Visa utbildning.se som: Mobil

Mät- och reglerteknik

Teknikutbildarna
Kort om utbildningen
3 dagar
15 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-27 - Sundsvall
Öppen utbildning
   
Sundsvall, Sverige

Kursbeskrivning

Kurs i mät- och reglerteknik

Denna kurs ger deltagarna kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. De får också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder.

Utbildningen tar även upp regulatorns vanligaste funktioner, t ex P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets. Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna ta en reglerkrets i drift.

Kursen genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Målgrupp

Kursen Mät- och reglerteknik riktar sig till elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där mät- och reglersystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om mät- och reglersystem. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mät- och reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Kursinnehåll

 Kursinnehåll

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer.
 • Genomgångar om mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning.
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Övningar inkoppling, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultat.
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare.
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion.
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer.
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering.
 • Reglerverkan.
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets.
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion.

Laborationer och praktiska övningar

 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur.
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter.
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100.
 • Justering och kontroll av mätområde hos: Tryckgivare, DP-cell, Termoelementsomvandlare, Pt-100 omvandlare
 • Laborationer i reglerteknik
  • Styrning respektive reglering
  • On/off reglering
  • P-, PI- samt PID-reglering
  • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
  • Processförstärkning

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper inom elteknik och industriellautomation.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Mät- och reglerteknik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Anonym
(3)
Recenserad av: Anonym
Anonym
(5)
Recenserad av: Anonym
Anonym
(4)
Recenserad av: Anonym

Teknikutbildarna

Teknikutbildarna

Välkommen till Teknikutbildarna!

Teknikutbildarna är en av Sveriges främsta utbildare inom teknik. Via både lärarledd undervisning, e-learning och en kombination av dessa utbildar vi dig inom arbetsmiljö, el och teknik. Se våra ämnesområden nedan. Inom elområdet utbildar vi över 500 nya elektriker varje...


Läs mer om Teknikutbildarna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Teknikutbildarna

Heffners Allé 25
85633 Sundsvall

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(3,9)
Baseras på 17 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 3666 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Kursen hos Teknikutbildarna en i...

Djupt nere i Renströmsgruvan utanför Skellefteå tillbringar 29-åriga Ola Nordberg större delen av sina dagar som elarbetsledare. En viktig och ansvarsfull roll som han inte hade befunnit sig i om det inte vore för Teknikutbildarnas kurs i Allmän behörighet – en kurs som visade sig vara väl värd att resa 40 mil för.

Läs mer
Kraftfullt samarbete mellan Bilf...

För att samordna utbildningar för 200 personer utspridda på olika orter krävs en stabil och pålitlig utbildningsleverantör. Det vet Ulla Augustsson, utbildningsplanerare på industrikoncernen Bilfinger, som sedan tre år tillbaka har ett nära samarbete med Teknikutbildarna.

Läs mer