Visa utbildning.se som: Mobil

Teknologisk Institut kurser

Vi har utbildningarna alla tekniker borde ha

Välkommen till Nordens största utbildningsföretag för dig som är tekniker eller ingenjör(fd SIFU). Vi har utbildningarna inom Teknik & Management som gör skillnad för ditt företag, som gör er till ett lönsammare, kunnigare och effektivare företag. Varje år utbildar vi närmare 12 000 personer inom Bygg, Fastighet, VVS, EL, Energi, Produktion, IT med mera.

Vi har kapaciteten och kunskapen inom teknik och management som du kräver!

Här hittar du marknadens bredaste och mest heltäckande utbud inom Teknik & Management. Alla våra lärare och utbildare har minst en fot ”i verkligheten” och utbildningarna knyter alltid an till din vardag och din verklighet.

Våra huvudområden är:

 • Arbetsmiljöteknik
 • Bygg, anläggning, entreprenad
 • Elteknik
 • Energi
 • Fastighetsföretagande
 • Gas & Fjärrvärme
 • IT
 • Kemi, medicinsk teknik, strålskydd
 • Laboratorieteknik och kontrollorgan
 • Management för tekniker och ingenjörer
 • Miljöteknik
 • Produktion & Lean
 • Vatten och Avlopp
 • VVS

Kort om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut i Sverige är före detta SIFU som bildades 1922 i Sverige. Vi har allt sedan dess varit det självklara valet av utbildningspartner för Sveriges alla ingenjörer och tekniker. Sedan 2008 ägs vi av Teknologisk Institut (TI) i Danmark som är ett av Nordens bredaste och mest resursstarka institut inom forskning, utveckling, och utbildning.

Visa alla utbildningar med Teknologisk Institut AB Sverige

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Byggarbetsmiljösamordnare - översiktskurs 1 dag 4 700 SEK Göteborg
Praktiskt arbetsmiljöarbete på Vatten- och Avloppsreningsverk 3 dagar 13 500 SEK Göteborg
WORKSHOP - Inomhusmiljö 2019 1 dag 3 490 SEK Stockholm
BAS P / BAS U
BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs 2 dagar 10 400 SEK Flera orter (3)
4,5 (2)
BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs 3 dagar 12 200 SEK Stockholm
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar Distans
Bättre Arbetsmiljö – BAM
Arbetsmiljö för ledare, SAM & BAM 8 timmar Distans
Brandskydd
Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar 1 dag 5 900 SEK Stockholm
Föreståndare Brandfarliga Varor
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol 3 dagar 15 500 SEK Borås
Ekonomi
WORKSHOP - Ekonom i högskolan 1 dag 3 950 SEK Stockholm
ÄTA - arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06 1 dag 5 200 SEK Flera orter (2)
Budgetering
WORKSHOP - Budgetering i högskolan 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Ekonomi för icke-ekonomer
Ekonomi för icke-ekonomer 3 dagar 14 700 SEK Flera orter (2)
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar Distans
Ekonomiutbildning-Grund
Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi 3 dagar 15 200 SEK Flera orter (2)
Lön / skatt / moms
Grundläggande löneadministration 2 dagar 9 700 SEK Flera orter (2)
HR
HR Excellence 1 dag 3 795 SEK Stockholm
Inköp
Beskrivningsteknik AMA Anläggning 17 1 dag 5 700 SEK Flera orter (2)
Diplomerad Inköpare 8 dagar 44 000 SEK Flera orter (2)
Inköp - Grundläggande inköpsteknik 2 dagar 12 700 SEK Stockholm
Inköp - Inköpsstrategier 2 dagar 12 700 SEK Flera orter (2)
Inköp - Leverantörsutveckling 2 dagar 12 700 SEK Flera orter (2)
Inköpsförhandlingar 2 dagar 12 700 SEK Flera orter (2)
Offentlig upphandling
Grundkurs i offentlig upphandling 1 dag 6 100 SEK Flera orter (2)
Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA 2 dagar 11 700 SEK Flera orter (2)
Juridik
Injusterare av ventilationssystem - Kurs inför certifiering 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (2)
IT-rätt 2 dagar 11 200 SEK Flera orter (2)
Juridisk fördjupning av bygglovsprocessen 2 dagar 7 950 SEK Flera orter (2)
Juridisk fördjupning av tillsysnärenden 2 dagar 7 950 SEK Flera orter (2)
Juridisk fördjupning för LSS-boende 2 dagar 7 550 SEK Stockholm
Kemikalielagstiftningen i praktiken 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador 1 dag 5 680 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Affärs- och avtalsrätt 2 dagar 12 700 SEK Flera orter (2)
Entreprenadjuridik
ABK 09 och AF Konsult 1 dag 5 800 SEK Göteborg
Entreprenadbesiktning 2 dagar Göteborg
Entreprenadjuridik - grundkurs 2 dagar 10 700 SEK Flera orter (3)
5,0 (1)
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar Distans
Entreprenadjuridik - grundkurs 8 timmar Distans
Entreprenadjuridik - mark och anläggningar 2 dagar 11 700 SEK Flera orter (2)
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs 2 dagar 10 700 SEK Flera orter (2)
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR - förstå och tillämpa nya dataskyddsförordningen i praktiken 1 dag 6 200 SEK Flera orter (2)
PBL – Plan & Bygglagen
Rivning och ombyggnad 2 dagar 11 700 SEK Göteborg
Kommunikation
WORKSHOP - Framtidens kommunikatör 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Ledarskap
WORKSHOP - Chefsdagarna personlig assistans 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Arbetsledare
Arbetsledarutbildning - VA Mark 3 dagar 13 500 SEK Göteborg
Arbetsledning, steg 2 3 dagar 16 900 SEK Flera orter (2)
Ny som chef
Arbetsledning, steg 1 3 dagar 16 900 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Produktionsledning
Produktionsteknik - grundkurs 2 dagar 10 100 SEK Flera orter (2)
Miljö / kvalitet / internrevision
Intern kvalitetsstyrning på laboratorier 2 dagar 11 100 SEK Stockholm
Internrevision 2 dagar 11 100 SEK Stockholm
Värmepumpteknik 3 dagar 15 000 SEK Flera orter (2)
Organisation / verksamhet
Risk- / krishantering
Riskträd 2 dagar 7 950 SEK Göteborg
Strategi / förändring
WORKSHOP - Mätning och kartläggning i kommun 1 dag 3 950 SEK Stockholm
WORKSHOP - Planhandläggardagarna 2019 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Projektledning
Projektledning för Planhandläggare, grundläggande nivå 2 dagar 7 995 SEK Flera orter (2)
Byggprojektledning
Byggprojektledning 2 dagar Distans
Byggprojektledning 3 dagar 15 500 SEK Flera orter (2)
5,0 (3)
Projektledning-Avancerad
Projektledning för planhandläggare, avancerad nivå 2 dagar 7 995 SEK Flera orter (2)
Projektledning-Grund
Effektiv projektledning 6 dagar 29 200 SEK Stockholm
Skola
NO-dagarna 2 dagar 6 180 SEK Stockholm
WORKSHOP - Framtidens skola 1 dag 2 495 SEK Stockholm
WORKSHOP - Särskolan 1 dag 3 490 SEK Stockholm
Lärare
Matematiksvårigheter & dyskalkyli 2 dagar 5 980 SEK Flera orter (3)
Preparand-/repetitionskurs i matematik 1 dag 6 500 SEK Flera orter (2)
WORKSHOP - Matematik i grundskolan 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Säkerhet
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning 4 dagar 16 600 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker 2 dagar 10 100 SEK Göteborg
Strålskydd - Lasersäkerhet 2 dagar 11 700 SEK Borås
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning 3 dagar 17 700 SEK Stockholm
4,0 (1)
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering 3 dagar 17 700 SEK Stockholm
Strålskydd - Öppen radiografering - komplettering och repetition 1 dag 4 200 SEK Stockholm
Säkerhetsdatablad (SDB) 3 dagar 15 200 SEK Stockholm
Teknik
Badanläggningar - vattenrening 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (2)
Betongelement - Klass III Grundläggande betongteknik 2 dagar 9 200 SEK Göteborg
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T 10 dagar 28 000 SEK Göteborg
Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsområdet 1 dag 5 700 SEK Flera orter (2)
Jämförelser mellan laboratorier 2 dagar 11 000 SEK Stockholm
4,0 (1)
Kemikaliehantering - på din arbetsplats 1 dag 6 100 SEK Flera orter (2)
Metodvalidering 2 dagar 10 200 SEK Stockholm
Mätosäkerhet 2 dagar 11 100 SEK Stockholm
Provtagning recipienter, normalkursprogram 2 dagar 12 100 SEK Stockholm
Sakkunnig kontrollant tillgänglighet - TIL 2 2 dagar 10 400 SEK Stockholm
Uppdateringskurs - Platsgjutning 2 dagar 10 200 SEK Göteborg
Ventilationsmätteknik 2 dagar 11 000 SEK Flera orter (2)
Bygg
AB 04 1 dag 5 200 SEK Stockholm
AB 04 & ABT 06 2 dagar 10 100 SEK Stockholm
5,0 (1)
ABT 06 1 dag 5 200 SEK Stockholm
AMA - översiktskurs 1 dag 5 200 SEK Flera orter (2)
AMA AF 12 1 dag 5 200 SEK Stockholm
Arbetsledning, steg 3 2 dagar 14 400 SEK Flera orter (2)
BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs 3 dagar 12 200 SEK Stockholm
Betongelementtillverkning – för konstruktörer och projektörer 2 dagar 9 200 SEK Flera orter (2)
Betongelementtillverkning kompetensklass I-E 10 dagar 28 000 SEK Göteborg
Betongelementtillverkning kompetensklass II-E 10 dagar 24 500 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Betongreparationer 2 dagar 10 700 SEK Flera orter (2)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass I-U 10 dagar 28 500 SEK Flera orter (3)
Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass II-U 7 dagar 19 500 SEK Flera orter (3)
5,0 (2)
Dimensionering av VA-ledningar 3 dagar 14 400 SEK Flera orter (2)
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T 10 dagar 24 500 SEK Göteborg
Facility Management, FM 2 dagar 11 000 SEK Göteborg
Fjärrvärme - Distributionssystem 3 dagar 15 100 SEK Stockholm
Fuktsäkert byggande 2 dagar Stockholm
Fuktsäkert byggande 2 dagar 13 100 SEK Flera orter (2)
Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder 2 dagar 9 200 SEK Borås
Installationssamordning 3 dagar 14 100 SEK Flera orter (2)
5,0 (2)
Kontroll och besiktning av markarbeten 2 dagar 10 200 SEK Göteborg
Kontrollansvarig - N och K enligt nya PBL 3 dagar 12 900 SEK Flera orter (2)
Logistik i byggbranschen 2 dagar Stockholm
Lokalresursplanering, LRP 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (2)
Miljöinventering av byggnader 2 dagar 11 700 SEK Flera orter (2)
Produktionsplanering Betong - PPB 1 dag 5 200 SEK Göteborg
Projekteringsledning 3 dagar 15 500 SEK Flera orter (2)
Provtagning i dricksvatten 1 dag 5 900 SEK Flera orter (2)
Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp 2 dagar 11 100 SEK Flera orter (2)
Radonkonsult - Kurs inför certifiering 2 dagar 12 100 SEK Göteborg
Övergripande styrning och kontroll av byggnader 2 dagar 11 200 SEK Stockholm
El / elektronik
Begränsad Auktorisation B 8 dagar 29 200 SEK Stockholm
Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs 3 dagar 15 200 SEK Göteborg
Besiktning av elanläggningar, grundkurs 3 dagar 15 200 SEK Göteborg
Elansvar och delegering 1 dag 5 900 SEK Göteborg
Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 med Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2006:1 1 dag 5 900 SEK Flera orter (2)
Elunderhåll för mekaniker 3 dagar 19 100 SEK Flera orter (2)
ESA 14 - Fackkunnig 1 dag 5 200 SEK Stockholm
Grundläggande Elteknik 2 dagar 11 200 SEK Stockholm
Industriell Elteknik - schemaläsning och felsökning 3 dagar 15 200 SEK Stockholm
Industriell Elteknik/elkraftteknik 3 dagar 14 600 SEK Stockholm
MER Anläggning 17 1 dag 5 800 SEK Flera orter (2)
Praktisk elektronik - elektronikens grunder 3 dagar 15 400 SEK Flera orter (2)
Praktisk elteknik, grundkurs 3 dagar 15 000 SEK Göteborg
Reläskyddssystem - Distribution och Industri 3 dagar 15 600 SEK Flera orter (2)
Service och underhåll av fjärrvärmecentraler 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (2)
Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 3 - Uppdateringskurs 1 dag 5 200 SEK Stockholm
Starkströmsföreskrifter och svensk standard 2 dagar 10 200 SEK Stockholm
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 2 3 dagar 15 500 SEK Flera orter (2)
Energi / energideklarationer
Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL 4 dagar 16 700 SEK Flera orter (2)
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL 2 dagar 7 000 SEK Flera orter (2)
Praktisk energieffektivisering 3 dagar 14 800 SEK Flera orter (2)
Fastighetsförvaltning
Byggnads- och installationsteknik 3 dagar 15 500 SEK Flera orter (2)
Dagvatten 2 dagar 9 500 SEK Flera orter (2)
Diplomerad Fastighetsförvaltare / Property Manager 14 dagar 65 500 SEK Flera orter (2)
Diplomerad Fastighetstekniker 13 dagar 57 500 SEK Flera orter (2)
Entreprenadbesiktning 2 dagar 12 100 SEK Flera orter (2)
Hyresrätt - bostäder och lokaler 2 dagar 10 400 SEK Stockholm
Lokalhyror - kommersiell hyresrätt 2 dagar 10 400 SEK Flera orter (2)
Strategisk processledning inom fastighetsförvaltning 2 dagar Flera orter (2)
Ökad effektivitet inom fastighetsförvaltning genom strategisk processledning 2 dagar 12 200 SEK Göteborg
Överlåtelsebesiktningsman - Kurs inför certifiering 5 dagar 23 700 SEK Stockholm
Industri
APQP & PPAP Metodik för produktframtagning 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (2)
Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar 2 dagar 10 200 SEK Stockholm
Grundläggande kemikaliebedömning 2 dagar 11 000 SEK Göteborg
Kemi för icke-kemister 2 dagar 11 000 SEK Flera orter (2)
Klassificering och märkning av kemiska produkter 2 dagar 11 100 SEK Flera orter (2)
Platsgjuten betong kompetensklass III-U - Grundläggande betongteknik 2 dagar 9 200 SEK Göteborg
Pumpteknik - praktisk utbildning 4 dagar 16 100 SEK Göteborg
Maskin & Verkstad
Allt om Maskindirektivet 3 dagar 14 200 SEK Flera orter (2)
Maskindirektivet i praktiken 2 dagar 10 200 SEK Flera orter (2)
Riskbehandling 1 dag 5 200 SEK Flera orter (2)
Styrteknik/PLC, fortsättningskurs 2 dagar 10 200 SEK Stockholm
Styrteknik/PLC, grundkurs 3 dagar 15 200 SEK Stockholm
Produktutveckling
FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer 2 dagar 9 700 SEK Flera orter (2)
GPS-Toleranser – Dimension, Form och Läge 3 dagar 11 200 SEK Göteborg
Ritningsläsning
Ritningsläsning - Bygg 2 dagar 8 200 SEK Göteborg
Ritningsläsning - Industri 2 dagar 9 100 SEK Flera orter (2)
Svets
Fixeringssvetsning 2 dagar 10 200 SEK Herrljunga
VVS
Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 7 dagar 23 700 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 4 dagar 15 200 SEK Flera orter (2)
Dimensionering av värmeinstallationer 7 dagar 23 700 SEK Flera orter (2)
Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler 3 dagar 15 100 SEK Stockholm
Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör 26 dagar 85 800 SEK Flera orter (2)
Drift av värmeinstallationer 3 dagar 15 200 SEK Flera orter (2)
Injustering av luftflöden 3 dagar 15 500 SEK Flera orter (2)
Injustering av värmesystem 3 dagar 15 200 SEK Flera orter (2)
Livscykelkostnad, LCC 1 dag 5 200 SEK Flera orter (2)
OVK - praktisk kurs inför certifiering 5 dagar 16 100 SEK Flera orter (2)
OVK – kurs inför certifiering 3 dagar 9 500 SEK Flera orter (2)
4,0 (1)
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1 4 dagar 18 200 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Säker och effektiv rensning av avloppsledningar 2 dagar 11 200 SEK Flera orter (2)
Säker vatteninstallation för VVS-företag 1 dag 3 800 SEK Flera orter (2)
Teoretisk kyl- och värmepumpteknik 5 dagar 19 400 SEK Flera orter (2)
Ventilationsteknik steg 1 3 dagar 15 100 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Ventilationsteknik steg 2 3 dagar 15 100 SEK Flera orter (2)
Vård
Optimerad strokerehabilitering 2018 2 dagar Stockholm
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
BAS P / BAS U
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U 8 timmar Distans
Ekonomi
Ekonomi för icke-ekonomer
Ekonomi för icke-ekonomer 24 timmar Distans
Projektledning
Byggprojektledning
Byggprojektledning 2 dagar Distans
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06

Visa alla

Reportage

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Läs mer

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.


Arbetsledning 1

Arbetsledning Steg 1 – Teknologisk Institut

Läs mer

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Teknologisk Institut AB Sverige och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Teknologisk Institut AB Sverige

Drakegatan 7A
412 50 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner

Maria
(5)
i helhet var kursen väldigt bra upplaggd, dock lite låna dagar och svårt att sitta och lyssna från 8.30-17.
Håkan
(5)
Bra kurs men väldigt mycket att ta in på kort tid.
sanjin mesic
(5)
Tyckte att utbildningen AB04 & ABT06 var en suverän utbildning där balansen på teori och praktik var bra. Mycket lärorikt och väldigt bra kursledare som hade gediger erfarenhet av entreprenadsjuridik.
Intresseanmälan

För att få mer information från Teknologisk Institut AB Sverige, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Teknologisk Institut AB Sverige
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 23 recensioner.