteninstallation 1 dag 3 800 SEK Flera orter (2)
Teoretisk kyl- och värmepumpteknik 5 dagar 18 900 SEK Flera orter (2)
Ventilationsteknik steg 1 3 dagar 14 700 SEK Flera orter (2)          
(1)
Ventilationsteknik steg 2 3 dagar 14 700 SEK Flera orter (2)
Vård
Bipolär sjukdom 2017 2 dagar 7 680 SEK Stockholm
Framtiderns operationsavdelning 2018 2 dagar 8 780 SEK Stockholm
Geriatrisk vård för framtiden 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Hedersproblematik hos barn och unga 2 dagar 5 450 SEK Stockholm
IVA 2018 2 dagar 8 550 SEK Stockholm
LSS-dagarna 2 dagar 8 350 SEK Kista
Optimerad Strokerehabilitering 2 dagar 8 550 SEK Stockholm
Optimerad strokerehabilitering 2018 2 dagar 7 350 SEK Stockholm
Optimering av vårdplatser 2 dagar 8 550 SEK Stockholm
Behandling /omsorg
Boende för äldre 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Daglig verksamhet 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Psykisk ohälsa hos äldre 2 dagar 8 350 SEK Stockholm
Psykoterapi / KBT
Psykiatri för icke-psykiatriker 1 dag 6 680 SEK Stockholm
E-learning
Arbetsmiljö
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar 3 500 SEK Distans
Ekonomi
Ekonomiutbildning-Grund
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar 7 500 SEK Distans
Juridik
Entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar 3 900 SEK Distans
Teknik
Bygg
Byggprojektledning 2 dagar 3 900 SEK Distans
 • = Reportage kopplat till arrangören

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med Teknologisk Institut AB Sverige

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontaktuppgifter till Teknologisk Institut AB Sverige

Teknologisk Institut AB SverigeDrakegatan 7A
412 50 Göteborg

 Visa telefonnummer

Kontakta Teknologisk Institut AB Sverige

Recensioner

          (4)
Kursdeltagare   |   2017-11-09
Mycket pedagogiskt upplägg och en lugn,och kunnig kursledare ,som förklarade och hjälpte till bra.
          (4)
Kursdeltagare   |   2017-10-23
Bra och kunnig lärare
          (4)
Kursdeltagare   |   2017-10-11
Nu vet jag var ni finns så det kan hända att de kommer flera från företaget.
Logga in som Teknologisk Institut AB Sverige